طرح تعویض موتور کولر سوخته با موتور کولر جدید در اصفهان

در این طرح  موتور کولر سوخته دینام کولر سوخته یا با موتور کولر نو تعویض می شود.

این موتور کولرها سیم پیچ تمام مس و بلبرینگی بود و یک سال گارانتی دارد.

موتور کولر سوخته

مشتریان عزیز اگر موتور کولر سوخته است دیگر نیاز  به سیم پیچی و تعمیر نیست .

بهتر است با هزینه کمتر آن را با یک عدد دینام کولر نو تعویض کنید.

قیمت ها موتور نو کیفیت عالی 1401 ( یک سال گارانتی )

مدل

قدرت

7000 – 3/4 5000 – 1/2 3500 – 1/3
قیمت

تک موتور

تومان

1,350,000 1,220,000 1,000,000  

 

قیمت موتوژن

تومان

2,000,000 1,680,000 1,530,000
قیمت

الکتروژن

۱,۷۶۰,۰۰۰ ۱,۵۲۰,۰۰۰ ۱,۳۷۰,۰۰۰

پمپ آب کولر

پمپ آب کولر الکتروژن 150000 تومان
پمپ آب کولر نانوژن 110000 تومان

محاسن تعویض دینام کولر سوخته با دینام کولر تک موتور

1 این سیم پیچ تمام مس می باشد.

۲ سیم پیچ توسط دستگاه تمام اتوماتیک انجام می شود.

۳  به مدت یک سال گارانتی دارد.

۴  این موتور کولر ها به جای بوشن از بلبرینگ استفاده شده است بنابراین نیازی به روغن کاری آنها نمی باشد.

قیمت ها موتور سوخته 1401

مدل

قدرت

7000 – 3/4 موتوژن تک خازن  فابریک 5000 – 1/2 موتوژن بدون خازن

فابریک

3500 – 1/3 موتوژن بدون خازن

فابریک

7000-  3/4 موتوژن دو خازن

فابریک

5000 – 1/2 موتوژن دو خازن

فابریک

3500 – 1/3 موتوژن دو خازن

فابریک

7000 – 3/4  الکتروژن 5000 –  1/2 الکتروژن 3500 – 1/3 الکتروژن
قیمت 370/000 تومان 310/000 تومان 220/000 تومان 310/000 تومان 260/000 تومان 210/000 تومان 270/000 تومان 230/000 تومان 180/000 تومان

7000 – 3/4 موتوژن تک خازن  فابریک: 380/000 تومان
5000 – 1/2 موتوژن بدون خازن : 310/000 تومان
3500 – 1/3 موتوژن بدون خازن : 220/000 تومان
7000-  3/4 موتوژن دو خازن : 310/000 تومان
5000 – 1/2 موتوژن دو خازن : 260/000 تومان
3500 – 1/3 موتوژن دو خازن : 210/000 تومان
7000 – 3/4  الکتروژن : 270/000 تومان
5000 –  1/2 الکتروژن : 230/000 تومان
3500 – 1/3 الکتروژن : 180/000 تومان
7000 – 3/4 موتوژن آلومینیوم:140/000 تومان
5000 – 1/2 موتوژن آلومینیوم: 120/000 تومان
3500  -1/3 موتوژن آلومینیوم: 90/000 تومان
سالم خریدار نیستیم ( به دستور اماکن ) لطفا سوال نفرمایید.

محصولات و خدمات :

موتور کولر نو

موتور کولر ( دینام کولر ) 3/4 تمام مس – تک فاز – دارای خازن راه انداز – گارانتی یک ساله

دینام کولر ( دینام کولر ) 1/2 و 1/3 تمام مس – تک فاز –گارانتی یک ساله

تعویض موتور کولر 3/4 و 1/2 نو تمام مس با موتور سوخته

معاوضه هسته موتور کولر 3/4 و 1/2