تلفن 91002201 -031

همراه 09130294933

 فروش و اجرای تاسیسات - نصب و تعمیرات (پمپ اب . پکیج گازی . شوفاژ . کولر . تجهیزات بهداشتی .توالت فرنگی...)

انواع مشکلات تعمير پکیج شوفاژ گازی بخش اول


تعمير پکیج شوفاژ گازی

نشت اب از پکیج شوفاژ گازی

تعمير پکیج  : نشت اب از پکیج شوفاژ گازی دلایل مختلفی دارد از جمله شیلنگ های اب متصل به دستگاه یا شیرالات و اتصلات مورد استفاده یا شکستگی دستگاه سختی گیر و یا اتصالات داخلی پکیج که باید همه گی مورد بررسی قرار گیرد و در صورت نیاز اقدام به تعویض واشرها و محکم کردن انها نمود .در مواردی نیز مربوط به سوراخ شدن مبدل – منبع انبساط ….. یا خرابی شیر اطمینان می باشد .

pm1

صدای زیاد مبدل حرارتی  پکیج دیواری 

عدم تنظیم شیربرقی گاز دستگاه – هواگرفتن مدار گرمایش دستگاه – رسوب گرفتن مدار ومبدل های حرارتی یا خرابی پمپ اب و یا مشکل سنسورهای حرارتی می تواند باعث ایجاد صدای اضافه در مبدل حرارتی پکیج شود .
رفع عیب: هواگیری مبدل – تنظیم شیربرقی گاز دستگاه – رسوب زدایی مدار و مبدل های حرارتی – چک کردن NTC ها – تست پمپ سیرکوله – نصب فیلتر مناسب در مسیر برگشت اب گرمایش رادیاتورها و در اخر تعویض مبدل حرارتی به علت دفرمگی توصیه می شود.

زنگ زدگی دودکش فلزی پکیج شوفاژ گازی

وجود هر گونه زنگ زدگی و پوسیدگی روی دودکش فلزی احتمالا ناشی از عدم خروج کامل دود از دودکش می باشد. به این شکل که با سرد شدن سریع بخار اب و عدم خروج کامل دود باعث زنگ زدگی و پوسیدگی روی دودکش میشود .
رفع عیب : دودکش را از نظر قطر و طول و گرفتگی و شیب مناسب مورد بررسی قرار دهید و از عدم مسدود بودن مسیر دودکش از خروجی پکیج تا خروجی دودکش کاملا بررسی کنید . در صورت نیاز دودکش باید ازعایق مناسب استفاده کنید.

وجود دوده یا تغییر رنگ روی دستگاه پکیج شوفاژ گازی

وجود دوده یا تغییر رنگ روی دستگاه پکیج و یا قطعات داخلی ممکن است ناشی از عدم تهویه مناسب و یا عدم خروج کامل دود از دودکش باشد . و نیز احتمال دارد از عدم تنظیم صحیح شیر برقی گاز باشد.
رفع عیب : باید مسیر محفظه احتراق و کلاهک تعدیل و فن و مسیر دودکش را بررسی کنیم و از تامین کامل هوای احتراق اطمینان کسب کنیم . و در صورتی که شعله دستگاه پکیج زیاد است شیر برقی گاز را تنظیم کنیم .

انفجاری روشن شدن پکیج دیواری

گاهی پکیج شوفاژ انفجاری روشن شده و صدای زیادی هم دارد. در صورت ممکن است که حداکثر فشار گاز شیربرقی گاز دستگاه پکیج و یا فاصله الکترود جرقه زن تا سطح مشعل برنر تنظیم نباشد و یا مشکل از شکستگی الکترود جرقه و کابل مربوط به ان یا خرابی ترانس جرقه و یا برد کنترل پکیج باشد یا مشکل از گرفتگی دودکش و استفاده از تبدیل یا فلنج دود نامناسب باشد
رفع عیب : شیربرقی گاز دستگاه پکیج را بررسی کنید – فاصله الکترود جرقه زن تا سطح مشعل برنر را تنظیم کنید – نشتی الکتریکی و شکستگی بدنه الکترود جرقه و کابل مربوط به ان و ترانس جرقه را بررسی نماید – مشکل از گرفتگی دودکش و استفاده از تبدیل یا فلنج دود نامناسب را بررسی کنید.

