پمپ های سانتریفیوژ

كاربرد پمپ های سانتریفیوژ

در اکثر صنایع و ساختمانی مسکونی و اداری ، در صنایع شیمیای و نقت پمپ های سانتریفیوژ مصارف بسیاری دارند.

پمپ های سانتریفیوژ برای مایعات مختلفی با مواد معلق گوناگون بکار میروند. سرعت این پمپ ها زیاد می باشد، لذا میتوان آنها را مستقیما به الکتروموتور وصل نمود.

مزاياي پمپ های سانتریفیوژ

1:پمپ های سانتریفیوژ دارای ساختمان ساده ای بوده و از مواد گوناگون ساخته میشوند.

2: چون پمپ در سرعت های بالا عمل می کند لذا میتوان آن را مستقیما به موتور الکتریکی متصل نمود.

3: با افزایش سرعت برای عملکرد معین ابعاد پمپ کوچک تر می شود.
4: دبی آن یکنواخت است. 
5: هزینه تعمیرات آن از پمپ های دیگرکمتر می باشد. 
6: در صورت قطع جریان میتواند مدت بدون آسیب رسیدن به پمپ به گردش ادامه دهد. 
7 :برای انتقال سیالات با مواد معلق بخوبی عمل می کنند. 
8: نسبت به پمپ های دیگر با ظرفیت مشابه دارای ابعاد کوچکتری می باشند.

نکته :دراستفاده از این پمپ ها نیازی به شیر یک طرفه  یا سوپاپ می باشد. 

blank

معايب پمپ های سانتريفوژ 

1: پمپ های سانتريفوژ قادر به ایجاد فشارهای بالا نمی باشند و به این منظور برای فشارهای بالا باید از پمپ های چند مرحلهای استفاده نمود.
2: در شرایط معین و محدودی با راندمان بالا عمل می کند. ( نیاز به تنظیم دارد )
3: راه اندازی این پمپ ها نیاز به آماده سازی دارد. 
4: در صورتی که پمپ ها از کار بیفتند ، سیال میتواند به قسمت مکش از درون پمپ ها جاری شود.

لذا بهتر است که در خروجی این پمپ ها از شیر یکطرفه استفاده نمود.
5: برای سیالات با ویسکوزیته (غلظت) بالا نمی توان از این نوع پمپ استفاده نمود.

blank

كاويتاسيون

این پدیده یکی از خطرناك ترین حالت هایی است که ممکن است برای یک پمپ به وجود آید.

آب یا هر مایع دیگری، در هر درجه حرارتی به ازای فشار معینی تبخیر می شود.

هرگاه در حین جریان مایع در داخل چرخ یک پمپ، فشار مایع در نقطه ای از فشار تبخیر مایع در درجه حرارت مربوطه کمتر شود، حباب های بخار یا گازی درفاز مایع به وجود می آیند که به همراه مایع به نقطه ای دیگر با فشار بالاتر حرکت می نمایند.

اگر در محل جدید فشار مایع به اندازه کافی زیاد باشد، حباب های بخار در این محل تقطیر شده و در نتیجه ذراتی از مایع از مسیر اصلی خود منحرف شده و با سرعت های فوق العاده زیاد به اطراف و از جمله پره ها برخورد می نمایند.

در چنین مکانی بسته به شدت برخورد، سطح پره ها خورده شده و متخلخل می گردد. این پدیده مخرب در پمپ ها را کاویتاسیون می نامند.

پدیده کاویتاسیون برای پمپ بسیار خطرناك بوده و ممکن است پس از مدت کوتاهی پره های پمپ را از بین ببرد. بنابراین باید از وجود چنین پدیدهای در پمپ جلوگیری گردد.

کاویتاسیون همواره با صداهای منقطع شروع شده و سپس در صورت ادامه کاهش فشار در دهانه ورودی پمپ، بر شدت این صداها افزوده می گردد.

صدای کاویتاسیون مخصوص و مشخص بوده و شبیه برخورد گلوله هایی به یک سطح فلزی است. هم زمان با تولید این صدا پمپ نیزبه ارتعاش در می آید.

