انواع مشکلات تعمير پکیج شوفاژ گازی بخش اول

تعمير پکیج شوفاژ گازی

نشت اب از پکیج شوفاژ گازی

تعمير پکیج  : نشت اب از پکیج شوفاژ گازی دلایل مختلفی دارد از جمله شیلنگ های اب متصل به دستگاه یا شیرالات و اتصلات مورد استفاده یا شکستگی دستگاه سختی گیر و یا اتصالات داخلی پکیج که باید همه گی مورد بررسی قرار گیرد و در صورت نیاز اقدام به تعویض واشرها و محکم کردن انها نمود .در مواردی نیز مربوط به سوراخ شدن مبدل – منبع انبساط ….. یا خرابی شیر اطمینان می باشد .

pm1

صدای زیاد مبدل حرارتی  پکیج دیواری 

عدم تنظیم شیربرقی گاز دستگاه – هواگرفتن مدار گرمایش دستگاه – رسوب گرفتن مدار ومبدل های حرارتی یا خرابی پمپ اب و یا مشکل سنسورهای حرارتی می تواند باعث ایجاد صدای اضافه در مبدل حرارتی پکیج شود .
رفع عیب: هواگیری مبدل – تنظیم شیربرقی گاز دستگاه – رسوب زدایی مدار و مبدل های حرارتی – چک کردن NTC ها – تست پمپ سیرکوله – نصب فیلتر مناسب در مسیر برگشت اب گرمایش رادیاتورها و در اخر تعویض مبدل حرارتی به علت دفرمگی توصیه می شود.

زنگ زدگی دودکش فلزی پکیج شوفاژ گازی

وجود هر گونه زنگ زدگی و پوسیدگی روی دودکش فلزی احتمالا ناشی از عدم خروج کامل دود از دودکش می باشد. به این شکل که با سرد شدن سریع بخار اب و عدم خروج کامل دود باعث زنگ زدگی و پوسیدگی روی دودکش میشود .
رفع عیب : دودکش را از نظر قطر و طول و گرفتگی و شیب مناسب مورد بررسی قرار دهید و از عدم مسدود بودن مسیر دودکش از خروجی پکیج تا خروجی دودکش کاملا بررسی کنید . در صورت نیاز دودکش باید ازعایق مناسب استفاده کنید.

وجود دوده یا تغییر رنگ روی دستگاه پکیج شوفاژ گازی

وجود دوده یا تغییر رنگ روی دستگاه پکیج و یا قطعات داخلی ممکن است ناشی از عدم تهویه مناسب و یا عدم خروج کامل دود از دودکش باشد . و نیز احتمال دارد از عدم تنظیم صحیح شیر برقی گاز باشد.
رفع عیب : باید مسیر محفظه احتراق و کلاهک تعدیل و فن و مسیر دودکش را بررسی کنیم و از تامین کامل هوای احتراق اطمینان کسب کنیم . و در صورتی که شعله دستگاه پکیج زیاد است شیر برقی گاز را تنظیم کنیم .

انفجاری روشن شدن پکیج دیواری

گاهی پکیج شوفاژ انفجاری روشن شده و صدای زیادی هم دارد. در صورت ممکن است که حداکثر فشار گاز شیربرقی گاز دستگاه پکیج و یا فاصله الکترود جرقه زن تا سطح مشعل برنر تنظیم نباشد و یا مشکل از شکستگی الکترود جرقه و کابل مربوط به ان یا خرابی ترانس جرقه و یا برد کنترل پکیج باشد یا مشکل از گرفتگی دودکش و استفاده از تبدیل یا فلنج دود نامناسب باشد
رفع عیب : شیربرقی گاز دستگاه پکیج را بررسی کنید – فاصله الکترود جرقه زن تا سطح مشعل برنر را تنظیم کنید – نشتی الکتریکی و شکستگی بدنه الکترود جرقه و کابل مربوط به ان و ترانس جرقه را بررسی نماید – مشکل از گرفتگی دودکش و استفاده از تبدیل یا فلنج دود نامناسب را بررسی کنید.

کاهش فشار اب پکیج گازی

درصورت کم شدن فشاراب پکیج به دلایل مختلفی از جمله : نشتی اب از لوله کشی ساختمان یا رادیاتورها – تنظیم نبودن یا خرابی منبع انبساط – خرابی شیر پر کن یا شیر اطمینان – باعث میشود پکیج روشن نشود.
(کم شدن فشار اب پکیج گازی اگر هر 3 ماه روی دهد مشکلی ندارد)
رفع عیب :اولین کار بررسی و تست نشتی اب رادیاتورها و مدار لوله کشی و پکیج می باشد.( یک روزنامه زیر رادیاتورها و پکیج قرار دهید در صورت چکه اب اثر قطرات اب روی ان مشخص می شود) – در صورت وجود نشتی در شیر پر کن یا شیر اطمینان انها را تعویض کنید و فشار باد(1 تا 7. bar) وسالم بودن منبع انبساط را نیز چک کنید.

دستگاه پکیج در حالت انتظار باقی مانده است

اگر دستگاه پکیج در حالت انتظار باقی مانده است ودر صورت باز کردن ابگرم بهداشتی و یا سرد شدن رادیاتورها هیچ عکس العملی نشان نمی دهد. در این حالت ممکن است مشکل از پرشر دود باشد.
رفع عیب: خرابی پرشردود را بررسی کنید – کم بودن دور فن یا قطعی فن – وجود ترک در لوله ونتوری یا شیلنگ سلیکونی – شل بودن لوله ونتوری یا شیلنگ رابط – مسدود یا خراب شدن شیلنگ رابط یا مجرای بالای پرشر دود را بررسی کنید .

روشن نشدن پکیج در حالت اب گرم بهداشتی

اگر مدار گرمایش به خوبی کار می کند ولی پکیج در حالت اب گرم بهداشتی روشن نمی شود به احتمال زیاد مشکل مربوط به فلوسوئچ یا فلومتر پکیج می باشد.
رفع عیب: فلومتر را باز کرده و مورد بررسی قرار دهید و در صورت نیاز تعویض کنید – سیم های فلوسوئچ را اتصال کوتاه کنید اگر پکیج روشن شود فلوسوئچ خراب است وباید ان را باز کرده و صحیح بودن محل قرار گیری قطعات داخلی اطمینان حاصل کنید.

دستگاه پکیج مرتبا روشن و خاموش می شود.

ممکن است دستگاه پکیج مرتبا روشن و خاموش شود بخصوص هنگام استفاده از ابگرم مصرفی که اغلب به علت تنظیم نبودن شیربرقی گاز دستگاه پکیج و هوای لازم جهت احتراق است .و گاهی نیز رسوب گرفتن مبدل باعث بالا رفتن ناگهانی دما و روشن و خاموش دستگاه پکیج می شود.
رفع عیب : شیربرقی گاز دستگاه پکیج را بررسی کنید و دستگاه پکیج را نظر تامین هوای لازم برای احتراق کامل مورد بررسی قرار دهید.در صورت نیاز دستگاه را رسوب زدایی کنید .

