جوشکاری مخزن پلی اتیلن

جوشکاری مخزن پلی اتیلن  یا جوشکاری تانکر پلاستیکی دلایل نیاز به جوشکاری مخزن پلی اتیلن  – تانکرهای پلاستیکی به دلایل مختلفی ترک می‌خورد یا می‌شکند 1- تغییر فرم مخزن آب مخازن پلی اتیلن پس از مدتی از فرم خود خارج می‌شود و همین علت باعث می‌شود در بعضی از نقاط تانکر بشکند ۲- نصب غیر … ادامه