الکترو پمپ پنتاکس Pentax و کاربردها

الکترو پمپ پنتاکس

پمپ خودمکش پنتاکس سری cam یا پمپ اب جتی :الکتروپمپ خودمکش پنتاکس

مصارف الکترو پمپ پنتاکس خودمکش  : انتقال آب و تهی سازی مخازن , آبیاری باغات , تهی سازی آب استخر

پمپ پنتاکس Pentax سری CAM یا پمپ خودمکش پنتاکس سری CAM تولید شرکت معتبر پنتاکس ایتالیا می باشد.

الکتروپمپ سانتریفیوژ خود مکش جهت پمپاژ آب (حتی اگر با گاز مخلوط باشد).

پمپ پنتاکس CAM دارای اندازه دبی از0.6 تا 4.8 متر مکعب در ساعت و اندازه هد آن تا 47 متر می باشد.

اندازه دمای سیال قابل پمپاژ در این نوع پمپ از 0 تا 50 درجه سانتیگراد می باشد.

از دیگر ویژگی های این پمپ میتوان به چگونگی قطعات تشکیل دهنده آن اشاره کرد.

نوع مکانیکال سیل کار شده در پمپ سرامیک یا گرافیت، نوع بدنه پمپ از چدن، نوع پروانه از نوریل یا برنج و نهایتا نوع شفت آن نیز از استنلس استیل می باشد.

الکتروموتور این پمپ نیز دارای قدرت از 0.44 تا 0.74 KW به صورت تک فاز و سه فاز بوده و استاندارد حفاظت IP44 و کلاس عایق بندی این پمپ F را نیز دارا می باشد.

این پمپ اغلب در مصارف خانگی، باغبانی، تهی سازی استخر و مخازن آب مورد استفاده قرار می گیرد.

ویژگیها هیدرولیکی الکترو پمپ  خودمکش :

دبی پمپ : 0.6 تا 4.8 مترمکعب در ساعت
هد پمپ : تا 47 متر
دمای سیال قابل پمپاژ : 0 تا 50 درجه سانتیگراد

قطعات الکترو پمپ اب خودمکش :

نوع بدنه پمپ : چدن
نوع مکانیکال سیل : سرامیک / گرافیت
نوع شفت : استنلس استیل
نوع پروانه : برنج یا نوریل

ویژگیها الکتروموتور پمپ اب پنتاکس خودمکش:

قدرت الکتروموتور: 0.44 تا 0.74 کیلووات به صورت سه فاز و تک فاز
کلاس عایق بندی الکتروموتور: F
رتبه حفاظت الکتروموتور: IP44

 پنتاکس سری AP – الکترو پمپ خودمکش :پمپ پنتاکس سری AP

پمپ اب  سری AP :

مصارف: قابلیت مکش از عمق 50 متری , تقویت فشار

پمپ خودمکش پنتاکس سری AP تولید شرکت معتبر پنتاکس ایتالیا می باشد.

از این پمپ سانتریفیوژ خودمکش که دارای اجکتور خارجی “2 به “4 اینچ می باشد جهت پمپاژ آب حتی آب مخلوط با گاز استفاده مینماید.

الکتروموتور این پمپ نیز دارای قدرت از 0.59 تا 1.5 KW به صورت تک فاز و سه فاز بوده و کلاس عایق بندی این پمپ F و استاندارد حفاظت IP44 را نیز دارا می باشد.

از دیگر ویژگی های این پمپ میتوان به چگونگی قطعات تشکیل دهنده آن اشاره کرد.

نوع بدنه پمپ از چدن، نوع پروانه از نوریل یا برنج، نوع مکانیکال سیل کار شده در پمپ سرامیک یا گرافیت و نهایتا نوع شفت آن نیز از استنلس استیل 416(AP75-100) – – استنلی استیل 303 (AP150-200) می باشد.

پمپ پنتاکس AP دارای اندازه دبی از0.18 تا 0.36 متر مکعب در ساعت و اندازه هد آن تا 63 متر می باشد.