هر دو مدار اب بهداشتی و مدار گرمایش کار نمی کند

این مشکل می تواند به علت رسیدن دمای شوفاژ به بالای 87 درجه سلسیوس و یا خرابی ترموستات حد – عدم سیرکوله درست اب یا به علت مشکل در NTC ها باشد .
رفع عیب : بررسی سالم بودن ترموستات حد – چک کردن سیرکوله درست اب و پمپ اب – بررسی سالم بودن NTC های دو مدار اب بهداشتی و مدار گرمایشی

حرارت زیاد اولیه ابگرم بهداشتی

در این حالت حرارت اولیه ابگرم بهداشتی زیاد است و سپس دما تعدیل میشود این مشکل به علت خرابی بای پاس و شیرسه طرفه در مسیر مبدل ثانویه می باشد. و یا شیرسه طرفه در حالت ابگرم مصرفی گیر کرده است .
رفع عیب : بای پاس و شیرسه طرفه در مسیر ورودی اب گرمایش به مبدل ثانویه را بررسی کنید .

عدم گرمایش شوفاژها

در پکیج های دو مبدله اگر شیرسه طرفه در حالت ابگرم مصرفی گیر کرده باشد اب مدار گرمایش از مبدل ثانویه عبور کرده و شوفاژها گرم نمی شود.
رفع عیب : کابل اتصال شیر سه طرفه را بامولتی متر بررسی نموده و در صورت نیاز شیر را دمونتاژ کرده و گیر ان را برطرف کنید.

منابع و ماخذ :

تعميرات جامع پکیج شوفاژ گازی  – جناب اقای مهندس علی اکبر نوروزی

عیب ۱ : سیستم گرمایش کار میکند ولی رادیاتور ها گرمای مطلوب را ندارند علت چیست؟
علت ها :
کوتاه بودن ارتفاع شعله (به علت کم بودن فشار گاز ساختمان و یا تنظیم نبودن شیرگاز)
کم بودن ظرفیت حرارتی دستگاه نسبت به بار گرمایشی ساختمان
وجود هوا در مدار
نیمه باز بودن شیرهای رفت و برگشت دستگاه
ضعیف شدن فنر سوپاپ بای پاس یا رسوب گرفتن دریچه آب (سوپاپ نیمه باز مانده است)
استفاده از سوپاپ بای پاس نامناسب
کاهش دقت NTC گرمایش
وجود اشکال در پمپ ( ۱/دورپایین ۲/دبی کم ۳/شکستن پروانه پمپ ۴/وجود شن و ماسه در پمپ)
پایین بودن فشار در مدار گرمایش
رسوب گرفتن مبدل و رادیاتور ها
استفاده از رادیاتور های با جنس نا مرغوب
استفاده از دودکش نامناسب در پکیج های بدون فن
وجود خرابی در شیر سه راهه (در نوع دو مبدله)
خرابی کلید حرارتی یا استفاده از کلید حرارتی نا مناسب
لوله کشی نامناسب مدار گرمایش (پیچ و خم های زیاد – سایز نامناسب )
جابجا بستن لوله های رفت و برگشت ردیاتور ها
خرابی پتاسیومتر گرمایش
نزدیکی بیش از حد رادیاتور به پکیج دیواری آبگرم ( بویژه در لوله کشی انشعابی )
خرابی برد کنترل

عیب ۲ : سیستم آب گرم مصرفی گرمای مطلوب را ندارد . علت چیست؟
علت ها :
کم بودن ارتفاع شعله
دقت نداشتن NTC مصرفی
رسوب گرفتن مبدل مصرفی
خرابی شیر سه راهه در نوع دومبدله
تحریک نشدن فلوسوئیچ در نوع تک مبدله
دودکش نامناسب
اشکال در لوله کشی آب مصرفی ساختمان
دبی و سردی بیش از حد آب سرد ورودی
خرابی پتاسیومتر آب مصرفی
خرابی سوپاپ بای پس در نوع دو مبدله
اشکال در پمپ در نوع دومبدله
خرابی برد کنترل
عیب ۳ : آبگرم مصرفی مناسب ولی سیستم گرمایش کار نمیکند. علت چیست؟
علت ها :
خرابی پمپ در نوع تک مبدله
بازماندن سوپاپ بای پس در نوع تک مبدله
خرابی شیر سه راهه در نوع دو مبدله

عیب ۴ :پکیج شوفاژ دیواری به حالت انفجاری روشن میشود. علت چیست؟
علت ها :
تنظیم نبودن فاصله الکترود جرقه زن و مشعل
تنظیم نبودن فشار گاز
خرابی دودکش
ضعیف شدن جرقه
( عوامل ضعیف شدن جرقه : ۱/ضعیف شدن برق شهری ۲/ ضعیف شدن ترانسجرقه زن ۳/نشتی برق یا برق دزدی ۴/اکسید شدن الکترود جرقه زن)
استفاده از قطعات گاز شهری بجای گاز مایع
مسدود شدن سوراخ های مشعل در اطراف جرقه زن

عیب ۵ : فشار آب در مدار گرمایش افت پیدا می کند. علت چیست؟
علت ها :
وجود نشتی در مدار گرمایش
وجود هوا در مدار گرمایش

عیب ۶ : آبگرم مصرفی پکیج دیواری دچار نوسانات دمایی می شود . علت چیست؟
علت ها :
زیاد بودن ارتفاع شعله
پایین آمدن دقت NTC مصرفی
استفاده همزمان از چند شیر مصرفی
استفاده از پمپ فشار نامناسب در شبکه ساختمان
خرابی شیر سه راهه در نوع دو مبدله
کم بودن فشار آب ساختمان

عیب ۷ : با افزایش دما ، فشار مدار گرمایش افزایش مییابد. علت چیست؟
علت ها :
خرابی یا تنظیم نبودن فشار آب
مسدود شدن شیلنگ منبع انبساط
متناسب نبودن منبع انبساط با حجم آب مدار گرمایش
سوراخی منبع انبساط
سوراخی مبدل ثانویه

عیب ۸ : فشار در مدار گرمایش خود به خود بالا میرود و شیر اطمینان عمل میکند. علت چیست؟
علت ها :
راه یابی آب مصرفی به مدار گرمایش از طریق : شیر پرکن و مبدل مصرفی

عیب ۹ : دمای مدار گرمایش خوب است ولی دمای آب مصرفی کم است. علت چیست؟
علت ها :
رسوب گرفتن مبدل مصرفی
فعال نشدن فلوسوئیچ در نوع تک مبدله در وضعیت زمستانه
خرابی NTC
خرابی سوپاپ بای پس در نوع دو مبدله
خرابی پتاسیومتر مصرفی در برد
کم بودن فشار آب
خرابی شیر سه راهه در نوع دو مبدله
خرابی برد کنترل

 

انواع مشکلات رایج در پکیج گازی بخش دوم..