کاهش فشار اب پکیج گازی

درصورت کم شدن فشاراب پکیج به دلایل مختلفی از جمله : نشتی اب از لوله کشی ساختمان یا رادیاتورها – تنظیم نبودن یا خرابی منبع انبساط – خرابی شیر پر کن یا شیر اطمینان – باعث میشود پکیج روشن نشود.
(کم شدن فشار اب پکیج گازی اگر هر 3 ماه روی دهد مشکلی ندارد)
رفع عیب :اولین کار بررسی و تست نشتی اب رادیاتورها و مدار لوله کشی و پکیج می باشد.( یک روزنامه زیر رادیاتورها و پکیج قرار دهید در صورت چکه اب اثر قطرات اب روی ان مشخص می شود) – در صورت وجود نشتی در شیر پر کن یا شیر اطمینان انها را تعویض کنید و فشار باد(1 تا 7. bar) وسالم بودن منبع انبساط را نیز چک کنید.

دستگاه پکیج در حالت انتظار باقی مانده است

اگر دستگاه پکیج در حالت انتظار باقی مانده است ودر صورت باز کردن ابگرم بهداشتی و یا سرد شدن رادیاتورها هیچ عکس العملی نشان نمی دهد. در این حالت ممکن است مشکل از پرشر دود باشد.
رفع عیب: خرابی پرشردود را بررسی کنید – کم بودن دور فن یا قطعی فن – وجود ترک در لوله ونتوری یا شیلنگ سلیکونی – شل بودن لوله ونتوری یا شیلنگ رابط – مسدود یا خراب شدن شیلنگ رابط یا مجرای بالای پرشر دود را بررسی کنید .

روشن نشدن پکیج در حالت اب گرم بهداشتی

اگر مدار گرمایش به خوبی کار می کند ولی پکیج در حالت اب گرم بهداشتی روشن نمی شود به احتمال زیاد مشکل مربوط به فلوسوئچ یا فلومتر پکیج می باشد.
رفع عیب: فلومتر را باز کرده و مورد بررسی قرار دهید و در صورت نیاز تعویض کنید – سیم های فلوسوئچ را اتصال کوتاه کنید اگر پکیج روشن شود فلوسوئچ خراب است وباید ان را باز کرده و صحیح بودن محل قرار گیری قطعات داخلی اطمینان حاصل کنید.

دستگاه پکیج مرتبا روشن و خاموش می شود.

ممکن است دستگاه پکیج مرتبا روشن و خاموش شود بخصوص هنگام استفاده از ابگرم مصرفی که اغلب به علت تنظیم نبودن شیربرقی گاز دستگاه پکیج و هوای لازم جهت احتراق است .و گاهی نیز رسوب گرفتن مبدل باعث بالا رفتن ناگهانی دما و روشن و خاموش دستگاه پکیج می شود.
رفع عیب : شیربرقی گاز دستگاه پکیج را بررسی کنید و دستگاه پکیج را نظر تامین هوای لازم برای احتراق کامل مورد بررسی قرار دهید.در صورت نیاز دستگاه را رسوب زدایی کنید .

هر دو مدار اب بهداشتی و مدار گرمایش کار نمی کند

این مشکل می تواند به علت رسیدن دمای شوفاژ به بالای 87 درجه سلسیوس و یا خرابی ترموستات حد – عدم سیرکوله درست اب یا به علت مشکل در NTC ها باشد .
رفع عیب : بررسی سالم بودن ترموستات حد – چک کردن سیرکوله درست اب و پمپ اب – بررسی سالم بودن NTC های دو مدار اب بهداشتی و مدار گرمایشی

حرارت زیاد اولیه ابگرم بهداشتی

در این حالت حرارت اولیه ابگرم بهداشتی زیاد است و سپس دما تعدیل میشود این مشکل به علت خرابی بای پاس و شیرسه طرفه در مسیر مبدل ثانویه می باشد. و یا شیرسه طرفه در حالت ابگرم مصرفی گیر کرده است .
رفع عیب : بای پاس و شیرسه طرفه در مسیر ورودی اب گرمایش به مبدل ثانویه را بررسی کنید .

