راهنمای انتخاب پمپ آب ابارا Ebara

پمپ آب ابارا Ebara

پمپ آب ابارا Ebara سری AGA-AGC الکتروپمپ خودمکش

سری AGA-AGC:
الكتروپمپ خودمكش ابارا

کاربرد : مناسب براي افزايش فشار،آبياري، كارواش،تخليه استخر و بطوركلي پمپاژ آب تميز

مدل توان Q=آبدهی
تک فاز
230V
سه فاز
230/400V
دهانه ورودی دهانه خروجی l/min        5 10 20 30 45 50 60 80 100 130 160
اینچ اینچ [HP] [kW] m3/h      0,3 0,6 1,2 1,8 2,7 3 3,6 4,8 6 7,8 9,6
H=حداکثر ارتفاع
AGC 1.50 M AGC 1.50 T 1” 1” 1,5 1,1 38,5 37,0 35,6 33,5 32,7 31,4 28,7 26,1 22,4 19,0
AGC 2.00 M AGC 2.00 T 1 ½” 1 ½” 2 1,5 51,0 49,9 48,8 46,9 46,3 44,9 42,0 38,7 33,2 27,0
AGC 3.00 T 1 ½” 1 ½” 3 2,2 58,0 55,6 53,3 50,1 49,1 47,1 43,4 40,2 35,9 32,5

پمپ خانگی ابارا سری CDA الکتروپمپ سانتریفیوژ دو پروانه ای چدنی

blank

سري CDA:
الكتروپمپ سانتريفوژ دو پروانه اي چدني ابارا

مدل توان Q=آبدهی
تک فاز
230V
سه فاز
230/400V
دهانه ورودی دهانه خروجی l/min    20 40 50 80 90 100 110 140 170 190 210
اینچ اینچ [HP] [kW] m3/h   1,2 2,4 3 4,8 5,4 6 6,6 8,4 10,2 11,4 12,6
H=حداکثر ارتفاع
CDA 0.75 M CDA 0.75 T 1 “ 1 “ 0,75 0,55 33,0 30,2 27,9 17,0
CDA 1.00 M CDA 1.00 T 1 “ 1 “ 1 0,75 39,5 37,0 35,2 27,0 21,0
CDA 1.50 M CDA 1.50 T 1 “ 1 ¼ “ 1,5 1,1 50,8 48,8 47,1 38,4 33,4 27,5
CDA 2.00 M CDA 2.00 T 1 “ 1 ¼ “ 2 1,5 60,5 58,6 56,9 49,8 46,5 40,3 32,5
CDA 3.00 T 1 “ 1 ¼ “ 3 2,2 60,5 59,3 54,1 51,6 48,4 44,6 32,0
CDA 4.00 T 1 ¼ “ 1 ½ “ 4 3 67,0 64,8 63,9 62,5 62,0 58,0 53,5 48,0
CDA 5.50 T 1 ¼ “ 1 ½ “ 5,5 4 76,5 73,9 72,9 71,8 70,5 66,8 62,0 58,3 54,0

پمپ خانگی ابارا سری CMA الکتروپمپ سانتریفیوژ تک پروانه ای چدنی

blank

کاربرد: مناسب افزايش فشار آب براي آبياري و جهت كار با سيالات غير خورنده براي مصارف معمولي و صنعتي

مدل توان Q=آبدهی
تک فاز
230V
سه فاز
230/400V
دهانه ورودی دهانه خروجی l/min   20 40 60 80 85 90 95 110 120 140
اینچ اینچ [HP] [kW] m3/h  1,2 2,4 3,6 4,8 5,1 5,4 5,7 6,6 7,2 8,4
H=حداکثر ارتفاع
CMA 0.50 M CMA 0.50 T 1 “ 1 “ 0,5 0,37 20,9 19,5 17,6 14,9 14,0 13,1
CMA 0.75 M CMA 0.75 T 1 “ 1 “ 0,75 0,55 29,7 27,8 24,9 21,1 20,2
CMA 1.00 M CMA 1.00 T 1 “ 1 “ 1 0,75 33,0 31,9 29,9 26,6 25,6 24,6 23,5
CMA 1.50 M CMA 1.50 T 1 “ 1 ¼ “ 1,5 1,1 39,5 39,0 38,3 37,0 36,5 36,1 35,6 34,5
CMA 2.00 M CMA 2.00 T 1 “ 1 ¼ “ 2 1,5 47,5 47,0 46,0 45,0 45,0 44,5 44,0 43,0 42,0
CMA 3.00 T 1 “ 1 ¼ “ 3 2,2 53,0 52,5 51,0 49,5 49,0 49,0 48,5 46,5 45,5 42,5