تعمیر پکیج تعمیر پکیج اصفهان تعمیر پکیج شوفاژ اصفهان تعمیرکار پکیج اصفهان تعمیرکار پکیج تعمیرکار پکیج شوفاژ شهر اصفهان تعمیرکار پکیج شوفاژ تعمیرگاه پکیج اصفهان تعمیرگاه پکیج سرويس پکیج سرویسکار پکیج اصفهان سرویسکار پکیج

139 دیدگاه دربارهٔ «انواع مشکلات تعمير پکیج شوفاژ گازی بخش اول;

 1. درود
  اول سپاس از وقتی که می‌گذارید
  لطفا یک کپی از جوابتون را به ایمیلم بفرستید
  پکیج ایساتیس هست
  شوفاژ گرم نمیشد و زود هم خاموش میشد
  امدن درستش کردن و همه چی خوب شد
  ولی مشکل اینه که فشار بار زمستانه 1و 1 بود و زمستانه 1و 6
  آمدم تابستانه را به یک و نیم رساندم
  ولی فشار بار زمستانه هم شد او 8
  جرا اختلاف دارن
  چون ذر این خالت خطای e2 میده

 2. باسلام و خسته نباشید دستگاه من بایکان دو مبدله فن دار هست اب گرم کار نمی کند حتی در حالت تابستانه ،وقتی رادیاتها گرم میشه اب گرم میاد اونم باید پکیج اتوماتیک نکنه وگرنه سرد میشه

  • باسلام
   اشکال در فلومتر دستگاه است نیاز به تعمیر یا تعویض قطعه میباشد

 3. سلام من پکیج ایران رادیاتور دارم رادیاتورها از روی پکیج خاموش نمیشه مشکلش چیه?

  • سلام
   اگر ولوم رادیاتور هارا صفر گذاشته و هنوز چراغ بالای ولوم روشن بماند اشکال در برد اصلی است نیاز به تعمیر برد میباشد

 4. سلام دلیل ارور پکیچ وقتی در حالت تابستانی هس واز ازش استفاده نمیشه چی میتونه باشه

  • سلام
   با ذکر برند و مدل دستگاه بفرمایید ارور شماره چند است

 5. سلام پکیچ ما بوتان اتیما هس هنگامی که پکیچ در حالت تابستانیه وازش استفاده نمیشه تقریبا 1 ساعت که از اب گرم مصرفی استفاده نمیشه وپکیچ خاموشه خود به خود ارور میده وسری بعد که میخوایم از اب گرم استفاده کنیم پکیچ ارور داره و روشن نمیشه یه راهنمای میخواستم بی زحمت

  • سلام
   چراغ چه رنگی را روشن میکند و اگر چشمک میزند تعداد چشمک ها چندتا است؟

 6. سلام
  پکیج ما وقتی سرد هست(خاموش بوده) نمیتونه روشن کنه و یا وقتی روشن میکنه دوباره فورا خاموش میشه.
  ولی وقتی آبگرم رو باز میکنم و آبگرم که چند دقیقه باز میمونه و دمای آب به 50 درجه میرسه بعد آبگرم رو میبندم پکیج روشن میمونه و خاموش نمیشه و بعد رادیاتورها گرم میشن.
  در ضمن وقتی هم که آبگرم بازه شعله گاز پکیج تند تند کم و زیاد میشه(چند ثانیه با فشار شعله داره و چند ثانیه هم فشار کم)
  بعلاوه بعد از اینکه گرم شد دیگه بدون مشکل کار میکنه ولی هرباری که خاموش میکنم این داستان تکرار میشه.
  ممکنه راهنمایی بفرمائید
  بسیار ممنون

  • سلام
   برند دستگاه چیست؟
   دوتا از سنسورها باید تست شود نیاز به حضور سرویس کار در محل میباشد

 7. سلام من پکیج E24 ایران رادیاتور دارم چند وقتیه آب گرم و که با فشار کم باز میکنم پکیج روشن نمیشه و حتما باید شیر آب رو تا انتها و فشار زیاد باز کنم تا پکیج روشن بشه وقتی هم که فشار آب رو کم میکنم پکیج خاموش میشه
  راهنمایی می فرمایید ، ممنون

  • سلام
   اگر که تمام شیر های منزل این حالت را داشته باشن اشکال در هیدرو بلوک دستگاه است

 8. سلام پاسخهاتون خیلی عالیه/ من هم یک سوال داشتم پکیج دیواری بوتان دارم بارش به یکباره تا ۳ رسید آب ورودی رو بستم و یکی از رادیاتورها رو هواگیری کردم بارش به حد نرمال رسید ولی آب گرم رو که باز میکنم بوی سوختگی از داخل آب خروجی میاد نمیدونم مشکل پیدا کرده و نیاز به سرویس داره یا بوی بد خودش بر طرف میشه

  • سلام
   بوتان چه مدلی است؟اگر تک مبدل باشه احتمالا مبدل اصلی معیوب شده و یا مشکلی در منبع انبساط به وجود آمده.
   نیاز به حضور سرویسکار میباشد

 9. سلام سیستم گرمایش پکیج سالم ولی آب مصرفی اصلا گرم نمیشود بعبارتی شعله روشن نمیشود ایراد از کجا میتونه باشه با تشکر

 10. سلام خسته نباشید پکیج ما ایران رادیاتور است نه آب گرم داریم نه شوفاژهامون گرمه روی صحفه علامت احتیاط میده و C1همش چشمک میزنه تعمیر کار آوردیم میگه هم فن خرابه هم کیت حالا میخواستم نظر شمارو هم بپرسم ممنون میشم

 11. باسلام
  درحال فن کردن پکیج را از پریز برق کشدیم مسافرت رفیتم موقع برگشت E81با علامت ضربدر روی شعله نشون میده فشار بار رابالا بردم ورادیاتورهارا هم هواگیری کردم اما پکیج روشن نمیشه .موقعی که فشار بار نداره جرقه میزنه .
  پکیح بوتان است

  • باسلام
   بوتان از کدوم مدل هست؟
   برخی از دستگاه ها علامت ×روی عکس شعله به معنای خطای عدم ورود گاز یا سنسورهای مربوط به شعله ویا نهایتا برد کنترل میباشد
   باید چک کنیم ببینیم کدوم مورد هست

 12. سلام خسته نباشید .. آیا در طول زمستان هر روز پکیج را روی حالت تابستانه و زمستانه تغییر دهیم مشکلی برای دستگاه بوجود نمیاد؟؟

  • باسلام
   خیر مشکل خاصی نیست شاید در مدت زمان طولانی پتانسیومتر برد کنترل و یا قطعات جانبی دچار مشکل شوند

 13. سلام
  ممنون بابت زحمات
  افت فشار پکیج بوتان دارم
  منبع انبساط چک شده سالم
  شیر پر کن تعویض شده
  تمام اتصالات پکیج لوله کشی رادیاتورها چک شده، سالمه ولی باز هم افت فشار داریم
  ممنون میشم راهنمایی کنید