عدم گرمایش شوفاژها

در پکیج های دو مبدله اگر شیرسه طرفه در حالت ابگرم مصرفی گیر کرده باشد اب مدار گرمایش از مبدل ثانویه عبور کرده و شوفاژها گرم نمی شود.
رفع عیب : کابل اتصال شیر سه طرفه را بامولتی متر بررسی نموده و در صورت نیاز شیر را دمونتاژ کرده و گیر ان را برطرف کنید.

منابع و ماخذ :

تعميرات جامع پکیج شوفاژ گازی  – جناب اقای مهندس علی اکبر نوروزی

عیب ۱ : سیستم گرمایش کار میکند ولی رادیاتور ها گرمای مطلوب را ندارند علت چیست؟
علت ها :
کوتاه بودن ارتفاع شعله (به علت کم بودن فشار گاز ساختمان و یا تنظیم نبودن شیرگاز)
کم بودن ظرفیت حرارتی دستگاه نسبت به بار گرمایشی ساختمان
وجود هوا در مدار
نیمه باز بودن شیرهای رفت و برگشت دستگاه
ضعیف شدن فنر سوپاپ بای پاس یا رسوب گرفتن دریچه آب (سوپاپ نیمه باز مانده است)
استفاده از سوپاپ بای پاس نامناسب
کاهش دقت NTC گرمایش
وجود اشکال در پمپ ( ۱/دورپایین ۲/دبی کم ۳/شکستن پروانه پمپ ۴/وجود شن و ماسه در پمپ)
پایین بودن فشار در مدار گرمایش
رسوب گرفتن مبدل و رادیاتور ها
استفاده از رادیاتور های با جنس نا مرغوب
استفاده از دودکش نامناسب در پکیج های بدون فن
وجود خرابی در شیر سه راهه (در نوع دو مبدله)
خرابی کلید حرارتی یا استفاده از کلید حرارتی نا مناسب
لوله کشی نامناسب مدار گرمایش (پیچ و خم های زیاد – سایز نامناسب )
جابجا بستن لوله های رفت و برگشت ردیاتور ها
خرابی پتاسیومتر گرمایش
نزدیکی بیش از حد رادیاتور به پکیج دیواری آبگرم ( بویژه در لوله کشی انشعابی )
خرابی برد کنترل

عیب ۲ : سیستم آب گرم مصرفی گرمای مطلوب را ندارد . علت چیست؟
علت ها :
کم بودن ارتفاع شعله
دقت نداشتن NTC مصرفی
رسوب گرفتن مبدل مصرفی
خرابی شیر سه راهه در نوع دومبدله
تحریک نشدن فلوسوئیچ در نوع تک مبدله
دودکش نامناسب
اشکال در لوله کشی آب مصرفی ساختمان
دبی و سردی بیش از حد آب سرد ورودی
خرابی پتاسیومتر آب مصرفی
خرابی سوپاپ بای پس در نوع دو مبدله
اشکال در پمپ در نوع دومبدله
خرابی برد کنترل
عیب ۳ : آبگرم مصرفی مناسب ولی سیستم گرمایش کار نمیکند. علت چیست؟
علت ها :
خرابی پمپ در نوع تک مبدله
بازماندن سوپاپ بای پس در نوع تک مبدله
خرابی شیر سه راهه در نوع دو مبدله