اندازه دمای سیال قابل پمپاژ در این نوع پمپ از 0 تا 50 درجه سانتیگراد می باشد.

این پمپ اغلب در مصارف خانگی، مکش آب از عمق 50 متر و افزایش فشار و آبیاری و باغبانی مورد استفاده قرار میگیرد.

ویژگیها هیدرولیکی پمپ :

 دبی پمپ : از 0.18 تا 3.6 مترمکعب در ساعت
 هد پمپ : تا 63 متر
دمای سیال قابل پمپاژ : 0 تا 50 درجه سانتیگراد

قطعات پمپ :

 نوع بدنه پمپ : چدن
 نوع مکانیکال سیل : سرامیک / گرافیت
 نوع شفت :
استنلس استیل 416 (AP75-100)
استنلی استیل 303 (AP150-200)
 نوع پروانه : برنج یا نوریل

ویژگیها الکتروموتور :

قدرت الکتروموتور: از 0.59 تا 1.5 کیلووات به صورت سه فاز و تک فاز
کلاس عایق بندی الکتروموتور: F
رتبه حفاظت الکتروموتور: IP44

 سری CB – الکتروپمپ دو پروانه :پمپ پنتاکس سری CB یا الکتروپمپ دو پروانه

پمپ سانتریفیوژ پنتاکس سری CB، پمپ دو پروانه تولید شرکت معتبر پنتاکس ایتالیا می باشد.

مصارف: ساخته ها ساختمانی , ساخته ها عمومی , بوستر پمپ ها

این الکتروپمپ، دو پروانه بوده و لذا دارای هد بالایی است و در ساختمانها مصارف وسیعی دارند. در اصطلاح رایج این نوع پمپ بشقابی دو پروانه نامیده می شود.

این پمپ سانتریفیوژ به دلیل دارا بودن دو پروانه دارای هد بالایی می باشد و در ساخته ها ساختمانی مصارف بسیار زیادی دارد و در بازار پمپ با نام پمپ بشقابی دو پروانه معرفی و عرضه می گردد.
الکتروموتور این پمپ دارای کلاس عایق بندی این پمپ F و قدرت از 0.74 تا 11 KW به صورت تک فاز و سه فاز بوده و استاندارد حفاظت IP44 را نیز دارا می باشد.
پمپ پنتاکس CB دارای اندازه دبی از0.6 تا 36 متر مکعب در ساعت و اندازه هد آن تا 100 متر می باشد.

اندازه دمای سیال قابل پمپاژ در این نوع پمپ0 تا 50 درجه سانتیگراد (پروانه از نوع نوریل) — 0 تا 90 درجه سانتیگراد (پروانه از نوع برنج) می باشد.
از دیگر ویژگی های این پمپ میتوان به چگونگی قطعات تشکیل دهنده آن اشاره کرد.

نوع بدنه پمپ از چدن، نوع پروانه از نوریل یا برنج، نوع مکانیکال سیل کار شده در پمپ سرامیک یا گرافیت و نهایتا نوع شفت آن نیز از استنلس استیل می باشد.
این پمپ اغلب در ساخته ها ساختمانی، بوستر پمپ ها و ساخته ها عمومی مورد استفاده قرار میگیرد.

ویژگیها هیدرولیکی پمپ :

دبی پمپ : از 0.6 تا 36 مترمکعب در ساعت
هد پمپ : تا 100 متر
دمای سیال قابل پمپاژ :
0 تا 50 درجه سانتیگراد (پروانه از نوع نوریل)
0 تا 90 درجه سانتیگراد (پروانه از نوع برنج)

نوع قطعات پمپ :

نوع بدنه پمپ : چدن
نوع مکانیکال سیل : سرامیک / گرافیت
نوع شفت : استنلس استیل
نوع پروانه : برنج یا نوریل

ویژگیها الکتروموتور :

قدرت الکتروموتور: از 0.74 تا 11 کیلووات به صورت سه فاز و تک فاز
کلاس عایق بندی الکتروموتور: F
رتبه حفاظت الکتروموتور: IP44

پمپ پنتاکس سری PM – الکترو پمپ محیطی :لکترو پمپ اب پنتاکس pm

مصارف : تقویت فشارآب , کاربرد های صنعتی ساده

پمپ محیطی پنتاکس سری PM، پمپ پنتاکس، الکتروپمپ نیم اسب پنتاکس تولید شرکت معتبر پنتاکس ایتالیا می باشد.