  • باسلام
   بیشترین دلیل افت فشار مربوط به نشت در سیستم سیرکولاتور مدار گرمایش میباشد.
   برای اطمینان بیشتر والو های رفت و برگشت زیر دستگاه را روی حالت بسته بگذارید و دستگاه را روی حالت تابستان قرار دهید فشار را روی ۱/۵تنظیم کرده اگر عقربه بعد از چند ساعت تغییری نکرد افت فشار مربوط به سیستم سیرکولاتور میباشد.
   البته در اثر مرور زمان والو فرسوده شده و در حد قطره آب عبور میکند که برای اطمینان بیشتر توسط یه شلنگ میتوان خروجی های رفت و برگشت پکیج را به هم متصل نمود که این در روش به طور قطعی میتوان مطمئن شد که مدار گرمایش نشت دارد یا خیر…

 14. سلام
  ی پکیج بوتان دارم جدیدا فشار بار دستگاه می افته
  اتصالات ولوله کشی چک شده سالم بود
  اتصالات پکیج نشتی نداره منبع هم کنترل شده سالمه
  شیر پر کن هم تعویض شده ولی باز هم بار کم میکنه

  • سلام
   احتمالا مانومتر معیوب بوده.
   رفت و برگشت دستگاه را توسط شلنگ به هم وصل کنید ببنید بازهم کم میکنه؟!

 15. سلام خسته نباشید من یک پکیج ایساتیس دارم خطایE7میده پمپ نو هم گرفتم ولی باز هم همان خطا را داره

  • اسلام
   احتمال مسدود بودن مدار گرمایش هست
   سنسور حد هم احتمالا معیوب بوده
   اگر دستگاه دومبدل باشد مجموعه شیر سه طرفه معیوب میباشد

 16. سلام من یک پکیج ایساتیس دارم که خطایE7میده پمپ را عوض کردم ولی خطا ادامه دارد

  • باسلام
   احتمال مسدود بودن مدار گرمایش هست
   سنسور حد هم احتمالا معیوب بوده
   اگر دستگاه دومبدل باشد مجموعه شیر سه طرفه معیوب میباشد

 17. سلام خسته نباشید من یک پکیج ایساتیس دارم خطایE7میده پمپ نو هم گرفتم ولی باز هم همان خطا را داره

  • باسلام
   احتمال مسدود بودن مدار گرمایش هست
   سنسور حد هم احتمالا معیوب بوده
   اگر دستگاه دومبدل باشد مجموعه شیر سه طرفه معیوب میباشد

 18. سلام. پکیج ایمر گاس داریم.وقتی گرمایش روشن میشه سریعا در عرض چند ثانیه به مقدار دمای 85 میرسه و خاموش میشه.ایا طبیعیه؟ یا در سیستم سیرکولیشن مشکلی وجود داره و آب گرم را به خوبی گردش در نمیاد؟ البته شیر ورودی رادیاتور ها گرم هست ولی شیر برگشت ها به نظر یکم باید گرمتر باشه.

  • باسلام
   خیر عیر طبیعی بوده و چون میفرمایید شیر رفت رادیاتور ها گرم هست احتمال انسداد در مدار گرمایش یا وجود هوا ممکن است باعث این مشکل باشد

 19. سلام.
  من پکیج ایران رادیاتور M24 دارم اب مصرفی هم سرد و گرم میشود ودیر گرم مشود.ودرضمن زمانی که پکیج روشن است برای مصرف اب تابستانه ایا شیلنگ رفت رادیاتور باید گرم باشد یا سرد .برای پکیج من خیلی داغ مشود ایا این گرم شدن شلنگ عادی مباشد .با تشکر از شما بابت راهنمایی و سایت خوبتان

  • با سلام
   احتمال زیاد چون میفرمایید شلنگ گرم میشود مجموعه شیر سه طرفه معیوب هست و چون میفرمایید آب گرم و سرد میشود مبدل ثانویه احتیاج به اسیدشویی داشته و یا سنسور تنظیم دما عیب دارد.
   یکی دیگر از علت های گرم سرد شدن ورود آب با دبی بالا به پکیج است که باید دبی آب ورودی تنظیم شود

 20. با سلام
  فشار آب گرم مصرفی پکیجمون خیلی کمه، اما موقعی که آب سرد ورودی رو به خروجی آب گرم وصل می کنم و شیر را باز می کنم فشار آب زیاده . دلیلش چی میتونه باشه؟
  با تشکر

  • باسلام
   باید بازدید شوداحتمالا مبدل ثانویه اسید شویی نیاز دارد و یا لوله کشی ساختمان مشکل دارد

 21. سلام. پکیج را روی دمای ۴۰ یا ۵۰ درجه تنظیم می کنم ولی دمای آبِ پکیج تا ۸۰ درجه بالا میرود. و گیجِ دما نیز همان دمای ۸۰ درجه را نشان میدهد. چرا انقدر دما بالا میرود؟

  • باسلام
   باید دید رادیاتور ها هم تا ۸۰ درجه گرم مشوند یاخیر این مشکل یا از سنسور دستگاه میتونه باشه و یا مشکل از برد کنترل

 22. سلام.خسته نباشید
  ۱ پکیج دیواری فرولی دارم که در حالت آب مصرفی گرمای لازم را دارد و خطایی موجود نیست ولی در حالت گرمایش خطای A05 میزند.
  ایراد چیست؟
  باتشکر

 23. سلام خسته نباشيد پكيج ايران رادياتور دو مبدله است رسوب گيري كرديم اما حالا تند تند خاموش روشن ميشه هر بار ك روشن ميشه ١٥ ثانيه بيشتر روشن نميمونه و سريع خاموش ميشه مشكل از كجاست بطفا راهنمايي كنيد.
  البته تو اين حين يبار ارور چشمك زن ٧٠ شد ولي يبار ريست كردم درست شد اما همچنان مشكل خاموش روشن شدن پا برجاست

  • سلام
   هنوز یه انسدادی در مبدل ثانویه یه اولیه هست سنسور دما هم شاید معیوب باشه

 24. سلام خسته نباشيد پكيج ايران رادياتور دو مبدله است رسوب گيري كرديم اما حالا تند تند خاموش روشن ميشه هر بار ك روشن ميشه ١٥ ثانيه بيشتر روشن نميمونه و سريع خاموش ميشه مشكل از كجاست بطفا راهنمايي كنيد.
  دستگاه سريع جوش مياد

  • سلام
   احتمالا به طور کامل اسیدشویی نشده و هنوز انسداد داره به هرحال توسط سرویس کار باید چک شود

 25. باسلام پکیجم ایران رادیاتور انالوگه از قسمت درحه فشارش اب چکه میکنه مشکل چیه؟

 26. سلام وقت بخیرما پکیج بوش داریم اگه اب گرم مصرف کنیم رادیاتورها سرد میشه امکان هست بفرمائید مشکل کجاست ؟

  • سلام
   در تمام پکیج ها اولویت با آب گرم مصرفی است و در زمان استفاده از آب گرم رادیاتور ها خاموش میشوددستگاه شما مشکلی نداره