عیب ۴ :پکیج شوفاژ دیواری به حالت انفجاری روشن میشود. علت چیست؟
علت ها :
تنظیم نبودن فاصله الکترود جرقه زن و مشعل
تنظیم نبودن فشار گاز
خرابی دودکش
ضعیف شدن جرقه
( عوامل ضعیف شدن جرقه : ۱/ضعیف شدن برق شهری ۲/ ضعیف شدن ترانسجرقه زن ۳/نشتی برق یا برق دزدی ۴/اکسید شدن الکترود جرقه زن)
استفاده از قطعات گاز شهری بجای گاز مایع
مسدود شدن سوراخ های مشعل در اطراف جرقه زن

عیب ۵ : فشار آب در مدار گرمایش افت پیدا می کند. علت چیست؟
علت ها :
وجود نشتی در مدار گرمایش
وجود هوا در مدار گرمایش

عیب ۶ : آبگرم مصرفی پکیج دیواری دچار نوسانات دمایی می شود . علت چیست؟
علت ها :
زیاد بودن ارتفاع شعله
پایین آمدن دقت NTC مصرفی
استفاده همزمان از چند شیر مصرفی
استفاده از پمپ فشار نامناسب در شبکه ساختمان
خرابی شیر سه راهه در نوع دو مبدله
کم بودن فشار آب ساختمان

عیب ۷ : با افزایش دما ، فشار مدار گرمایش افزایش مییابد. علت چیست؟
علت ها :
خرابی یا تنظیم نبودن فشار آب
مسدود شدن شیلنگ منبع انبساط
متناسب نبودن منبع انبساط با حجم آب مدار گرمایش
سوراخی منبع انبساط
سوراخی مبدل ثانویه

عیب ۸ : فشار در مدار گرمایش خود به خود بالا میرود و شیر اطمینان عمل میکند. علت چیست؟
علت ها :
راه یابی آب مصرفی به مدار گرمایش از طریق : شیر پرکن و مبدل مصرفی

عیب ۹ : دمای مدار گرمایش خوب است ولی دمای آب مصرفی کم است. علت چیست؟
علت ها :
رسوب گرفتن مبدل مصرفی
فعال نشدن فلوسوئیچ در نوع تک مبدله در وضعیت زمستانه
خرابی NTC
خرابی سوپاپ بای پس در نوع دو مبدله
خرابی پتاسیومتر مصرفی در برد
کم بودن فشار آب
خرابی شیر سه راهه در نوع دو مبدله
خرابی برد کنترل

 

انواع مشکلات رایج در پکیج گازی بخش دوم..

تعمیر پکیج تعمیر پکیج اصفهان تعمیر پکیج شوفاژ اصفهان تعمیرکار پکیج اصفهان تعمیرکار پکیج تعمیرکار پکیج شوفاژ شهر اصفهان تعمیرکار پکیج شوفاژ تعمیرگاه پکیج اصفهان تعمیرگاه پکیج سرويس پکیج سرویسکار پکیج اصفهان سرویسکار پکیج

نوشته مرتبط

آیا سوال یا نظر دارید؟

44 comments on “انواع مشکلات تعمير پکیج شوفاژ گازی بخش اول

احمد

سلام خسته نباشید.
واسه 120مترمربع زیربنا لوله شوفاژ 5لایه قطر20 گذاشتم (پکیج تا رادیاتور) زیاد نیست؟ اگر 16میگذاشتم بهتر نبود؟ آب کمتری توی لوله ها می ماند و پکیج کمتر بهش فشار میآمد؟

Reply
تاسیسات فنی اصفهان

سلام.
لوله قطر ۲۰ بهتر است ،
چون به پمپ پکیج فشار نمیاد و اب راحت تر چرخش می کند

Reply
شکرلله بابازاده

سلام
من پکیج ایران رادیاتور ۲۸ هزار دارم دو ماهه نصب کردیم
اما بعضی وقتها موقع استارت دوباره که آبگرم هم باز نیست صدایی شبیه صدای خرد شدن بلبرینگ میدهد
گرمای هردو مدار هم عالی هس
فقط این صدا بعضی وقتها رخ میدهد وآزار دهنده هم هس

Reply
تاسیسات فنی اصفهان

سلام.
اشکالی نداره
این صدایی هوا موجود در سیستم است
کمی ریکا داخل اب مدار گرمایش بریز
و رادیاتورها را هواگیری کن

