راهنمای خرید پمپ اب خانگی

خرید پمپ اب خانگی : فاکتورها وشرایط برای انتخاب

 1: قبل از خرید پمپ اب خانگی تعداد طبقات ساختمان و تعداد واحدها و مساحت هر واحد مسکونی رامحاسبه و بررسی شود .

نصب پمپ اب خانگی اصفهان خرید پمپ اب خانگی2: سیستم تاسیسات فنی اب ساختمان و روش لوله کشی اب باید قبل از خرید پمپ اب خانگی بررسی شود. 

3: قطر لوله های ساختمان و انشعابات فرعی بررسی شود .

4:روش ورود اب اصلی ساختمان به پمپ اب باید مشخص شود .(مستقیم از انشعاب اصلی – منبع اب وانشعاب اصلی – فقط منبع اب )

هنگام انتخاب کلید مکانیکی پمپ باید این پرشرسویچ را با دقت انتخاب کرد و پارامترهای مانند قدرت و هد ودبی الکتروپمپ و ارتفاع ساختمان وتعداد مصرف کنندها را در نظر گرفت ونکته مهم اینکه برخی کلیدها ها فقط فرمان می باشد و نمی تواند مستقیما پمپ اب را راه اندازی کند .

راهنمای خرید پمپ اب خانگی 

  هد 30  (کلید اتوماتیک دیجیتال ) حداقل ابدهی 2.4 m3/h حداقل قدرت hp.5  اسب 1 طبقه  1واحدی 
  هد 30  (کلید اتوماتیک دیجیتال) حداقل ابدهی 2.4 m3/h حداقل قدرت 5.hp  اسب

1 طبقه  2واحدی 

  هد 35  (کلید مکانیکی + منبع فشار 24 لیتری)  یا (کلید اتوماتیک دیجیتال) حداقل ابدهی 3.0 m3/h حداقل قدرت 75.hp  اسب 2 طبقه  1واحدی 
  هد 35  کلید مکانیکی + منبع فشار 60- 50 لیتری حداقل ابدهی 3.6 m3/h     حداقل قدرت 1.0hp  اسب 2 طبقه  2واحدی 
  هد 42  کلید مکانیکی + منبع فشار 60 لیتری حداقل ابدهی 3.6 m3/h حداقل قدرت 1.0hp  اسب 3 طبقه  1واحدی 
  هد 42  کلید مکانیکی + منبع فشار 80 لیتری حداقل ابدهی 6.3 m3/h حداقل قدرت 1.0hp  اسب 3 طبقه  2واحدی 
  هد 47  کلید مکانیکی + منبع فشار 80 لیتری حداقل ابدهی 6.3 m3/h حداقل قدرت 1.0hp  اسب 4 طبقه  1واحدی 
  هد 47  کلید مکانیکی + منبع فشار 100 لیتری حداقل ابدهی 7.2 m3/h حداقل قدرت 1.5hp  اسب 4 طبقه  2واحدی 
  هد 47  کلید مکانیکی + منبع فشار 100 لیتری حداقل ابدهی 7.2 m3/h حداقل قدرت 1.5hp  اسب 5 طبقه  1واحدی 
  هد 47  کلید مکانیکی + منبع فشار 150 لیتری حداقل ابدهی 8.4 m3/h حداقل قدرت 2.0hp  اسب 5 طبقه  2واحدی 
           
           
  هد 52  کلید مکانیکی + منبع فشار 100 لیتری حداقل ابدهی 7.2 m3/h حداقل قدرت 2.0hp  اسب 6 طبقه  1واحدی 
  هد 52  کلید مکانیکی + منبع فشار 150 لیتری حداقل ابدهی 8.4 m3/h     حداقل قدرت 2.2hp  اسب 6 طبقه  2واحدی 
  هد 57  کلید مکانیکی + منبع فشار 100 لیتری حداقل ابدهی 7.2 m3/h حداقل قدرت 2.2hp  اسب 7 طبقه  1واحدی 
  هد 57  کلید مکانیکی + منبع فشار150 لیتری حداقل ابدهی 8.4 m3/h حداقل قدرت 2.5hp  اسب 7 طبقه  2واحدی 
  هد 62  کلید مکانیکی + منبع فشار 150 لیتری حداقل ابدهی 8.4 m3/h حداقل قدرت 2.5hp  اسب 8 طبقه  1واحدی 
  هد 62  کلید مکانیکی + منبع فشار 200 لیتری حداقل ابدهی .10 m3/h حداقل قدرت 2.5hp  اسب 8 طبقه  2واحدی 
           
           
تویپ مخزن فشار
تویپ منبع فشار

 چرا ما برای واحد های بیشتر مخزن های بزرگتری می گذاریم ؟

یا می خواهیم فشار آب بیشتری داشته باشیم ؟  خیر.