 27. با سلام.آیا در زمستان زمانی که در منزل نیستیم ( روزها ) نیازی به تغییر وضعیت پگیج از زمستانی به تابستان دارد یا فقط درجه دما شوفازها را کم کنیم؟( کدام حالت بهتر می باشد) با تشکر از پاسخ دهی شما

  • سلام
   اگر در روزهای سرد تنظیم دما را در حالت مینیمم قرار دهید بهتر است

 28. سلام پکیج بارل 24هزار دو مبدله دارم.مشکلی که دارم اینه که موقع استفاده از آبگرم حمام درجه رو مثلا 55 میذارم موقع استفاده از حمام رو 40درجه که میاد مشعل خاموش میشه دما پایینتر میاد آب سرد میشه تا 30پایین میاد دوباره میره بالا تا 40که رسید همین تکرار میشه.ولی موقع استفاده آبگرم آشپزخانه ایراد پیدا نمیکنه آب خوب گرم میشه و نگر میداره.لطفا راهنمایی کنید

  • سلام
   سر دوش حمام را باز کنید و به مدت ۲۰ دقیقه داخل جوهر نمک بگذارید یا این که بدون سردوشی امتحان کنید اگر خوب نشد شیر را روی دسته پایین بگذارید و امتحان کنید به هر حال مشکل از شیر مخلوط حمام میباشد

 29. سلام پکیج ایساتیس ما چندروزیه که اززیرش اون مخزن پلاستیکی لیوان مانند که درپوش آبی داره آب چکه میکنه وپرشده چکارباید کرد?

  • سلام
   اون رسوب گیر ورودی کاری به خود دستگاه نداره و باید واشر رسوب گیر را تعویض کنید

 30. با سلام
  مدت زمان روشن و خاموش شدن پکیج در حالت زمستانی چقدر باید باشد؟

  • سلام
   بستگی به میزان دمایی داره که کاربر به دستگاه فرمان میده

 31. سلام وقتتون بخیر
  پکیج ما گاهی اوقات صدای بوق میدهد و کد fyنشان میدهد بار پکیج روی ۱/۵ میباشد
  با تشکر راهنمایی کنید

 32. با سلام
  پکیج بوتان تک مبدل هستش.
  در حالت زمستانه همه چی اکی هست و افت فشار ندارم.
  ولی وقتی روی حالت تابستانه میزارمش توی نیم ساعت فشار از یک به صفر میرسه و ارور افت فشار میده و پکیج خاموش میشه هیچ جا هم نشتی ندارم.

 33. سلام.پکیج ما مارکش لورچ هست.وقتی درجه شوفاژشو خاموش میکنیم بازهم کار میکنه اما رادیاتورا سرده.ازونورم شیرپرکنش باز میکنیم به هیچ عنوان تکون نمیخوره.اما اب توی شیلینگها هست.و هی باید درجه رو کم و زیاد کنیم تا رادیاتورها داغ کنه.خلاصه این درجهه همه چیزش برعکس شده.ممنون میشم راهنمایی کنید

 34. سلام پکیج ما از نوع بوتان است و فشار آن می افتد بطوریکه وقتی شب روی2میگذاریم صبح صفر می شود ودو مرتبه تعمیرکار آوردیم ولی نتوانستند درست کنند و می گویند نشتی آب از لوله ها می باشد در حالی که جایی نشتی آب مشخص نیست چه کنم؟لطفا یه تعمیر کار خوب و ماهر در اصفهان معرفی کنید /سپاسگذار

  • سلام
   افت فشار چند علت داد که شایع ترین اونا شکستگی یا سوراخ شدن مدار گرمایش است شما میتونید شیر رفت و برگشت شوفاژ را ببندید و دستگاه را در حالت تابستان بگذارید اگر مجددا افت فشار داشتید از خود دستگاه میتونه باشه
   03134704015

 35. سلام
  پکیج ما بوتان هستش. قبل از سفر برای صرفه جویی در مصرف انرژی شوفاژها رو خاموش کردم. از سفر برگشتیم نه آب گرم کار میکنه نه آب داخل شوفاژها جریان پیدا میکنه که گرم شه. فشار هم صفر بود؛ بردم بالا تا 2 یا حتی 3 ولی درست نشد و آب رو گرم نمیکرد.

 36. سلام خسته نباشید پکیچ ما لورچ مدل آریان هست به محض باز کردن آب بهداشتی گرم صدای چیز از شیلنگ ورودی آب به صدا در می آید که با زدن ضربه به شیلنگ صدا قطع می شوو

  • سلام
   این صدا مربوط به موتور مجموعه سه راهی است و اشکال خاصی ایجاد نمیکند

 37. سلام پکیج منزل ما چه در حالت تابستانه و چه زمستانه پس از مدتی کار کردن ارور افزایش بیش از حد دما میدهد و پس از ریست کردن دوباره مدتی کار میکند و مجدداً ارور میدهد مبدل‌ها اسید شویی شد شوفاژ ها شستشو داده شد.ترموستات حد و سنسور اب گرم مصرفی تعویض شد.هنگام استفاده از اب گرم مصرفی دقت کردم با اینکه دمای تنظیمی توسط ولوم را پایین ترین انتخاب کردم ولی اب مصرفی خیلی داغ است و دمای اب مصرفی از دمای تنظیمی عبور میکند و به دمای بالایی می‌رسد اصلا مشعل خاموش نمیشود تا جاییکه ارور دمای بیش از حد صادر میشود.در حالت تابستانه دقت کردم ابتدای لوله رفت شوفاژ گرم است ولی لوله برگشت و شوفاژ ها نه لطفاً راهنمایی کنید ممنون. در ضمن ولوم تنظیم دما سالم است.پکیج دو مبدل‌ها باکسی میباشد

  • سلام
   احتمال داره گشتاور پمپ کم باشه و یا اگر دستگاه بدون فن باشه احتمال داره دودکش نیمه مسدود باشه و گرما پس بزنه
   به هرحال باید توسط سرویسکار چک شود

 38. سلام پکیج منزل ما چه در حالت تابستانه و چه زمستانه پس از مدتی کار کردن ارور افزایش بیش از حد دما میدهد و پس از ریست کردن دوباره مدتی کار میکند و مجدداً ارور میدهد مبدل‌ها اسید شویی شد شوفاژ ها شستشو داده شد.ترموستات حد و سنسور اب گرم مصرفی تعویض شد.هنگام استفاده از اب گرم مصرفی دقت کردم با اینکه دمای تنظیمی توسط ولوم را پایین ترین انتخاب کردم ولی اب مصرفی خیلی داغ است و دمای اب مصرفی از دمای تنظیمی عبور میکند و به دمای بالایی می‌رسد اصلا مشعل خاموش نمیشود تا جاییکه ارور دمای بیش از حد صادر میشود.در حالت تابستانه دقت کردم ابتدای لوله رفت شوفاژ گرم است ولی لوله برگشت و شوفاژ ها نه لطفاً راهنمایی کنید ممنون. در ضمن ولوم تنظیم دما سالم است.

