نکات نشت یابی لوله آب و فاضلاب

نکات نشت یابی لوله آب فاضلاب نوشته آموزشی نشت‌یابی نیست یک راهنمایی برای عموم است و توضیحات داده شده مربوط به محدودید های ایران عزیز می‌باشد

در ایران استفاده از دستگاه‌های نشت یابی لوله پیشرفته در ساختمان ها اقتصادی نمی‌باشد

نشت یابی در ایران بر خلاف تصور عموم بیشتر بر اساس تجربه و فکر انجام می‌شود
با اینکه شما مشاهده می‌کنید شخص نشت یاب یک دستگاه به دست گرفته و گوشی آن داخل گوشش می‌باشد

ادامه

تعمیر لوله کشی فاضلاب

تعمیر لوله کشی فاضلاب چندین مرحله دارد که تمامی این مراحل نیاز به تجربه بسیار زیاد می باشد و باید استاد کار سالها تجربه در زمینه لوله کشی ساختمان داشته باشد

مرحله اول پیدا کردن علت نشتی آب می باشد و سپس تعمیر لوله کشی فاضلاب یا تعمیر لوله کشی آب

آیا نشتی از آب مصرفی و یا سیستم گرمایش ساختمان است و یا  سیستم لوله کشی فاضلاب و یا از تجهیزات بهداشتی و یا مابقی دلایل که بسیار نیز زیاد می باشد

ادامه