این پمپ اغلب مصارف خانگی و مصارف ساده در ساخته ها مورد استفاده قرار میگیرد.

و با نام پمپ محیطی یا نبم اسب در بازار پمپ معرفی و عرضه می گردد.

پمپ پنتاکس PM دارای اندازه هد آن تا 61 متر و اندازه دبی حداکثر 3 مترمکعب در ساعت می باشد.
اندازه دمای سیال قابل پمپاژ در این نوع پمپ0 تا 90 درجه سانتیگراد می باشد.
الکتروموتور این پمپ نیز دارای قدرت از 0.37 تا 0.74 KW به صورت تک فاز و سه فاز بوده و کلاس عایق بندی این پمپ F و استاندارد حفاظت IP44 را نیز دارا می باشد.
از دیگر ویژگی های این پمپ میتوان به چگونگی قطعات تشکیل دهنده آن اشاره کرد.

نوع بدنه پمپ از چدن یا برنز، نوع پروانه از برنج، نوع مکانیکال سیل کار شده در پمپ سرامیک یا گرافیت و نهایتا نوع شفت آن نیز از استنلس استیل می باشد.
این پمپ اغلب مصارف خانگی و مصارف ساده در ساخته ها ( اغلب برای افزایش فشار آب سرد و گرم ) مورد استفاده قرار میگیرد.

ویژگیها هیدرولیکی پمپ :

دبی پمپ : حداکثر 3 مترمکعب در ساعت
هد پمپ : تا 61 متر
دمای سیال قابل پمپاژ :0 تا 90 درجه سانتیگراد

نوع قطعات پمپ :

نوع بدنه پمپ : چدن، برنز
نوع مکانیکال سیل : سرامیک / گرافیت
نوع شفت : استنلس استیل
نوع پروانه : برنج

ویژگیها الکتروموتور :

قدرت الکتروموتور: از 0.37 تا 0.74 کیلووات به صورت سه فاز و تک فاز
کلاس عایق بندی الکتروموتور: F
رتبه حفاظت الکتروموتور: IP44

پمپ اب پنتاکس سری CM الکترو پمپ سانتریفیوژ: blank

مصارف: مصارف خانگی , مصارف صنعتی , تهویه مطبوع , مصارف صنعتی , سامانه های شستشو , سامانه گرمایشی , سامانه آتش نشانی , بوستر

پمپ سانتریفیوژ پنتاکس سری CM،الکتروپمپ بشقابی پنتاکس تولید شرکت معتبر پنتاکس ایتالیا می باشد که بر اساس استاندارد EN733 ساخته شده است.

این پمپ کاربرد های بسیار فراوانی در مصارف خانگی ، مصارف صنعتی، سامانه های شستشو و تهویه مطبوع، پمپ های اتش نشانی، بوستر پمپ ها و سامانه های گرمایشی و … دارد و با نام پمپ بشقابی در بازار پمپ معرفی و عرضه می گردد.

پمپ پنتاکس CM دارای اندازه هد آن تا 58.5 متر و اندازه دبی آن از 4.5 تا 240 مترمکعب در ساعت می باشد. اندازه دمای سیال قابل پمپاژ در این نوع پمپ نیز 0 تا 90 درجه سانتیگراد می باشد.
الکتروموتور این پمپ نیز دارای قدرت از 1.5 تا 3.7 کیلو وات بوده و کلاس عایق بندی این پمپ F و استاندارد حفاظت IP55 را نیز دارا می باشد.این پمپ قابلیت کارکرد به صورت مداوم را نیز دارا می باشد.
از دیگر ویژگی های این پمپ میتوان به چگونگی قطعات تشکیل دهنده آن اشاره کرد.

