الكتروموتور و راه اندازی موتورهای آسنكرون سه فاز

الکترو پمپ 3 فاز پنتاکس

اطلاعات عمومي در مورد الكتروموتور و روشهای مختلف راه اندازی موتورهای آسنكرون سه فاز

الكتروموتور آسنكرون با توجه به قدرت و ولتاژ آن به طرق مختلف راه اندازی ميشوند و با توجه به اينكه موتور در لحظه شروع به كار جريان زيادی مي كشد و اين جريان زياد علاوه بر اينكه به خود موتور صدمه ميزند به مصرف كننده های ديگری كه از اين خط تغذيه می كنند لطمه زده و كار آنها را مختل می سازد.

بنابراين برای كم كردن جريان شروع به كار الكتروموتور بايد چاره ای انديشيد؟؟

ادامه