مخزن فشار به هیچ عنوان در فشار آب تاثیر ندارد. بلکه پمپ اب هست که فشار آب را تامین می کند.

مخزن انبساط تنها برای ذخیره مقدار آبی می باشد که به پمپ استراحت میدهد و از مصرف برق بیش از حد پمپ جلوگیری می نماید همچنین باعث تنظیم گام های روشن و خاموش شدن اتوماتیک میشود .

هرچقدر مخزن انبساط بزرگتر بود  پمپ شما ذخیره آب بیشتری دارد پس دیرتر روشن میشود و همچنین عمر مخزن انبساط بیشتر میشود .پس به هیچ عنوان مخزن انبساط دخالتی در فشار آب ندارد.

شما اگر مخزن انبساط 24 لیتری را برای چندین واحد به صورت مشترک استفاده کنید ماهي یکبار میترکد و شما را کلافه می نماید!! پس باید همیشه نسبت به ساختمان  مخزن استاندارد تهیه کنید.

آیا مخزن فشار قدرت پمپ اب را کم میکند ؟خیر

شاید به شما گفته باشند که بجای مخزن انبساط , اتوماتیک دیجیتال بگذارید زیرا مخزن انبساط زور پمپ را کم میکند و فشار آب شما در نهایت ضعیف است.

علم فیزیک این گفته را رد می نماید.

در این سیستم شما یا شیر آب باز دارید یا ندارید! اگر شیر آب باز باشد پمپ بنا بر علم فزیک انرژی خود را که همان فشار آب را به طرف شیر هدایت می نماید نه به طرف مخزن انبساط که مقاومت دارد در برابر ورود آب .

بعلت وجود باد در پشت تیوپ فشاری که پمپ باید آب را وارد مخزن کند بیشتر از فشاری هست که باید سمت شیر خروجی برود پس آب ابتدا به سمت شیر میرود و از وارد شدن به مخزن امتناع می نماید.

پس شما اگر شیر را باز کنید پمپ ابتدا شیر را تامین می نماید و اگر فشار اضافه ای بود آنرا درون مخزن انبساط ذخیره می نماید.

پس هیچ فرقی برای پمپ نمی نماید که سیستم اتوماتیک آن دیجیتال هست و یا مکانیکی.

اگر در بعضی موارد مشاهده میشود که فشار آب سیستم دیجیتالی زیادتر میباشد بخاطر این هست که ماهیت اتوماتیک دیجیتال اینست که تمام فشار پمپ را به درون لوله هدایت کند که برای وسایل مرتبط با آب بسیار مضر است.

اما فشار پمپ های دارای مخزن انبساط قابل تنظیم میباشد و هیچوقت بر روی آخرین حد تنظیم نمی کنند مگر در بعضی موارد.

 نحوه عملکرد مخزن انبساط چیست ؟

روش کار یک مخزن انبساط به شکلی است که در عکس  میبینید .

منبع انبساط
مخزن انبساط

آب با فشار پمپ در درون تیوپی که در داخل مخزن هست ذخیره گشته و آماده میباشد تا زمانی که شیر آب را شما باز کنید.

با توجه به حجم مخزن تان و همچنین نوع تنظیم اتوماتیک,  5 الی 10 لیتر آب(برای مخزن های 24لیتری) اولیه را مخزن انبساط تامین می نماید.

اگر باز هم شما شیر را باز بگذارید آنوقت اتوماتیک دستور میدهد به پمپ تا روشن شود و مابقی آب شما و همچنین آب مصرف شده مخزن انبساط را تامین کند.

پمپ آنقدر روشن می ماند تا مخزن انبساط پر شود و فشار درون شبکه به حد تایین شده برسد.سپس اتوماتیک دستور خاموش شدن پمپ را خواهد داد.

چرا وقتی شیر باز می باشد باز هم پمپ اب خاموش می شود؟

زیرا اب درون منبع فشار را مصرف می کند.

بر گرفته از سایت مرکز فنی پمپ استان قم-الکتروتکنیک باقریان

شناخت منبع انبساط اب یا مخزن دیافراگمی….