  • سلام
   مجموعه سه طرفه برقی است یا مکانیکی؟

 39. سلام پکیج من یونیکال هست از از بالای پمپ که پیچ هواگیری هست نشتی آب داره صحبت کردم گفتن تا آخر ببند ولی بعداز مدتی اون درپوش پلاستیکی شکست

  • سلام.
   اون قطعه Air ventهست خارج کننده هوا اگر درپوش را ببندید هوای مجموعه تخلیه نمیشه باید ایرونت تعویض یا تعمیر بشه

 40. باسلام و احترام.
  پکیج بوتان دارم الان چند وقته روی حالت زمستانه شیر آب رو که هربار باز میکنیم یه صدای زوزه بلندی در حدود سه ثانیه میده و قطع میشه.
  هواگیی هم کردم.
  توی حالت تابستانه این صدارو نداره.
  لطفا راهنمایی بفرمایین.ممنون

 41. باسلام.
  ممنون از اطلاعاتتون
  پکیج ما ایران رادیاتور هستش و پکیج داخل واحد نصب شده نه بیرون
  دمارو روی ۶۰ یا ۷۰ میزارم برای فصلول سرد
  الان چند شب دقت میکنم مرتب روشن میشه پکیج
  یعنی ۳دقیقه خاموش
  ۳.۵دقیقه روشن
  آیا این طبیعیه یا مشکلی هست؟
  چون هم شلنگ رفت و هم برگشت هم داغه
  شوفاژ ها هم داغند
  و سوال دوم اینکه شیرهای برگشت زیر شوفاژ ها رو چه میزان باید تنظیم کرد باز بودنشون رو. آیا باید کاملا باز باشند یا نیمه باز.
  مساحت خونه تقریبا ۷۰ متر و ۳ عدد شوفاژ ۲تا ۵پره و ۱عدد ۱۰ پره
  ممنونم

  • سلام
   در مورد سوال اول باید عرض کنم که هرچقدر شما ولوم تنظیم دما را افزایش یا کاهش بدید به همون میزان برد کنترل توسط سنسور دماراتنظیم می‌کنه واگر دمای اتاق را به اندازه دلخواه گرم می‌کنه طبیعی هست .
   در مورد سوال دوم هم شیرها باید کامل باز باشند همیشه

 42. سلام خسته نباشید….نزدیک به سه ماهه ک خونه ای رو اجاره کردیم از از اولش اب گرم و ک باز میکردیم پکیج مدام خاموش روشن میشد و اب سرد و گرم میشد به صابخونه گفتیم گفت تقصیر فشار ابه….بعدش پمپ اب ک یکسره کار میکرد و پکیج و گذاشتیم رو حالت زمستانه خود به خود عدد رو برد به چهار رسید صابخونه تعمیر کار اورد ولی هرچی ازش پرسیدیم ک چیش خراب بود جواب نداد….چهار روز درست کار کرد تا اینکه دیشب ظاهرا کلا خاموش شده بود پکیج وقتی رفتیم نگاه کردیم oof نوشته بود….مشکلش از کجاشه؟

 43. سلام وقتتون بخیر باشه
  پکیج ایران رادیاتور مدل m24ff داریم ، الان که دمای هم کاهش پیدا کرده ، در قسمت خروجی روی پشت بام ، کلاهک اچ و لوله سیمانی کلا خیس میشه و آب برگشت می‌کنه و کلا دیوار رو خیس کرده و کلا عرق می‌کنه ، مسیر هم عایق شده اما باز هم مشکل هستش . به حدی شده که کلا پکیج رو خاموش کردیم .
  ممنون میشم اگه راهنمایی بفرمایید ، با تشکر فراوان

  • سلام
   طبقه چندم هست؟ارتفاع تا کلاهک H ,چند متر است؟لوله خروجی دود ۶است یا ۱۰؟
   باید عرض کنم که در زمستان کندانس یا تعریق در حد نسبتا کم عادی هست وباید ببینید دودکش داخل دیوار مسدود نبوده یا چندتا زانو خورده است به هرحال باید توسط سرویسکار بازدید شود

 44. سلام،پکیج آریستون دارم آب گرم مصرفی داریم ولی پکیج در حالت رادیاتور روشن نمیشه مشعلش.

 45. سلام پکیج من بوتان مدل اوپتیماهستش شیرسه راهه کارنمیکنه ورادیاتورهاسردمیشن شیربرقی وشیرسه راهه سالمه فقط دستوری ازبردبه شیربرقی نمیادکه شیرسه راهه رودرحالت که بایدباشه بزاره علت ازبردهست یاچیزدیگه ممنون

 46. خسته نباشید پکیج ما بوتانه فشار اب بالا میره ولی هیچ ابی چکه نمیکنه و رادیاتورا قسمت بالا زود گرم میشه ولی قسمت پایین خیلی دیرتر گرم میشه و دمای پکیج بین ۴۰تا ۶۰هست چرا دما بیشتر نمیشه و فشار بالا میره

  • سلام
   احتمالا شلنگ ها حالت جا است یا رادیاتور هوا گیری نیاز دارد

 47. سلام پکیج ما دئونرم است وقتی سیستم گرمایشی را روشن میکنم بصورت اتومات خاموش نمیشه تا وقتی که پکیچ کلا off میشه بعد از ریست کردن چند بار خاموش روشن میکنه ولی دوباره انقدر کار میکنه تاخاموش میشه

 48. سلام و عرض ادب
  پکیج من مدل bn324i هست. اخیرا بعد از چند دقیقه چراغ قرمز دستگاه روشن میشه و دستگاه شوفاژ کار نمیکنه و حتما باید از طریق کلید برق خاموش و روشن بشه یا یکبار تابستانه و سپس مجدد زمستانه را انتخاب کرد.
  نکته ای که احتمالا حائز اهمیت باشد این است که یک قطعه که احتمالا ترموستات دستگاه هست و به دو سیم متصله و در بالا و سمت چپ پکیج قرار داره، همینطور آویزونه و نمی‌دونم به کجا باید متصل بشه
  لطفاً راهنمایی بفرمایید. سپاس فراوان

  • سلام
   اون قطعه سنسور حد است و باید به خود دستگاه متصل شود.
   احتمالا مشکل از همینه

 49. سلام خسته نباشید.
  واسه 120مترمربع زیربنا لوله شوفاژ 5لایه قطر20 گذاشتم (پکیج تا رادیاتور) زیاد نیست؟ اگر 16میگذاشتم بهتر نبود؟ آب کمتری توی لوله ها می ماند و پکیج کمتر بهش فشار میآمد؟

  • سلام.
   لوله قطر ۲۰ بهتر است ،
   چون به پمپ پکیج فشار نمیاد و اب راحت تر چرخش می کند