Reply
شیوا

سلام. پکیج ما مارک ایران رادیاتور. مشکلی که پیش اومده. آب گرم مصرفی کلا قطع شده. رادیاتورا گرمن و مشکلی ندارن. ولی آب گرم نمیاد. پکیج رو تراس نصبه احتمال دادم بخاطر برف یخ زده باشه لوله ولی هر دو لوله گرمن. ممنون میشم راهنمایی کنین

Reply
تاسیسات فنی اصفهان

سلام .
1 :به احتمال قوی مبدل ثانویه رسوب گرفته است و باید رسوب زدایی شود
2: توری فلو سیچ یا فیلتر ورودی اب سرد جرم گرفته است باید تمیز شود

Reply
ناشناس

سلام 2واحدپکیج بوتان بستم هرکدوم از واحدها شیر آب باز میکنه پکیج در حالت زمستان خاموش میشن مشکل کجاست

Reply
تاسیسات فنی اصفهان

سلام
بیشتر توضیح دهید ؟؟؟
دو شاخ برق را هم برعکس کن ببین تغییر می کنه شاید جای فاز و نول صحیح نباشد

Reply
حميد توتونکوب

با سلام، ضمن تشکر از نظرات فني جنابعالي، يک سوال داشتم: پکيج من از نوع شپه آنالوگ ( دو مبله فن دار) است و چندين بار سرويس شده است و هنگام زمستان، دايم در حال کردن است و اتوماتيک نمي کند ( خيلي کم اتوماتيک مي کند ) و لوله مسير باي پاس هم به محض روشن شدن مشعل گرم مي شود ( البته شير باي پاس را عوض کردم ولي باز هم مسير باي پاس گرم مي شود) مسير رادياتورها را هم شستشو کردم ولي باز هم همان مشکل وجود دارد. البته سيستم لوله کشي رادياتورها کلکتوري نيست و با لوله سفيد انجام يافته است. ممنون مي شوم راهنمايي کنيد.

Reply
تاسیسات فنی اصفهان

سلام
1: ممکن است که شیر بای پس برای پمپ پکیج ضعیف باشد . باید شیر بای پس قویتر استفاده کنید .
2: ممکن است در مسیر اصلی لوله کشي رادياتورها گرفتگی وجود دارد پمپ پکیج باید قویتر باشد و شیر بای پس نیز قویتر گردد.
3:مساحت ساختمان و محل ساختمان بر روی کارکرد پکیج تاثیر دارد
ممکن است پکيج شپه آنالوگ شما برای این ساختمان ضعیف باشد

Reply
فتحی

با سلام و خسته نباشید پکیج ما باکسی ایتالیا می باشد و ظاهرا هیچ گونه مشکلی ندارد هم اب خوب گرم میشه هم رادیاتها فقط اینکه صدای چکه اب ازش میاد در صورتی که اصلا به بیرون و زیرش چیزی نشت نمی کنه و یا قابل رویت نیست فشار ش هم افت نمی کنه و خاموش هم نمیشه ایا باید پیگیری کنیم علت رو پیدا کنیم یاچیز مهمی نیست

Reply
تاسیسات فنی اصفهان

سلام .
رادیاتها از چه نوعی است و طول انها چقدر است؟؟(پره ای یا فولادی)

Reply
سپهر

درود. پکیج ما فرولیست. عقربه فشار بالا میرود تا جایی که آب از زیر پکیج نشت میکند. آب سرد دستگاه را میبندم و شیر حمام را که باز میگذارم درجه تا صفر پایین می آید. مشکل کجاست؟ اگر مبدل سوراخ باشد میگویند هزینه تعویض تا 700 هزار تومان است. آیا در صورت اشکال مبدل امکان دارد خودم مبدل را تعویض نمایم؟ کار سختیست؟ میگویند 100 هزار تومان تنها برای تعویض میگیرند. سپاس.