نوع بدنه پمپ از چدن، نوع پروانه از چدن یا برنز، نوع مکانیکال سیل کار شده در پمپ سرامیک یا گرافیت و نهایتا نوع شفت آن نیز از استیل AISI304 می باشد.
این پمپ کاربرد های بسیار فراوانی در مصارف خانگی ، مصارف صنعتی، سامانه های شستشو و تهویه مطبوع، پمپ های اتش نشانی، بوستر پمپ ها و سامانه های گرمایشی و … دارد.

ویژگیها هیدرولیکی پمپ :

دبی پمپ : از 4.5 تا 240 مترمکعب در ساعت
هد پمپ : تا 58.5 متر
دمای سیال قابل پمپاژ :0 تا 90 درجه سانتیگراد

نوع قطعات پمپ :

نوع بدنه پمپ : چدن
نوع مکانیکال سیل : سرامیک / گرافیت
نوع شفت : استیل AISI304
نوع پروانه : چدن یا برنز

ویژگیها الکتروموتور صورت تک فاز و سه فاز:

قدرت الکتروموتور: از 1.5تا 3.7 کیلووات
کلاس عایق بندی الکتروموتور: F
رتبه حفاظت الکتروموتور: IP55
قابلیت کارکرد پمپ :کارکرد مداوم

نوع پمپ : 

بشقابی تکفاز پروانه نوریل

بشقابی تکفاز پروانه برنجی

بشقابی – سه فاز پروانه نوریل

بشقابی – سه فاز پروانه برنجی

راهنمای انتخاب پمپ آب پنتاکس Pentax

http://pumpisfahan.blog.ir/

نمایندگی پمپ پنتاکس اصفهان بهترین مارک پمپ آب خانگی بهترین مارک پمپ آب خانگی پمپ آب پنتاکس Pentax اصفهان پمپ آب پنتاکس Pentax

 پمپ آب خانگی بی صدا پمپ آب خانگی بی صدا پمپ آب خانگی بی صدا آلمانی پمپ آب خانگی بی صدا آلمانی پمپ آب کوچک

پمپ آب کوچک پمپ اب پنتاکس Pentax پمپ اب پنتاکس Pentaxنمایندگی پمپ پنتاکس اصفهان نمایندگی پمپ پنتاکس اصفهان پمپ پنتاکس اصفهان 

خرید پمپ آب خانگی خرید پمپ آب خانگی قیمت پمپ آب خانگی قیمت پمپ آب خانگی نمایندگی پمپ پنتاکس نمایندگی پمپ پنتاکس 

12 دیدگاه دربارهٔ «الکترو پمپ پنتاکس Pentax و کاربردها;

 1. سلام
  تاسیسات ساختمان ما دو عددپمپ cbt220 داره که یکیشون از اطراف شفت پمپ سما موتور نشت داره.چطور قابل تعمیره؟
  ممنون

  • سلام
   فیبرفنر پمپ آب آسیب دیده است که باید توسط تعمیرکار حرفه ای تعویض شود

 2. سلام. تو سایت masmterico نوشته که میشه از pm80 برای باغبانی هم استفاده کرد. می خواستم اگر امکان داره راهنماییم کنید که برای باغ تا چه اندازه ای پاسخگو هست؟ و آیا اصلا برای باغ گزینه مناسبی است یا بهتر است انتخاب دیگه ای داشته باشم؟
  ممنون

  • سلام.
   هر پمپ دارای هد (فشار ) و دبی(حجم) اب مشخصی می باشد که باید به نیاز خودتان توجه کنید .
   پمپ های سری pm دارای هد بالا و دبی کمی می باشد و برای باغبانی مناسب نیستند .