 50. سلام
  من پکیج ایران رادیاتور ۲۸ هزار دارم دو ماهه نصب کردیم
  اما بعضی وقتها موقع استارت دوباره که آبگرم هم باز نیست صدایی شبیه صدای خرد شدن بلبرینگ میدهد
  گرمای هردو مدار هم عالی هس
  فقط این صدا بعضی وقتها رخ میدهد وآزار دهنده هم هس

  • سلام.
   اشکالی نداره
   این صدایی هوا موجود در سیستم است
   کمی ریکا داخل اب مدار گرمایش بریز
   و رادیاتورها را هواگیری کن

 51. سلام. پکیج ما مارک ایران رادیاتور. مشکلی که پیش اومده. آب گرم مصرفی کلا قطع شده. رادیاتورا گرمن و مشکلی ندارن. ولی آب گرم نمیاد. پکیج رو تراس نصبه احتمال دادم بخاطر برف یخ زده باشه لوله ولی هر دو لوله گرمن. ممنون میشم راهنمایی کنین

  • سلام .
   1 :به احتمال قوی مبدل ثانویه رسوب گرفته است و باید رسوب زدایی شود
   2: توری فلو سیچ یا فیلتر ورودی اب سرد جرم گرفته است باید تمیز شود

 52. سلام 2واحدپکیج بوتان بستم هرکدوم از واحدها شیر آب باز میکنه پکیج در حالت زمستان خاموش میشن مشکل کجاست

  • سلام
   بیشتر توضیح دهید ؟؟؟
   دو شاخ برق را هم برعکس کن ببین تغییر می کنه شاید جای فاز و نول صحیح نباشد

 53. با سلام، ضمن تشکر از نظرات فني جنابعالي، يک سوال داشتم: پکيج من از نوع شپه آنالوگ ( دو مبله فن دار) است و چندين بار سرويس شده است و هنگام زمستان، دايم در حال کردن است و اتوماتيک نمي کند ( خيلي کم اتوماتيک مي کند ) و لوله مسير باي پاس هم به محض روشن شدن مشعل گرم مي شود ( البته شير باي پاس را عوض کردم ولي باز هم مسير باي پاس گرم مي شود) مسير رادياتورها را هم شستشو کردم ولي باز هم همان مشکل وجود دارد. البته سيستم لوله کشي رادياتورها کلکتوري نيست و با لوله سفيد انجام يافته است. ممنون مي شوم راهنمايي کنيد.

  • سلام
   1: ممکن است که شیر بای پس برای پمپ پکیج ضعیف باشد . باید شیر بای پس قویتر استفاده کنید .
   2: ممکن است در مسیر اصلی لوله کشي رادياتورها گرفتگی وجود دارد پمپ پکیج باید قویتر باشد و شیر بای پس نیز قویتر گردد.
   3:مساحت ساختمان و محل ساختمان بر روی کارکرد پکیج تاثیر دارد
   ممکن است پکيج شپه آنالوگ شما برای این ساختمان ضعیف باشد

 54. با سلام و خسته نباشید پکیج ما باکسی ایتالیا می باشد و ظاهرا هیچ گونه مشکلی ندارد هم اب خوب گرم میشه هم رادیاتها فقط اینکه صدای چکه اب ازش میاد در صورتی که اصلا به بیرون و زیرش چیزی نشت نمی کنه و یا قابل رویت نیست فشار ش هم افت نمی کنه و خاموش هم نمیشه ایا باید پیگیری کنیم علت رو پیدا کنیم یاچیز مهمی نیست

  • سلام .
   رادیاتها از چه نوعی است و طول انها چقدر است؟؟(پره ای یا فولادی)

 55. درود. پکیج ما فرولیست. عقربه فشار بالا میرود تا جایی که آب از زیر پکیج نشت میکند. آب سرد دستگاه را میبندم و شیر حمام را که باز میگذارم درجه تا صفر پایین می آید. مشکل کجاست؟ اگر مبدل سوراخ باشد میگویند هزینه تعویض تا 700 هزار تومان است. آیا در صورت اشکال مبدل امکان دارد خودم مبدل را تعویض نمایم؟ کار سختیست؟ میگویند 100 هزار تومان تنها برای تعویض میگیرند. سپاس.

  • سلام .
   کاملا درسته مبدل سوراخ می باشد. ولی در مواردی این امکان هست که تعمیر شود .
   آیا در صورت اشکال مبدل امکان دارد خودم مبدل را تعویض نمایم؟ خیر . این کار متخصص است

 56. سلام خسته نباشید
  پکیج ایساتیس سوپر لوکس آب گرم مصرفی رو باز میکنم آب گرم نیست ولی پکیج روشن میشه اومدم گیج آب مصرفی رو کم کنم رو صفر که اومد پیچ تنظیم قفل شده روی صفر و هیچ تکونی نمیخوره مشکلش کجاس حدودا چقد هزینه تعمیرش میشه؟؟؟
  با تشکر

  • سلام
   1: مبدل رسوب گرفته باید رسوب گیری شود
   2: شیر سه راه موتوری خراب است
   3: برد نیاز به تعمیر دارد
   قیمت بعد از بررسی مشخص می شود

  • سلام .
   1: پکیج در حالت تابستانه است
   2: شیر سه راه موتوری خراب است
   3: برد اشکال دارد.

 57. سلام پکیجمون ایساتیس تک مبدله است فشار اب گرمایشی رفت بالا شیر اطمینان عمل کرد تعمیر کار اومد گفت از منبع انبساطه تعویض کرد حالا نه پمپ کار میکنه نه اب مصرفی علت چیست

  • سلام
   متوجه سوال شما نشدم
   بیشتر توضیح دهید
   “نه پمپ کار میکنه نه اب مصرفی ” ؟؟
   یعنی پمپ اب ساختمان کار نمیکنه

   • پمپ پکیج کار نمیکنه یعنی نه رادیاتور گرم میشه نه اب مصرفی گرم میشه

    • 1 :برق پمپ پکیج قطع شده است با ولت متر بررسی کنید
     2: به علت ورود رسوبات پمپ پکیج جام کرده است . باید پیچ جلوی پمپ را باز کرده و محور پمپ پکیج را پیچگوشتی در جهت فلش بچرخوانید تا ازاد شود.

 58. سلام پکیج کلد ایران آنالوگ دو مبله داریم (سه دکمه چراخان دارد )موقع کار کردن سیستم گرمایشی رادیاتور ها هیچگونه افت فشار نداره حتی طی چند شبانه روز.
  اما با خاموش شدن سیستم گرمایشی رادیاتور ها با افت فشار و در نهایت خطا روبرو می شود و زیر پکیچ در آخر کار خیس می شود چند بار تعمیر کار آورده ام کل اتصالات داخل و واشرها تعویض کرده و همجنان این مشکل را دارد .
  علت چی میتونه باشه؟ ممنون

  • سلام.
   علت اتصالات داخلی و واشرها نیست .
   شما باید منبع فشار باد و مسیر ان را چک کنید این مشکل وقتی ایجاد می شود که منبع فشار نتواند انقباض و انبساط اب را خنثی کند.

