خرید پمپ اب خانگی راهنمای

خرید پمپ اب خانگی : فاکتورها وشرایط برای انتخاب

 1: قبل از خرید پمپ اب خانگی تعداد طبقات ساختمان و تعداد واحدها و مساحت هر واحد مسکونی را محاسبه و بررسی شود .

نصب پمپ اب خانگی اصفهان خرید پمپ اب خانگی2: سیستم تاسیسات فنی اب ساختمان و روش لوله کشی اب باید قبل از خرید پمپ اب خانگی بررسی شود. 

3: قطر لوله های ساختمان و انشعابات فرعی بررسی شود .

4:روش ورود اب اصلی ساختمان به پمپ اب باید مشخص شود .(مستقیم از انشعاب اصلی – منبع اب و انشعاب اصلی – فقط منبع اب )

هنگام انتخاب کلید مکانیکی پمپ باید پرشرسویچ را با دقت انتخاب کرد و پارامترهای مانند قدرت و هد و دبی الکتروپمپ و ارتفاع ساختمان و تعداد مصرف کنندها را در نظر گرفت و نکته مهم اینکه برخی کلیدها ها فقط فرمان می باشد و نمی تواند مستقیما پمپ اب را راه اندازی کند مانند کلید دانفوس .

راهنمای خرید کلید اتوماتیک و منبع فشار پمپ اب خانگی 

هد 30 تا دو طبقه (کلید اتوماتیک دیجیتال ) پمپ یک اسب پشقابی  حداقل ابدهی 2.4 m3/h حداقل قدرت hp.5  اسب 1 طبقه  1واحدی 
هد 30 تا دو طبقه (کلید اتوماتیک مکانیکی ) منبع انبساط ۲۴ لیتری و پمپ یک اسب پشقابی حداقل ابدهی 2.4 m3/h حداقل قدرت 5.hp  اسب 1 طبقه  2واحدی 
هد 35 تا سه طبقه (کلید مکانیکی + منبع فشار 24 لیتری)  یا (کلید اتوماتیک دیجیتال) پمپ یک اسب پشقابی حداقل ابدهی 3.0 m3/h حداقل قدرت 75.hp  اسب 2 طبقه  1واحدی 
هد

40 تا چهار طبقه

کلید مکانیکی + منبع فشار 60- 50 لیتری + پمپ یک و نیم اسب بشقابی دو پروانه حداقل ابدهی 3.6 m3/h     حداقل قدرت 1.0hp  اسب 2 طبقه  2واحدی 
هد 42 تا چهار طبقه کلید مکانیکی + منبع فشار 60 لیتری + پمپ یک و نیم اسب بشقابی دو پروانه حداقل ابدهی 3.6 m3/h حداقل قدرت 1.0hp  اسب 3 طبقه  1واحدی 
هد 42 تا چهار طبقه کلید مکانیکی + منبع فشار 80 لیتری+ پمپ یک و نیم اسب پشقابی  دو پروانه حداقل ابدهی 6.3 m3/h حداقل قدرت 1.0hp  اسب 3 طبقه  2واحدی 
هد 47 تا ۵ طبقه کلید مکانیکی + منبع فشار 80 لیتری + پمپ دو اسب پشقابی دو پروانه حداقل ابدهی 6.3 m3/h حداقل قدرت 1.0hp  اسب 4 طبقه  1واحدی 
هد تا ۵ طبقه 47  کلید مکانیکی + منبع فشار 100 لیتری+ پمپ پشقابی دو پروانه دو اسب حداقل ابدهی 7.2 m3/h حداقل قدرت 1.5hp  اسب 4 طبقه  2واحدی 
هد 47 تا ۵ طبقه کلید مکانیکی + منبع فشار 100 لیتری+ پمپ دو اسب پشت آبی دو پروانه حداقل ابدهی 7.2 m3/h حداقل قدرت 1.5hp  اسب 5 طبقه  1واحدی 
هد تا ۵ طبقه 47  کلید مکانیکی + منبع فشار 150 لیتری+ پمپ بشقابی دو اسب دو پروانه حداقل ابدهی 8.4 m3/h حداقل قدرت 2.0hp  اسب 5 طبقه  2واحدی 
هد 52 شش طبقه کلید مکانیکی دانفوس + منبع فشار 100 لیتری + پمپ بشقابی دو اسب دو پروانه حداقل ابدهی 7.2 m3/h حداقل قدرت 2.0hp  اسب 6 طبقه  1واحدی 
هد 52 شش طبقه هر طبقه دو واحد  کلید مکانیکی دانفوس + منبع فشار 150 لیتری+پمپ بشقابی دو اسب دو پروانه حداقل ابدهی 8.4 m3/h     حداقل قدرت 2.2hp  اسب 6 طبقه  2واحدی 
هد 57 شش طبقه کلید مکانیکی دانفوس + منبع فشار 100 لیتری+ پمپ بشقابی دو اسب دو پروانه حداقل ابدهی 7.2 m3/h حداقل قدرت 2.2hp  اسب 7 طبقه  1واحدی 
هد 57 شش طبقه هر طبقه دو واحد کلید مکانیکی دانفوس + منبع فشار150 لیتری + پمپ بشقابی دو اسب دو پروانه حداقل ابدهی 8.4 m3/h حداقل قدرت 2.5hp  اسب 7 طبقه  2واحدی 
هد 62 هفت طبقه هر طبقه سه واحد  کلید مکانیکی  دانفوس + منبع فشار 150 لیتری+پمپ سه اسب دو پروانه حداقل ابدهی 8.4 m3/h حداقل قدرت 2.5hp  اسب 8 طبقه  1واحدی 
هد 62 هفت طبقه هر طبقه سه واحد کلید مکانیکی دانفوس + منبع فشار 200 لیتری+ پمپ سه اسب دو پروانه پشقابی حداقل ابدهی .10 m3/h حداقل قدرت 2.5hp  اسب 8 طبقه  2واحدی 
به جای کلید مکانیکی می توانید از کلیدهای هوشمند پمپ آب مانند هدفیکس– اوست – هیماتک- تفسان استفاده کنید