Reply
تاسیسات فنی اصفهان

سلام .
کاملا درسته مبدل سوراخ می باشد. ولی در مواردی این امکان هست که تعمیر شود .
آیا در صورت اشکال مبدل امکان دارد خودم مبدل را تعویض نمایم؟ خیر . این کار متخصص است

Reply
احمد حرزاده

سلام خسته نباشید
پکیج ایساتیس سوپر لوکس آب گرم مصرفی رو باز میکنم آب گرم نیست ولی پکیج روشن میشه اومدم گیج آب مصرفی رو کم کنم رو صفر که اومد پیچ تنظیم قفل شده روی صفر و هیچ تکونی نمیخوره مشکلش کجاس حدودا چقد هزینه تعمیرش میشه؟؟؟
با تشکر

Reply
تاسیسات فنی اصفهان

سلام
1: مبدل رسوب گرفته باید رسوب گیری شود
2: شیر سه راه موتوری خراب است
3: برد نیاز به تعمیر دارد
قیمت بعد از بررسی مشخص می شود

Reply
محمد

سلام شب بخیرآب بهداشتی روشن می شود ولی شوفاژ روشن نمی شود

Reply
تاسیسات فنی اصفهان

سلام .
1: پکیج در حالت تابستانه است
2: شیر سه راه موتوری خراب است
3: برد اشکال دارد.

Reply
علی عباسی

سلام پکیجمون ایساتیس تک مبدله است فشار اب گرمایشی رفت بالا شیر اطمینان عمل کرد تعمیر کار اومد گفت از منبع انبساطه تعویض کرد حالا نه پمپ کار میکنه نه اب مصرفی علت چیست

Reply
تاسیسات فنی اصفهان

سلام
متوجه سوال شما نشدم
بیشتر توضیح دهید
“نه پمپ کار میکنه نه اب مصرفی ” ؟؟
یعنی پمپ اب ساختمان کار نمیکنه

Reply
علی عباسی

پمپ پکیج کار نمیکنه یعنی نه رادیاتور گرم میشه نه اب مصرفی گرم میشه

Reply
تاسیسات فنی اصفهان

1 :برق پمپ پکیج قطع شده است با ولت متر بررسی کنید
2: به علت ورود رسوبات پمپ پکیج جام کرده است . باید پیچ جلوی پمپ را باز کرده و محور پمپ پکیج را پیچگوشتی در جهت فلش بچرخوانید تا ازاد شود.

Reply
شفیع زاده

سلام پکیج کلد ایران آنالوگ دو مبله داریم (سه دکمه چراخان دارد )موقع کار کردن سیستم گرمایشی رادیاتور ها هیچگونه افت فشار نداره حتی طی چند شبانه روز.
اما با خاموش شدن سیستم گرمایشی رادیاتور ها با افت فشار و در نهایت خطا روبرو می شود و زیر پکیچ در آخر کار خیس می شود چند بار تعمیر کار آورده ام کل اتصالات داخل و واشرها تعویض کرده و همجنان این مشکل را دارد .
علت چی میتونه باشه؟ ممنون

Reply
تاسیسات فنی اصفهان

سلام.
علت اتصالات داخلی و واشرها نیست .
شما باید منبع فشار باد و مسیر ان را چک کنید این مشکل وقتی ایجاد می شود که منبع فشار نتواند انقباض و انبساط اب را خنثی کند.

Reply
حسن

سلام. پکیج ما مارک تاچی مدل اکو هست. دما را روی مثلا 60 درجه میزاریم بعد از مدتی دما تا 45 درجه پایین میاد و پکیج روشن نمی شود. و اینکه وقتی فشار را روی 1.5 الی 2 بار تنظیم میکنیم دائم صدای قر قر اب داخل پکیج میاد علت چیست ممنون

Reply
تاسیسات فنی اصفهان

سلام .
مبدل دستگاه پکیج رسوب گرفته باید ابتدا پکیج رسوب زدای شود و سپس مابقی مشکلات بررسی شود.
هنگامی که مبدل رسوب می گیرد سنسورهای اندازه گیری دما اشکال پیدا می کند و صدای قر قر اب داخل پکیج نیز ممکن است از پمپ باشد که به علت رسوبات زیاد نمی تواند اب را گردش دهد.