درانتها این صداهای منقطع به صداهایی شدید و دائم تبدیل می گردد و در همین
حال نیز راندمان پمپ به شدت کاهش می یابد.

كاويتاسيون تبخيري 

معمولا كاويتاسيون تبخيري  در پمپ های سانتریفیوژ ساختمانی دیده نمی شود .

كاويتاسيون ازنوع مكش در پمپ های سانتريفوژ

مکش هوا می تواند به اشکال مختلف در لوله ها و نقاط دیگر پمپ اتفاق بی افتد.

مثلا در صورت ایجاد خلا در پمپ اب  هوا می تواند به داخل پمپ وارد شود .و باعث خرابی پروانه پمپ  شود.
هوا از راههای زیر می تواند وارد شود .

پروانه پمپ های سانتريفوژ
پروانه پمپ اب سانتريفوژ

1:  آب بند شفت پمپ
2 : آب بند ساق متصل به صفحه شیر در لوله مکش
3 : رینگ های اتصالی لوله مکش
4: واشر های آب بند صفحه فلنج در اتصالات لوله
5 : اورینگ ها و اتصالات پیچی در قسمت مکش
6 : اورینگ ها و آب بندهای ثانویه در آب بندهای تک
7 : سطوح آب بندهای مکانیکی تک
8 : از طریق حباب ها و حفره های هوا در لوله مکش
9 : از طریق مایعات کف کننده

راه های جلوگیری از کاویتاسیون نوع مکش هوا:

1: آب بندی و بستن تمام سطوح، صفحات فلنج ها و واشر ها
2: درزبندی و بستن رینگ های آب بند و آببندهای ساقه متصل به صفحه شیر در لوله مکش
3: نگه داشتن سرعت سیال به میزان 8 فوت بر ثانیه )با افزایش قطر لوله(
4: استفاده از آب بند های مکانیکی دوبل

صدای پمپ اب سانتریفیوژ

صدای  ناشی از هرگونه فعالیت صنعتی باید از استاندارد های بین المللی تبعیت کند .

اگر صدای تولید شده افراد را آزار دهد تمهیدات لازم برای کاهش آن فراهم آید .

عملکرد سیستم ها و ایستگاه های پمپاژ یکی از این فعالیت های پر سر و صدای صنعتی است .

منابع ایجاد نویز در سیستم های پمپاژ : 
1. سروصدای پمپ ها
2. سر و صدای محرك پمپ و تجهیزات انتقال نیرو همچون چرخدنده ها
3. ارتعاشات پمپ و موتور
4. سروصدای هیدرولیکی ایجاد شده دردرون پمپ
5. نویز هیدرولیکی ایجاد شده در خطوط لوله و شیرآلات

كنترل صدای پمپ اب سانتریفیوژ :

چهار اصل کلی درزمینۀ کنترل صداي پمپ اب سانتریفیوژ وجود دارد :
1. کمینه کردن تولید انرزی صوتی
2. کمینه کردن ویژگی های صوتی ناخوشایند برای انسان
3. کاهش انرژی صوتی با استفاده از ابزار های میراکنندها ازجمله جاذب صدا
4. دورکردن و انحراف انرژی صوتی از مکان های حساس و مهم

براساس این اصول باید در طراحی و روند ساخت ایستگاه های پمپاژ ملاحظات مهمی انجام داد :

1: اعمال ویژگی هایی برای پمپ ها ،موتورها و تجهیزات دیگر برای کاهش سر و صدا ی آنها 
2: قراردادن ایستگاههای پمپاژ در زیر زمین تا حد امکان 
3: طراحی مناسب تکیه گاه ها و اتصالات (جراکه ارتعاش تجهیزات صدای ناخوشایند تولید می کند ) 
4: نگهداری و تعمیر منظم و پیوسته سیستم پمپ های سانتریفیوژ (دستگاهی که منبع تولید صدای نامعقول است باید هرچه سریع تر تعمیر یا تعویض شود )

ممکن است سروصدای محرك )موتور( به حدی زیاد باشد که نویز پمپ راپوشش دهد . دراین حالت ابتدا باید میزان نویز محرك را کاهش داد .