کلیدهای هوشمند پمپ آب عمر طولانی‌تر و کارایی‌های بسیار بهتری دارد مانند تنظیم دقیق فشار استارت و استپ

کلیدهای هوشمند اجازه  نمی‌دهد به پمپ آسیبی برسد

کنترل فشار استارت کنترل فشار استپ

بررسی جریان برق موتور

بررسی دبی آب ورودی الکتروموتور

استارت نرم و استپ نرم

حذف ضرب قوچ و موارد دیگر

تویپ مخزن فشار
تویپ 24 لیتری منبع فشار

 چرا ما برای واحد های بیشتر مخزن انبساط  بزرگ‌تری می گذاریم ؟

آیا می‌خواهیم فشار آب بیشتری داشته باشیم ؟  خیر.

مخزن فشار به هیچ عنوان در فشار آب تاثیر ندارد. بلکه پمپ اب هست که فشار آب را تامین می کند.

مخزن انبساط تنها برای ذخیره مقدار آبی می باشد که به پمپ استراحت میدهد و از مصرف برق بیش از حد پمپ جلوگیری می نماید همچنین باعث تنظیم گام های روشن و خاموش شدن اتوماتیک میشود .

هرچقدر مخزن انبساط بزرگتر بود  پمپ شما ذخیره آب بیشتری دارد پس دیرتر روشن میشود و همچنین عمر مخزن انبساط بیشتر میشود .پس به هیچ عنوان مخزن انبساط دخالتی در فشار آب ندارد.

آیا مخزن فشار قدرت پمپ اب را کم میکند ؟ خیر.

در این سیستم شما یا شیر آب باز دارید یا ندارید! اگر شیر آب باز باشد پمپ بنا بر علم فزیک انرژی خود را که همان فشار آب را به طرف شیر هدایت می نماید نه به طرف مخزن انبساط که مقاومت دارد در برابر ورود آب .

بعلت وجود باد در پشت تیوپ فشاری که پمپ باید آب را وارد مخزن کند بیشتر از فشاری هست که باید سمت شیر خروجی برود پس آب ابتدا به سمت شیر میرود و از وارد شدن به مخزن امتناع می نماید.

پس شما اگر شیر را باز کنید پمپ ابتدا شیر را تامین می نماید و اگر فشار اضافه ای بود آنرا درون مخزن انبساط ذخیره می نماید.