Reply
میراحمدی

سلام و شب بخیر
در پکیج لورچ مدل آریان چگونه میشود حداقل دمای رادیاتورها را در حالت زمستانه تنظیم کرد و به 30 درجه رساند چون در این پکیج حداقل 50 درجه تعریف شده است ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
با تشکر از پاسخگویی شما

Reply
تاسیسات فنی اصفهان

سلام
باید برد اصلی دستگاه پکیج را از حالت تنظیم بر روی رادیاتور به حالت تنظیم بر روی گرمایش کف تغیر دهید.
موفق باشید

Reply
کریمی

سلام. با تشکر سؤال من این است که بعضی وقت ها با این که پکیج به برق وصل است دستگاه خاموش است گویا برق قطع شده و وقتی از پریز جدا می کنم و دوباره وصل می کنم روشن می شود. علت چیست و چه باید کرد؟

Reply
تاسیسات فنی اصفهان

سلام .
کابل برق و پریز برق و مسیر ان را هنگامی که پکیج ناگهان خاموش می شود با ولت متر چک کنید . اگر مشکلی نداشت اشکال از برد دستگاه است .

Reply
مسعود

با سلام و احترام .
سوال داشتم خدمتتون .
پکیج ما بوتان است .
یه مشکل واسش درست شده .بطوری که مثلا درجه اب مخزن روی 1.5است .شب تا صبح و در موقع خواب که فقط شوفاژ ها فعال هستند درجه تغییری نمیکند .اما در طول روز و استتفاده از اب گرم یا حمام ، درجه اب کم می شود و تا جایی میرود که بعد از مدتی صفر میشود و چراغ قرمز روشن و پکیج خاموش میشود .
تاکید میکنم که اگر از اب گرم استفاده نشود و فقط شوفاژ ها روشن باشند عقربه تکان نمیخورد و میزان حجم اب ثابت میماند .اما با باز شدن شیر اب گرم به مرور در طول روزر مخزن پکیج دیواری تخلیه میشود و عقربه به سمت صفر حرکت میکند و الزاما نیاز به ابگیری از طریق شیر پکیج هستیم .
این عمل در طول روز چند بار باید انجام گردد .
لطفا راهنمایی بفرمایید که ایراد از کجاست .

Reply
تاسیسات فنی اصفهان

سلام .
شرمنده دیر پاسخ دادم .
سوال شما را با همکاران متخصص مطرح کردم.
دلیل 1: اگر از نوع دو مبدل باشد .
مبدل ثانویه یا شیر سه راه موتوری یا مسیرهای مربوط به ان نشتی کمی دارد که به علت گرمای مشعل , اب نشت کرده بخار می شود .
دلیل2: اگر از نوع تک مبدل باشد .
مبدل در میسر رادیاتور نشتی دارد که به علت گرمای مشعل , اب نشت کرده بخار می شود .

اقا مسعود ایا بوی اب گرم تغییر نیز کرده ؟؟

Reply
پيمان

سلام
پكيج ايران رادياتور ما فشار روي مانومتر هميشه زير يك بار هست وتقريبا هميشه روي نيم بار هست در ضمن گيج مانومتر سالم است ووقتي كه پيچ پركن را براي افزايش فشار باز ميكنم بعد از چند لحظه از پشت شير نشتي آب پيدا ميكند به طوري كه انگار منبع بيش از حد لبريز شده است

Reply
تاسیسات فنی اصفهان

سلام
1: شير پركن پكيج خراب شده بايد تعويض شود.
2: شير اطمينان خراب شده بايد تعويض شود.
دقت كنيد از كدام يك از شير ها است

Reply
vali

در پکیج دیواری ایساتیس گرما در بالای رادیاتورها وجود دارد و گرمای پکیج بیشتراز 50 نمی رسد هوا گیری هم کردیم