پمپ خانگی ابارا سری CMB الکتروپمپ سانتریفیوژ تک پروانه چدنی

blank

سري CMB:
الكتروپمپ سانتريفوژ چدني تك پروانه اي ابارا

مدل توان Q=آبدهی  
تک فاز
230V
سه فاز
230/400V
دهانه ورودی دهانه خروجی l/min                  100 150 200 250 280  
اینچ اینچ [HP] [kW] m3/h                      6 9 12 15,1 16,9
H=حداکثر ارتفاع
CMB 0.75 M CMB 0.75 T 1 ¼ “ 2 “ 0,75 0,55 14,6 13,2 10,9 8,1
CMB 1.00 M CMB 1.00 T 1 ¼ “ 2 “ 1 0,75 18,6 17,5 15,7 13,1
CMB 1.50 M CMB 1.50 T 1 ¼ “ 2 “ 1,5 1,1 22,5 21,6 20,0 17,8 16,2
CMB 2.00 M CMB 2.00 T 1 ¼ “ 2 “ 2 1,5 30,8 29,7 28,0 25,4 23,6
CMB 3.00 T 1 ¼ “ 2 “ 3 2,2 35,4 34,4 32,7 30,2 28,5
CMB 4.00 T 1 ¼ “ 2 “ 4 3 45,5 44,0 42,0 37,8 36,2
CMB 5.50 T 1 ¼ “ 2 “ 5,5 4 57,0 56,0 53,5 50,5 48,0

پمپ خانگی ابارا سری CMC الکتروپمپ سانتریفیوژ تک پروانه چدنی

blank

سري CMC,CMR:
الكتروپمپ سانتريفوژ چدني تك پروانه اي ابارا

مدل توان Q=آبدهی  
تک فاز
230V
سه فاز
230/400V
 دهانه ورودی  دهانه خروجی l/min               50 100 200 300 400 450  
 اینچ  اینچ [HP] [kW] m3/h                 3 6 12 18,1 24,1 27,1
H=حداکثر ارتفاع
CMC 0.75 M CMC 0.75 T 1 ¼ “ 2 0,75 0,55 12,0 11,9 10,7 8,3 5,2
CMC 1.00 M CMC 1.00 T  1 ¼ “ 2 1 0,75 14,0 14,0 13,1 10,8 7,4 5,4

 

پمپ خانگی ابارا سری PRA

blank

مدل پمپ توان kW   l/min 5 10 15 20  35  Q=آبدهی
50 65 70
تک فاز230V 50Hz سه فاز230/400V 50Hz PF Vc m3/h 0.3 0.6 0.9 1.2 2.1 H=حداکثر ارتفاع
3 3. 9 4.2
PRA 0.50M PRA 0.50T CO o 10 450 37 33.3 . . 5
PRA 0.80M PRA 0.80T 06 16 450 56 50.7 45.1 3 8 25 12
PRA 1.00M PRA 1.00T 0.75 20 450 62 54.4 47 40.4 23 13
PRA 1.50M PRA 1.50T 1.1 35 450 81 747 71.9 55.8 31 18
PRA 2.00M PRA 2.00T 1.5 40 450 88 82.9 77 .8.8 55 43.3 27.4 22

پمپ خانگی ابارا سری SWA الکتروپمپ افقی خودمکش با فیلتراستخری

blank

سری SWA:
الكتروپمپ سانتريفوژ افقي خودمكش همراه فيلتر ابارا

کاربرد: مناسب جهت گردش آب در سيستم تصفيه آب استخرها

مدل HP CAPACITOR ABSORBED CURENT (A) l/min آبدهی=Q 160 200 250 300 350 400 500
تک فاز |سه فاز   تک فاز سه فاز phase m3/h H= حداکثر ارتفاع 12 14 18 21 24 30
SWA9M 0.5 12.5 3.5 . . 12 10.5 7.6 4.3
SWA12M SWA 12T 0.6 14 3.9 2.6 1.5 13.1 12.4 10 7.4 4.4
SWA14M SWA 14T 0.8 20 4.2 2.8 1.6 14.8 13.6 12 10 8
SWA19M SWA 19T 1 20 5.4 3.2 1.8 16.7 15.8 14 12.8 11.7 8 5
SWA24M SWA24T 1.5 31.5 8 5.6 3.2 17.8 17 16 15 14.4 12.5 11 9.6
SWA28M SWA28T 2 35 9.8 6.5 3.7 19 18.6 17.9 17 16.3 15 14 13 7.5