 نحوه عملکرد مخزن انبساط چیست ؟

روش کار یک مخزن انبساط به شکلی است که در عکس  میبینید .

آب با فشار پمپ در درون تیوپی که در داخل مخزن هست ذخیره گشته و آماده میباشد تا زمانی که شیر آب را شما باز کنید.

با توجه به حجم مخزن تان و همچنین نوع تنظیم اتوماتیک,  5 الی 10 لیتر آب(برای مخزن های 24لیتری) اولیه را مخزن انبساط تامین می نماید.

اگر باز هم شما شیر را باز بگذارید آنوقت اتوماتیک دستور میدهد به پمپ تا روشن شود و مابقی آب شما و همچنین آب مصرف شده مخزن انبساط را تامین کند.

پمپ آنقدر روشن می ماند تا مخزن انبساط پر شود و فشار درون شبکه به حد تایین شده برسد.سپس اتوماتیک دستور خاموش شدن پمپ را خواهد داد.

چرا وقتی شیر باز می باشد باز هم پمپ اب خاموش می شود؟

زیرا اب درون منبع فشار را مصرف می کند.

بر گرفته از سایت مرکز فنی پمپ استان قم-الکتروتکنیک باقریان

خريد مخزن فشار اب اصفهان خريد مخزن فشار اصفهان خريد منبع تحت فشار خريد منبع تحت فشار اب اصفهان خريد منبع دیافراگمی اصفهان خريد منبع فشار اب اصفهان خريد منبع فشار اصفهان خريد منبع فشار پمپ اب اصفهان فروش مخزن فشار اب اصفهان فروش مخزن فشار پمپ اب اصفهان فروش منبع انبساط اب فروش منبع انبساط اصفهان فروش منبع تحت فشار اب اصفهان خريد مخزن فشار اب اصفهان خريد مخزن فشار اصفهان خريد منبع تحت فشار خريد منبع تحت فشار اب اصفهان خريد منبع دیافراگمی اصفهان خريد منبع فشار اب اصفهان خريد منبع فشار اصفهان خريد منبع فشار پمپ اب اصفهان فروش مخزن فشار اب اصفهان فروش مخزن فشار پمپ اب اصفهان فروش منبع انبساط اب فروش منبع انبساط اصفهان فروش منبع تحت فشار اب اصفهان خرید پمپ اب خانگی خرید پمپ اب خانگی

12 دیدگاه دربارهٔ «خرید پمپ اب خانگی راهنمای;

 1. با سلام .. خواستم در خصوص خرید پمپ اب SHINGE بپرسم که ایا کیفیت دارد یا خیر.. مدلی هست که بر روی خودش کلیه متعلقات یک پمپ را دارد … کلید اتوماتیک و مخزن فشار … خواستم راهنمایی کنید .. خیلی ممنون میشم

  • سلام بر شما
   من با این محصول آشنا نیستم
   مدلی هست که بر روی خودش کلیه متعلقات یک پمپ را دارد ؟ بله موجود است
   ولی تمام آن متعلق به یک شرکت معتبر نیست بلکه در چین یا ایران منتاژ می شود و به اسم یک شرکت معتبر نام گذاری شده

 2. سلام
  درطبقه اول واحد100متری زندگی میکنم.درحالت عادی که فشارآب شهر کم نشده بودفشاراین واحدکمترازحالت عادی بود الان هم که فشارآب شهری کاهش یافته فشارخیلی کمترشده به طوری که ابگرمکن دیواری بوتان ازنوع بدون شمعک روشن نمیشه از طرفی امکان گذاشتن پمپ وتانک بعدازکنتوردراین ساختمان وجودنداره لطفا راهنمایی کنیدچه نوع پمپ وبامشخصات فنی می توان زیرابگرمکن گذاشت تاهم ابگرمکن روشن بشه وهم فشارمناسبی پیدابکنه.
  باتشکر

 3. با عرض سلام و خسته نباشید
  من می خوام در خصوص پمپ های آب شروع به بیزینس کنم ولی متاسفانه روش محاسباتی دقیق رو نمی دونم
  ممکن است در صورت صلاحدید روش ها و محاسبات رو به آدرس جیمیل ارسال فرمائید
  با تشکر