 59. سلام. پکیج ما مارک تاچی مدل اکو هست. دما را روی مثلا 60 درجه میزاریم بعد از مدتی دما تا 45 درجه پایین میاد و پکیج روشن نمی شود. و اینکه وقتی فشار را روی 1.5 الی 2 بار تنظیم میکنیم دائم صدای قر قر اب داخل پکیج میاد علت چیست ممنون

  • سلام .
   مبدل دستگاه پکیج رسوب گرفته باید ابتدا پکیج رسوب زدای شود و سپس مابقی مشکلات بررسی شود.
   هنگامی که مبدل رسوب می گیرد سنسورهای اندازه گیری دما اشکال پیدا می کند و صدای قر قر اب داخل پکیج نیز ممکن است از پمپ باشد که به علت رسوبات زیاد نمی تواند اب را گردش دهد.

 60. سلام و شب بخیر
  در پکیج لورچ مدل آریان چگونه میشود حداقل دمای رادیاتورها را در حالت زمستانه تنظیم کرد و به 30 درجه رساند چون در این پکیج حداقل 50 درجه تعریف شده است ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  با تشکر از پاسخگویی شما

  • سلام
   باید برد اصلی دستگاه پکیج را از حالت تنظیم بر روی رادیاتور به حالت تنظیم بر روی گرمایش کف تغیر دهید.
   موفق باشید

 61. سلام. با تشکر سؤال من این است که بعضی وقت ها با این که پکیج به برق وصل است دستگاه خاموش است گویا برق قطع شده و وقتی از پریز جدا می کنم و دوباره وصل می کنم روشن می شود. علت چیست و چه باید کرد؟

  • سلام .
   کابل برق و پریز برق و مسیر ان را هنگامی که پکیج ناگهان خاموش می شود با ولت متر چک کنید . اگر مشکلی نداشت اشکال از برد دستگاه است .

 62. با سلام و احترام .
  سوال داشتم خدمتتون .
  پکیج ما بوتان است .
  یه مشکل واسش درست شده .بطوری که مثلا درجه اب مخزن روی 1.5است .شب تا صبح و در موقع خواب که فقط شوفاژ ها فعال هستند درجه تغییری نمیکند .اما در طول روز و استتفاده از اب گرم یا حمام ، درجه اب کم می شود و تا جایی میرود که بعد از مدتی صفر میشود و چراغ قرمز روشن و پکیج خاموش میشود .
  تاکید میکنم که اگر از اب گرم استفاده نشود و فقط شوفاژ ها روشن باشند عقربه تکان نمیخورد و میزان حجم اب ثابت میماند .اما با باز شدن شیر اب گرم به مرور در طول روزر مخزن پکیج دیواری تخلیه میشود و عقربه به سمت صفر حرکت میکند و الزاما نیاز به ابگیری از طریق شیر پکیج هستیم .
  این عمل در طول روز چند بار باید انجام گردد .
  لطفا راهنمایی بفرمایید که ایراد از کجاست .

  • سلام .
   شرمنده دیر پاسخ دادم .
   سوال شما را با همکاران متخصص مطرح کردم.
   دلیل 1: اگر از نوع دو مبدل باشد .
   مبدل ثانویه یا شیر سه راه موتوری یا مسیرهای مربوط به ان نشتی کمی دارد که به علت گرمای مشعل , اب نشت کرده بخار می شود .
   دلیل2: اگر از نوع تک مبدل باشد .
   مبدل در میسر رادیاتور نشتی دارد که به علت گرمای مشعل , اب نشت کرده بخار می شود .

   اقا مسعود ایا بوی اب گرم تغییر نیز کرده ؟؟

 63. سلام
  پكيج ايران رادياتور ما فشار روي مانومتر هميشه زير يك بار هست وتقريبا هميشه روي نيم بار هست در ضمن گيج مانومتر سالم است ووقتي كه پيچ پركن را براي افزايش فشار باز ميكنم بعد از چند لحظه از پشت شير نشتي آب پيدا ميكند به طوري كه انگار منبع بيش از حد لبريز شده است

  • سلام
   1: شير پركن پكيج خراب شده بايد تعويض شود.
   2: شير اطمينان خراب شده بايد تعويض شود.
   دقت كنيد از كدام يك از شير ها است

   • در پکیج دیواری ایساتیس گرما در بالای رادیاتورها وجود دارد و گرمای پکیج بیشتراز 50 نمی رسد هوا گیری هم کردیم

    • سلام .
     مسیر های رفت و برگشت رادیاتورها را کنترل کنید به احتمال زیاد به علت رسوبات زیاد اب گرم ( نکته : در این حالت شیر پائینی گرم نیست) نمی تواند گردش کند.
     بهتر است مسیر های رفت و برگشت رادیاتور را به صورت کاملا جداگانه شستشو دهید.()

 64. سلام پکیج ما وقتی آبگرم بازمیکنی خاموش میشه وخودبه خودروشن میشه بعد دوباره خا موش میشه

  • سلام
   شرمنده که پاسخ دیر شد .
   1: مبدل رسوب گرفته که باید رسوب گیری شود .
   2: شیر گاز تنظیم نیست که باید تنظیم شود.

 65. سلام خسته نباشید.یه مشکلی برای شوفاز های ما پیش اومده.آب داخل رادیاتور گردش نمیکنه یعنی لوله ای ک از پکیج به رادیات میره داغ میشه ولی لوله برگشت سرده .هوا گیری هم کردیم . رسوبات داخل رادیاتور هم تمیز کردیم ولی بازم همون مشکلو داریم.وقتی ک شیر هوا گیری رو باز میکنیم و آب خارج میشه آبی ک خارج میشه گرمه و رادیاتور گرم میشه وقتی ک شیر هوا گیری رادیات رو میبندیم و بازم آب ساکن میشه و سرد میشه.ممنون میشم راهنماییم کنید

  • سلام
   دلایل
   1: بررسی کنید ایا شیر برگشت رادیاتور ها باز است (برای باز کردن ان باید از اچار الن استفاده کنید )
   2: مشکلی در پمپ سیرکولاسیون وجود دارد
   3: شیر برگشت مسیر گرمایش بسته است

  • سلام رسوب در رادیاتور و گرفتگی مسیر برگشت اب هم همین ایراد راایجاد میکند.رادیاتور را باز کرده و با فشار اب رسوبات داخل آن را خارج نمایید.

 66. باسلام .پکیج ما روی آبگرم که بازمیکنیم .تابرسدروی درجه ۳۰ گرما.جیرصدا میدهد.ازچه میتونه باشه .؟آیاخطردارد؟لطفا راهنمایی کنید

  • سلام
   در بیشتر مواقع این صدا به علت رسوب گرفتن مبدل است که با رسوب زدای مشکل حل می شود

   آیاخطردارد؟ اگر به موقع سرویس نشود مبدل سوراخ میشود .و هزینه تعمیرات چندین برابر رسوب زدای میشود

دیدگاه‌ها غیرفعالند.