Reply
تاسیسات فنی اصفهان

سلام .
مسیر های رفت و برگشت رادیاتورها را کنترل کنید به احتمال زیاد به علت رسوبات زیاد اب گرم ( نکته : در این حالت شیر پائینی گرم نیست) نمی تواند گردش کند.
بهتر است مسیر های رفت و برگشت رادیاتور را به صورت کاملا جداگانه شستشو دهید.()

Reply
هوشنگ

سلام پکیج ما وقتی آبگرم بازمیکنی خاموش میشه وخودبه خودروشن میشه بعد دوباره خا موش میشه

Reply
تاسیسات فنی اصفهان

سلام
شرمنده که پاسخ دیر شد .
1: مبدل رسوب گرفته که باید رسوب گیری شود .
2: شیر گاز تنظیم نیست که باید تنظیم شود.

Reply
بیژن

سلام خسته نباشید.یه مشکلی برای شوفاز های ما پیش اومده.آب داخل رادیاتور گردش نمیکنه یعنی لوله ای ک از پکیج به رادیات میره داغ میشه ولی لوله برگشت سرده .هوا گیری هم کردیم . رسوبات داخل رادیاتور هم تمیز کردیم ولی بازم همون مشکلو داریم.وقتی ک شیر هوا گیری رو باز میکنیم و آب خارج میشه آبی ک خارج میشه گرمه و رادیاتور گرم میشه وقتی ک شیر هوا گیری رادیات رو میبندیم و بازم آب ساکن میشه و سرد میشه.ممنون میشم راهنماییم کنید

Reply
تاسیسات فنی اصفهان

سلام
دلایل
1: بررسی کنید ایا شیر برگشت رادیاتور ها باز است (برای باز کردن ان باید از اچار الن استفاده کنید )
2: مشکلی در پمپ سیرکولاسیون وجود دارد
3: شیر برگشت مسیر گرمایش بسته است

Reply
لطفی

سلام رسوب در رادیاتور و گرفتگی مسیر برگشت اب هم همین ایراد راایجاد میکند.رادیاتور را باز کرده و با فشار اب رسوبات داخل آن را خارج نمایید.

Reply
تاسیسات فنی اصفهان

تشکر از پاسخ شما

Reply
عباسی

باسلام .پکیج ما روی آبگرم که بازمیکنیم .تابرسدروی درجه ۳۰ گرما.جیرصدا میدهد.ازچه میتونه باشه .؟آیاخطردارد؟لطفا راهنمایی کنید

Reply
تاسیسات فنی اصفهان

سلام
در بیشتر مواقع این صدا به علت رسوب گرفتن مبدل است که با رسوب زدای مشکل حل می شود

آیاخطردارد؟ اگر به موقع سرویس نشود مبدل سوراخ میشود .و هزینه تعمیرات چندین برابر رسوب زدای میشود

Reply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تائید دیدگاه فعال است. دیدگاه شما ممکن است کمی طول بکشد تا ظاهر شود.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

دسته‌ها

خدمات تاسیسات اب اصفهان 

{تلفن اصفهان : 91002201 }

{خدمات: 09130294933 }

خدمات و فروش  تاسیسات و  لوله کشی 

فروش و خدمات نصب و تعمیرات و سرويس:

لوله بازکنی و رسوب زدایی

1:  پمپ اب ساختمان ( نصب – فروش – سرویس دوره ای  – نصب – رفع عیوب – رفع ضربه قوچ  – سیم پیچیالكتروپمپ – سرویس دوره ای  – تعمیرات و خدمات )

1:1: نصب تابلو برق تک فاز و سه فاز پمپ( محافظ مدار فرمان و قدرت الکتروپمپ )

2: توالت فرنگی (فروش+نصب+ تعمیرات ) 

 3: سيم پيچي الكتروموتور

4: شیرالات و رادیاتور (فروش-تعمیرات)

5: کولرابی ( فروش  + سرویس + الكتروموتور جایگزین )

6:پکیج شوفاژ (فروش – تعمیرات)

 

error: تحت قانون کپی رایت