درپمپ های کوچک آسانترین راه قراردادن پمپ و موتور در یک محفظه است ولی ممکن است علاوه بر آن لازم باشد که :

1: قاب )پایه ( مجموعه پمپ و موتور نیز ایزوله شود تا سر و صدای ناشی ازآن نیزکنترل شود . 
2: به آب بندی محفظه، به ویژه در محل عبور لوله ها توجه شود . 
3: اتصالات لوله ها ایزوله شوند تا ارتعاشات در سرتاسر لوله کشی منتقل نشود . 
4: ازنبود هرگونه اشتباه و محدودیتی در طراحی سیستم که به سروصدای اضافی پمپ بینجامد،اطمینان حاصل شود

به طورکلی، میزان سروصدای ناشی از یک نوع پمپ خاص به فشار، اندازه و سرعت آن بستگی دارد .

رابطه میزان نویز با این پارامترها به گونه ای است که مارا به سمت انتخاب پمپی بزرگ که با سرعت کم کار می کند و فشار تخلیه پایینی دارد سوق می دهد .

ولی معمولأ برای تامین بازدهی لازم یا ملزومات مورد نیاز این انتخاب انجام نمی شود .

سر و صدای در ایستگاه پمپاژ علاوه بر پمپاز موتور، چرخدنده ها، لوله ها واتصالات نیز ناشی می گردد .

ازآنجایی که این موارد به ملزومات نصب (که درانواع نصب مختلف هستند ) مربوط می شوند نمیتوان آنها را در اطلاعات داده شده توسط سازنده درباره نویز ناشی از نوعی پمپ قلمداد کرد .

برای تعیین میزان سروصدای پمپ روشهایی از جمله اندازه گیری فشار قدرت و شدت صوت وجود دارد .

فشار صوت میزان صدایی است که گوش انسان می شنود .

قدرت صوت میزان انرژی اکوستیک منتشر شده توسط منبع صدا است و شدت صوت برابراست با قدرت صوت بر واحد سطح .

نصب پمپ های سانتریفیوژ در آبرساني :

درنصب پمپ های سانتريفوژ باید همواره سعی نمود پمپ را پائین تر از سطح منبع مکش قرار داده تا فشار مکش مثبت ایجاد گردد، و درصورتی که این امر در بعضی از شبکه های آبرسانی مقدور نباشد، تا آنجائیکه وضع ایستگاه های پمپاژ اجازه می دهد باید سعی نمود پمپ نزدیک سطح مایع منبع مکش قرارگیرد تا اختلالات کمتری در کار پمپ ایجاد گردد .

مسیر لوله کشی باید مستقیم و از ایجاد خم ها و زانوها و لوازمات لوله کشی نه چندان مورد نیاز اجتناب ورزید، بین زانوئی و محل اتصال مکش باید لوله مستقیمی بطول لااقل 2 برابر قطر مکش فاصله ایجاد نمود .

چرا که در غیر اینصورت فشار مکش نامتعادلی ایجاد شده و یکطرف چشمه پروانه و محفظه مکش پرتر از طرف دیگر گردیده و تلفات هیدرولیکی پمپ زیاد و راندمان پمپ کم می گردد .

* باید قطر لوله مکش یک نمره بیشتر از قطر مجرای رانش باشد.

* در قسمت رانش پمپ شیر یکطرفه جهت جلوگیری از حرکت معکوس آب و شیر تنظیم جهت کم و زیاد نمودن آب تعبیه نموده تا صدمه ای به پمپ وارد نگردد.

* جهت نصب پمپ ها اصولاً یک شاسی محکم برای موتور و پمپ در نظر گرفته شود.

*معمولاً صفحه ای به ضخامت 2 تا 4 سانتیمتر بین صفحه زبری پمپ و سطح بالائی فنداسیون در نظر گرفته می شود .

که باملات سیمان پوشیده شده تا ناصافی های بالائی فونداسیون اصلاح وحرکت جانبی صفحه زبری پمپ کم شود.

نابالانسي درپمپ هاي گريزازمركز:  

وقتی اجزاء چرخان پمپ نابالانس باشند، ارتعاش حاصل از عضو چرخان نابالانس می تواند ترسناك باشد.

