درایو پمپ یا اینورتر پمپ

درایو یا اینورتر یکی از بهترین ابزارها برای راه اندازی انواع الکتروموتور پمپ های تکفاز و سه فاز میباشد 

بیشترین استفاده از درایو پمپ یا اینورتر پمپ برای پمپاژ آب که نیاز به تغییر دور مداوم است .

اینورتر پمپ آب زیمنس

یکی از بهترین روشهای آبرسانی به ساختمان استفاده از سافت استارتر می باشد
پمپ های آب به علت اینکه در هر زمان تعداد مصرف کننده ها کم یا زیاد میشود مقدار دبی و هد متغیر دارد

با استفاده از درایو یا اینورتر می توان فشار را در تمام زمان ها ثابت نگه داشت

علیرضا عباسی:
انواع پمپ هایی که میتوان است اینورتر جهت ثابت نگهداشتن فشار و دبی استفاده کرد
پمپهای بشقابی گریز از مرکز
پمپ های جتی
پمپ های لجن کش
پمپهای کف کش

مزایای اصلی
با استفاده از درایوهای میتوان صرفه جویی زیادی در انرژی و هزینه نگهداری سیستم آبرسانی انجام داد
زیرا اینورتر ها با محاسبه دقیق مقدار هد و دبی سرعت پمپ را متناسب نگه میدارد
و باعث کاهش مصرف انرژی و پایین آمدن استعلاک پمپ میشود

به علت اینکه اینورتر سرعت استارت و استپ پمپ را کاهش میدهد باعث می شود ضربه قوچ ایجاد نشود اضافه بار به وجود نیاید

موتور را در مقابل
خشک شدن
اضافه جریان
اضافه ولتاژ
افت ولتاژ
اتصال کوتاه
اضافه بار
حفاظت می کند

دبی آب ، فشار آب ، فشار حداقل استارت ، فشار حداکثر استپ ، را کنترل میکند

انواع
اینورتر پمپ تک فاز
اینورتر پمپ سه فاز
درایو پمپ تبدیل تک‌فاز به سه فاز

انواع برندها
زیمنس ، ال اس ، اشنایدر ، یاساکآوا، هیوندا ، دلتا ، تکو چانت

یکی از نمونه های ارزان قیمت درایورها , سافت استارتر می باشد تفاوت سافت استارتر با درایور این است که سافت استارتر فقط لحظه شروع و استپ موتورپمپ را کنترل میکند

سافت استارتر ها با راه اندازی خاموش کردن آرام باعث می شوند ضربه قوچ در ساختمان آن ایجاد نشود

با تنظیم پارامترهای سافت استارتر نقطه استارت پمپ و سطوح پمپ به دقت صورت می گیرد

نمونه ایرانی سافت استارتر ها کلیدهای هوشمند oset و HedFix می باشد

درایو پمپ آب

پمپ های آب به علت اینکه در هر زمان تعداد مصرف کننده ها کم یا زیاد میشود مقدار دبی و هد متغیر دارد با استفاده از درایو یا اینورتر می توان فشار را در تمام زمان ها ثابت نگه داشت

درایو یا اینورتر پمپ آب

انواع پمپ هایی که میتوان است اینورتر جهت ثابت نگهداشت فشار و دبی استفاده کرد
پمپهای بشقابی گریز از مرکز
پمپ های جتی
پمپ های لجن کش
پمپهای کف کش

انورتر پمپ آب

مزایای اصلی درایو یا اینورتر 

با استفاده از درایو های می توان صرفه جویی زیادی در انرژی و هزینه نگهداری سیستم آبرسانی انجام داد
زیرا اینورتر ها با محاسبه دقیق مقدار هد و دبی سرعت پمپ را متناسب نگه میدارد
و باعث کاهش مصرف انرژی و پایین آمدن استهلاک پمپ میشود

به علت اینکه اینورتر سرعت استارت و استپ پمپ را کاهش میدهد باعث می شود ضربه قوچ ایجاد نشود و اضافه بار به وجود نیاید و استهلاک  پمپ اب بسیار کم شود .

الکتروموتور را در مقابل
خشک شدن
اضافه جریان
اضافه ولتاژ
افت ولتاژ
اتصال کوتاه
اضافه بار
حفاظت می کند

درایو پمپ آب گراند فوس

دبی آب ، فشار آب ، فشار حداقل استارت ، فشار حداکثر استپ ، را کنترل می کند

انواع 
اینورتر پمپ تک فاز
اینورتر پمپ سه فاز
درایو پمپ تبدیل تک‌فاز به سه فاز

انواع برندها
زیمنس ، ال اس ، اشنایدر ، یاساکآوا، هیوندا ، دلتا ، تکو , چانت

https://installationisfahan.blog.ir/