  • سلام. من این مطلب رو اینجا /www.masterico.com/product/pentax-pm80-pump دیدم
   ممنون از جواب شما

 3. سلام جناب مهندس

  من تصمیم دارم پمپ پنتاکس CM100 رو بخرم اما دو تا مدل داره که از نظر خصوصیات کاملا شبیه هم هستن و من گیج شدن

  یکی نوشته CM100/00 و یکی دیگه CM100/50 این دو تا چه فرقی با هم دارن البته نوشته کشور سازنده ایتالیا آیا واقعا کشور سازندش ایتالیا هستش یا ساخت چین هست
  بعد هم نوشته بسیار کم صدا آیا واقعا کم صدا هستش یا نه و آیا راهی وجود داره پمپ صدا نده چون ما یه پمپ قدیمی داشتیم خیلی صدا می داد روش کلی کارتون و گونی گذاشتیم بعد از یه مدتی سوخت ولی یه بنده خدایی گفت باید از صدا خفه کن استفاده می کردید و من دقیقا متوجه نشدم منظورش چیه

  • سلام
   1: تفاوت در جنس پروانه پمپ است که روی جعبه جنس پروانه مشخص است
   2: آیا واقعا کشور سازندش ایتالیا هستش یا ساخت چین هست ؟ نمی دانم
   3: آیا واقعا کم صدا هستش ؟ خیر
   4: برای کاهش صدا پمپ اب جعبه ای مکعبی از جنس فوم روی ان قرار دهید .

   • با سلام مجدد

    من دقیقا متوجه نشدم منظور شما از تفاوت در جنس پروانه چیه چون پروانه یا برنجی است و یا استیل که خوب پمپ با پروانه استیل گرونتره و فکر می کنم برای خانه مناسب نباشه و به صرفه هم نیست

    به نظر شما الان از بین سه پمپ زیر کدوم رو باید تهیه کنم
    cm100/00 یا cm100/01 یا cm100/50 از بین این سه پمپ کدوم رو مناسب می دونید
    یه راهنمایی هم بکنید که از کجا می شه فهمید این پمپ واقعا ساخت ایتالیاست یا چینیه بالاخره یک راهی باید وجود داشته باشه مثلا راهی وجود داره بشه مدل پمپ رو توی سایت پنتاکس سرچ کرد و فهمید یا نمی شه

    همچنین اگه شما خودتون بخواهید یک پمپ توی این رده قیمتی و با مشخصات مربوطه بخرید چه پمپی می خرید (یعنی یک پمپ با کیفیت وبا کارایی خوب و تک فاز غیر از پمپ هایی که من اشاره کردم معرفی کنید با تجربه ای که دارید)

    • سلام .
     CAM100/00 جنس پروانهش نوریل است و تا 4 طبقه مناسبه و کیفیتش خوبه .
     از کجا می شه فهمید این پمپ واقعا ساخت ایتالیاست یا چینیه ؟از شرکتهای که پمپ را با گارانتی می فروشند خرید کنید http://www.abyaran.com

 4. سلام
  ما در مجتمع مسکونی خود یک پمپ آب داریم که البته من مشخصات و کیفیت آن را درست نمی دانم، ولی الان چند وقت است که خیلی اذیت می کنه.
  در فشار کم آب، گاهی با فاصله زمانی طولانی روشن میشه، بعضی وقتها هم اصلا روشن نمیشه. من یکی را به کلی کلافه کرده.
  مدیر ساختمان تا حالا چند بار آن را باز کرده و برای تعمیر برده و آورده، البته خودش نصب میکنه، ولی هر بار به نظر من بدتر شده. شما میتونید به ما کمک کنید و یک بازدید داشته باشید و بررسی کنید که چرا اینجوری کار میکنه.
  ساکن اصفهان خیابان امام خمینی هستیم. اگر امکان بازرسی دارید، هزینه آن تقریبا چقدر است.
  با تشکر

  • سلام . احتمالا مشکل در نصب پمپ است .
   برای بازدید با 09140282957 تماس بگیرید

دیدگاه‌ها غیرفعالند.