این ارتعاش می تواند موجب لرزش سطح زمینی که دستگاه روی آن قرار گرفته است شود،
پیچ های نگه دارنده شل می شوند و قطعا می شکنند.

یک عضو چرخان نابالانسی روی یاتاقانهای خود نیرو اعمال می کند و آن را از طریق سازه خود به بیرون منتقل می نماید و نهایتا این نیرو به فندانسیون می رسد.

دلايل بروز نا بالانسي در پمپ های سانتریفیوژ :

خمش یاقوس برداشتن بین یاتاقان های تکیه گاهی 
وزن معلق تحت نیروی ثقل محور محرك را خمیده می کند 
ماده یا سیال غیر یکنواخت توزیع شده در روتور 
قطعات هرز و لق شده برروی روتور 
قطر های مختلف المرکز بر روی روتور که ناشی از ساخت می باشد و قطعات روی روتور هم مرکزنشده اند 
هم تراز نبودن مسیر رانش با محور روتور 
کوپلینگ های راننده لق ازپشت هم پرش می کنند 
از بین رفتن تلرانس های بین قطعات مونتاژ شده بر روی روتور 
شانه ای های روی روتور خارج از میدان محور دوران ساخته شده اند 
خلل وحفره های روی روتور 
هم تراز نبودن یاتاقان ها به محور نیرو وارد کرده و آن راقوس می دهد 

مشخصات پلاک پمپ اب مشخصات پلاک پمپ های

01. کد سری – اندازه – ورژن
02. نوع سری
03. شماره ی سفارش کا.اس.ب – شماره ی آیتم سفارش – شماره ی مسلسل
04. دبی
05. ویسکوزیته ی سیال (که برای پمپ مناسب می باشد.)
06. حداقل شاخص بازده
07. شماره مواد ( اگر قابل ذکر یا دارای کاربرد باشد.)
08. قطر پروانه
09. هد
10. سرعت
11. سال تولید
12. بازده (به دیتاشیت مراجعه نمایید.)

 

 سایت ارجمند : کلبه تخصصی مهندسی تاسیسات حرارتی وبرودتی 

10 دیدگاه دربارهٔ «پمپ های سانتریفیوژ;

 1. باسلام خدمت کارشناس محترم.آپارتمان بنده واقع درطبقه5واقع شده وامتیازآب مستقل است وساختمان کلا 6طبقه میباشد.آیا پمپ1اسب جتی بامنبع 24لیتری جوابگو میباشد؟؟آیا درصورت بازبودن مثلا شیرظرفشویی وشیرحمام وشیردستشویی باکمبود فشار ودبی آب مواجه نمیشویم؟؟لازم به ذکراست متراژآپارتمان150متر میباشد.باسپاس ازراهنمایی شماکارشناس محترم.

  • سلام
   بله پمپ 1 اسب جتی بامنبع 24لیتری جوابگو میباشد.
   به شزطی که کلید اتوماتیک درست انتخاب شود
   آیا درصورت بازبودن مثلا شیرظرفشویی وشیرحمام وشیردستشویی باکمبود فشار ودبی آب مواجه نمیشویم؟؟ خیر
   به شزطی که صحیح نصب شود

 2. سلام
  ببخشید آپارتمان ما 6 طبقه است و ما در طبقه ی 5 ام هستیم ، هرطبقه 3 واحد می باشد. من میخواهم برای واحد خودمان یک پمپ نصب کنم . باتوجه به توضیحات این سایت
  /بهترین-و-ساده-ترین -روش-انتخاب-پمپ-آب-تحت/https://www.masterico.com شما چه نوع پمپی رو پیشنهاد می کنید ؟

  • سلام
   الکتروپمپ پنتاکس Pentax سری 80 PM
   مشخصات هیدرولیکی

   دبی: حداکثر 3 متر مکعب در ساعت
   هد: حداکثر 80 متر
   گستره دمای سیال: 90 – 0 درجه سانتیگراد
   مشخصات الکتروموتور

   توان: kw 0.74 (تک فاز و سه فاز)
   کلاس عایق بندی: F
   درجه حفاظت: IP44

   متریال

   بدنه: چدن، برنز
   پروانه: برنج
   مکانیکال سیل: سرامیک – گرافیت
   شافت: استنلس استیل