 4. با سلام
  لطفا نحوه محاسبه و انتخاب مخزن تحت فشار برای پمپهای خانگی را اعلام نمایید.
  با سپاس فراوان

 5. با سلام
  در مجاورت منزل ما یک آپارتمان هست که پمپ آب آنها در پارکینگ و چسبیده به دیوار اتاق خواب ماست .
  .. الان حدود یک ماه هست که این پمپ یکسره روشن است و آسایش را از ما سلب کرده …
  ساکنان این ساختمان با یکدیگر دعوا دارند و هیچکسی مسئولیت این موضوع را نمیپذیرد …
  اینطور شد که من خود تصمیم گرفتم با هزینه خودم این مشکل را حل کنم … خواهش میکنم مرا راهنمایی کنید و یا اگر خودتان کار تعمیرات پمپ آب انجام میدهید لطفا ما را ازین مشکل نجات دهید…
  با تشکر

  • سلام
   شرمنده دیر پاسخ دادم
   لطفا با شماره 09140282957 تماس گرفته و ادرس دهید تا خدمت برسیم
   با تشکر

 6. سلام خیلی ممنون از سایت خوبتون اطلاعات خیلی مفید و ارزشمندی ارائه نمودید ارجرتون با خدا بنده چند تا سوال داشتم 1- فرمولی که ارائه نمودیدبرای بدست آوردن هد ساختمان که طول دورترین مسافت ضبدر 0.075 نمائیم که نوشتید هد بر اساس فوت آیا میبایست فوت به متر تبدیل کنیم در خصوص دبی هم همینجور آیا گالن میبایست به متر مکعب تبدیل کنیم با تشکر و سوال دوم اینه که بنده برای 8 طبقه 1 واحدی یک عدد پمپ CB 160 1.5 دوپروانه با منبع 50 لیتری و کلید ایتال تکنیک PM12 نصب نمودم ولی فشار آب خیلی کمی داشت که دوباره پمپ عوض نمودم و یک پمپ جتی CAM 100 با منبع 24 لیتری نصب نمودم که فشار خیلی بیشتری داشت که همین اتفاق در یک مجتمع دیگر هم افتاد میخواستم بدونم چرا پمپ CB160 1.5 اسب فشار آب کمتری نسبت به پمپ CAM 100 1 اسب جتی دارد با تشکر

  • سلام .
   فرمول را ساده كرديم تا بتوانيد بدون محاسبات زياد قدرت پمپ مورد نياز را محاسبه كنيد .1 : به علت تعداد پروانه ها داخل كلگي و نوع كلگي پمپ است .2 :هر کلید مكانيكي حداكثر فشار مشخصي دارد كه روي ان مشخص شده است ممكن است کلید مكانيكي مناسب قدرت پمپ نباشد
   برای انتخاب پمپ اب بهتر است از این فرمول استفاده کنید .

   075. × (ارتفاع(متر) دورترین مسیر تا محل نصب پمپ اب ) =حد اقل قدرت پمپ بر حسب اسب (هر طبقه يك واحد )

   3/ 1 × 075. × (ارتفاع دورترین مسیر تا محل نصب پمپ اب ) =حداقل قدرت پمپ بر حسب اسب (هر طبقه دو واحد )

   6/ 1 × 075. × (ارتفاع دورترین مسیر تا محل نصب پمپ اب ) =حداقل قدرت پمپ بر حسب اسب (هر طبقه سه واحد )

   • سلام

    من برای ساختمان سه طبقه و هر طبقه یک واحد از فرمول اول استفاده کردم ولی مقدار اسب شد 18 اسب

    دورترین محل تا محل نصب پمپ برای ما 24 متر است یعنی 12 متر طول پارکینگ و حدود 12 متر هم ارتفاع تا جایی که نیاز به پمپ داریم

    24 ضربدر 0.75 می شه 18
    اگه می شه شما بفرمائید پمپ چند اسبی باید بخریم

    • سلام
     24 ضربدر 0.075 می شه 1.8
     1.5 اسب کافی است
     و هد برابر 45 باشد — Hmax = 45
     اتوماتیک هم اسکوارد d

دیدگاه‌ها غیرفعالند.