فروش پکیج شوفاژ دیواری

فروش پکیج شوفاژ دیواری مدل مگاترم 32

– سيستم هوشمند کنترل آب گرم مصرفي و مدار گرمايش 
– سيستم هوشمند عيب ياب الکترونيکي پكيچ
– قابليت استفاده از ترموستات اتاقي بدون سيم و سيم دار 
– داراي انواع سيستم هاي ايمني، ضد گريپاژ پمپ و گرفتگي دودکش، ضد يخ زدگي پكيچ
– راندمان حرارتي بيش از 90% پكيچ

ادامه

خرید پکیج شوفاژ

خرید پکیج شوفاژ مدل: مگا اسمارت 26

– توان حرارتي مدار آبگرم مصرفي و مدارگرمايش پکیج بطور مستقل از يکديگر قابل تنظيم ميباشد. اين ويژهگي پكيچ موجب کاهش قابل توجه مصرف انرژي ميگردد .
– با عملکردي هوشمند و طراحي زيبا پكيچ . قادر به تامين آبگرم مصرفي تا 13 ليتر دردقيقه و تامين گرمايش واحد هاي تا 170 مترمربع مي باشد .
– اين پکیج شوفاژ با دو مبدل حرارتي ثانويه و اصلي و به علت استفاده ازنرم افزارهاي متمايز از ديگر پکیچ هاي مشابه آبگرم مصرفي مطلوب و با درجه حرارت ثابتي راتامين مي كند .

ادامه

خريد پکیج دیواری

خريد پکیج دیواری مدل مگا اسمارت ۳۲

– سيستم هوشمند کنترل مدار آب گرم مصرفي و گرمايش پکیج
– سيستم هوشمند عيب يابي الکترونيکي پکیج
– قابليت استفاده از ترموستات اتاقي بدون سيم و سيم دار  
– داراي انواع سيستم هاي ضد يخ زدگي،  و گرفتگي دودکش و ضد گريپاژ پمپ،ايمني پکیج
– راندمان حرارتي بيشتر از 90% پکیج

ادامه

فروش پکیج گازی

فروش پکیج گازی مدل جنیوس ۲۶

– حداقل صدا در زمان روشن شدن و در حين کارکرد پكيچ
– تامين آب گرم به مقدار زياد بدون کاهش دما پكيچ
– داراي انواع سيستم هاي ايمني، ضد گريپاژ پمپ و گرفتگي دودکش، ضد يخ زدگي پكيچ
– توانايي عملکرد پکیج گازی حتي با فشار کم آب مصرفي
– راندمان حرارتي پکیج گازی بيش از 90%

ادامه