 3. فروش انواع پمپ آب خانگی پنتاکس ایتالیا – پمپ چاه
  آب پنتاکس ایتالیا – پمپ شناور پنتاکس ایتالیا – کف کش پنتاکس ایتالیا – پمپ دو اسب پنتاکس ایتالیا – لجن کش پنتاکس ایتالیا – بوستر پمپ پنتاکس ایتالیا – ست کنترل پنتاکس ایتالیا – هیدرو تانک پنتاکس ایتالیا با قیمت مناسب از نمایندگی پنتاکس ارائه می گردد
  . پمپ پنتاکس ایتالیا به عنوان معروفترین پمپ
  در مصرف خانگی در حال حاضر در ایران می باشد که دارای قیمت متوسط و کیفیت
  قابل قبول می باشد .

 4. سلام … ساختمان ما ۶ طبقه تگ واحدی با متراژ واحدهای ۱۹۴ متر پنج واحد و یک واحد ۱۸۴ متری هست و لازم است پمپ از پارکینگ تا پشت بام طبقه ۶ را که کولرها هستند و شیر آب هم هست تامین فشار نماید
  هر واحد دارای سه روشویی دو دوش و دو توالت فرنگی یک توالت ایرانی و یک سینک آشپزخانه میباشد
  قبلا پمپ یک اسب داشتیم با هد ۳۴ متر با یک منبع ۶۰ لیتری من پمپ دو اسب گذاشتم که دارای هد ۳۴ تا ۵۶ است
  و برای جبران ازدیاد مصرف برق منبع ۳۰۰ لیتری تحت فشار گذاشتم پمپ مستقیما به کنتور وصل هست سوال اول از کارشناس محترم و عزیز این هست
  جناب مهندس آیا اصلا کار درستی کردم که پمپ رو به شیوه فوق ارتقا دادم
  و سوال دوم آیا با افزایش حجم منبع تحت فشار توانستم جبران افزایش برق پمپ جدید را بنمایم
  و سوال آخر اینکه به نظر من وقتی پمپ قدرتش دو برابر میشود درسته که مصرف برقش به ظاهر بیشتر میشه اما از طرفی دبی آن هم بیشتر میشه و برای جبران کاهش فشار زمان کمتری رو نسبت به پمپ ضعیف تر کار میکنه و زور کمترین هم بهش میاد آیا با تمام این اوصاف کارم غلط بوده از توجه شما سپاسگزارم

  • سلام.
   سوال 1: آیا اصلا کار درستی کردم که پمپ رو به شیوه فوق ارتقا دادم ؟
   پمپ 2 اسب اگر فشار روش نباشد حدود 6 امپر برق مصرف می کند که زیاد نیست .
   سوال 2: آیا با افزایش حجم منبع تحت فشار توانستم جبران افزایش برق پمپ جدید را بنمایم؟
   منبع تحت فشار بزرگ باعث می شود پمپ کمتر استارت شود و مصرف برق را کمتر می کند.
   تمام اعمال شما درست بوده است
   موفق باشید

 5. با سلام
  پمپ آبی نصب شده که آب را از مخزن بزرگتر به مخزن کوچکتر پمپ میکند و جهت قطع وصل کردن پمپ از پرشر سوییچ استفاده شده ولی پس از رسیدن به فشار بالا جهت قطع پمپ بصورت سریع عمل قطع وصل تکرار میشود و درست عمل نمیکند درحالی که اگر آب شهر پشت پمپ قرار بگیرد فرایند قطع وصل پمپ درست انجام میشود..بنظرتان مشکل از چیست؟

  • سلام
   اگر از پرشرسوییچ مكانيكي استفاده مي كنيد احتمال زياد اشكال از منبع فشار باد مي باشد كه فشار باد تنظیم نیست يا تويپ ان ترکیده است ولی اگر اتوماتیک دیجیتال استفاده مي كنيد احتمال مشکل از اتوماتیک دیجیتالتان می باشد که باید ان را تعويض كنيد .با تشکر

دیدگاه‌ها غیرفعالند.