نکات نشت یابی لوله آب و فاضلاب

نکات نشت یابی لوله آب فاضلاب نوشته آموزشی نشت‌یابی نیست یک راهنمایی برای عموم است و توضیحات داده شده مربوط به محدودید های ایران عزیز می‌باشد

در ایران استفاده از دستگاه‌های نشت یابی لوله پیشرفته در ساختمان ها اقتصادی نمی‌باشد

نشت یابی در ایران بر خلاف تصور عموم بیشتر بر اساس تجربه و فکر انجام می‌شود
با اینکه شما مشاهده می‌کنید شخص نشت یاب یک دستگاه به دست گرفته و گوشی آن داخل گوشش می‌باشد

ادامه

نشت آب در تجهیزات بهداشتی ساختمان

در این نوشته به نکاتی چند درباره پيدا كردن نشت آب در تجهیزات بهداشتی ساختمان می پردازیم :

1) کولر آبی ؛

بررسی هرماه یک بار شيلنگ های آبرساني کولر و همچنین نحوه عملکرد شناور آن می‌‌تواند از بسیاری از موارد نشت آب جلوگیری نماید.

ادامه