Posted on

مخازن تحت فشار پمپ آب خانگی

مخازن تحت فشار پمپ آب خانگی چیست؟

مخازن تحت فشار که روی پمپ ها یا کناران قرار دارد وبه مخزن دیافراگمی=مخزن تحت فشار = منبع فشار = مخزن انبساط معروف است. Continue reading مخازن تحت فشار پمپ آب خانگی