خريد مخزن فشار اب اصفهان خريد مخزن فشار اصفهان خريد منبع تحت فشار خريد منبع تحت فشار اب اصفهان خريد منبع دیافراگمی اصفهان خريد منبع فشار اب اصفهان خريد منبع فشار اصفهان خريد منبع فشار پمپ اب اصفهان فروش مخزن فشار اب اصفهان فروش مخزن فشار پمپ اب اصفهان فروش منبع انبساط اب فروش منبع انبساط اصفهان فروش منبع تحت فشار اب اصفهان خريد مخزن فشار اب اصفهان خريد مخزن فشار اصفهان خريد منبع تحت فشار خريد منبع تحت فشار اب اصفهان خريد منبع دیافراگمی اصفهان خريد منبع فشار اب اصفهان خريد منبع فشار اصفهان خريد منبع فشار پمپ اب اصفهان فروش مخزن فشار اب اصفهان فروش مخزن فشار پمپ اب اصفهان فروش منبع انبساط اب فروش منبع انبساط اصفهان فروش منبع تحت فشار اب اصفهان خرید پمپ اب خانگی خرید پمپ اب خانگی

12 دیدگاه دربارهٔ «راهنمای خرید پمپ اب خانگی;

 1. با سلام .. خواستم در خصوص خرید پمپ اب SHINGE بپرسم که ایا کیفیت دارد یا خیر.. مدلی هست که بر روی خودش کلیه متعلقات یک پمپ را دارد … کلید اتوماتیک و مخزن فشار … خواستم راهنمایی کنید .. خیلی ممنون میشم

  پاسخ
  • سلام بر شما
   من با این محصول آشنا نیستم
   مدلی هست که بر روی خودش کلیه متعلقات یک پمپ را دارد ؟ بله موجود است
   ولی تمام آن متعلق به یک شرکت معتبر نیست بلکه در چین یا ایران منتاژ می شود و به اسم یک شرکت معتبر نام گذاری شده

   پاسخ
 2. سلام
  درطبقه اول واحد100متری زندگی میکنم.درحالت عادی که فشارآب شهر کم نشده بودفشاراین واحدکمترازحالت عادی بود الان هم که فشارآب شهری کاهش یافته فشارخیلی کمترشده به طوری که ابگرمکن دیواری بوتان ازنوع بدون شمعک روشن نمیشه از طرفی امکان گذاشتن پمپ وتانک بعدازکنتوردراین ساختمان وجودنداره لطفا راهنمایی کنیدچه نوع پمپ وبامشخصات فنی می توان زیرابگرمکن گذاشت تاهم ابگرمکن روشن بشه وهم فشارمناسبی پیدابکنه.
  باتشکر

  پاسخ
 3. با عرض سلام و خسته نباشید
  من می خوام در خصوص پمپ های آب شروع به بیزینس کنم ولی متاسفانه روش محاسباتی دقیق رو نمی دونم
  ممکن است در صورت صلاحدید روش ها و محاسبات رو به آدرس جیمیل ارسال فرمائید
  با تشکر

  پاسخ
 4. با سلام
  لطفا نحوه محاسبه و انتخاب مخزن تحت فشار برای پمپهای خانگی را اعلام نمایید.
  با سپاس فراوان

  پاسخ
 5. با سلام
  در مجاورت منزل ما یک آپارتمان هست که پمپ آب آنها در پارکینگ و چسبیده به دیوار اتاق خواب ماست .
  .. الان حدود یک ماه هست که این پمپ یکسره روشن است و آسایش را از ما سلب کرده …
  ساکنان این ساختمان با یکدیگر دعوا دارند و هیچکسی مسئولیت این موضوع را نمیپذیرد …
  اینطور شد که من خود تصمیم گرفتم با هزینه خودم این مشکل را حل کنم … خواهش میکنم مرا راهنمایی کنید و یا اگر خودتان کار تعمیرات پمپ آب انجام میدهید لطفا ما را ازین مشکل نجات دهید…
  با تشکر

  پاسخ
  • سلام
   شرمنده دیر پاسخ دادم
   لطفا با شماره 09140282957 تماس گرفته و ادرس دهید تا خدمت برسیم
   با تشکر

   پاسخ
 6. سلام خیلی ممنون از سایت خوبتون اطلاعات خیلی مفید و ارزشمندی ارائه نمودید ارجرتون با خدا بنده چند تا سوال داشتم 1- فرمولی که ارائه نمودیدبرای بدست آوردن هد ساختمان که طول دورترین مسافت ضبدر 0.075 نمائیم که نوشتید هد بر اساس فوت آیا میبایست فوت به متر تبدیل کنیم در خصوص دبی هم همینجور آیا گالن میبایست به متر مکعب تبدیل کنیم با تشکر و سوال دوم اینه که بنده برای 8 طبقه 1 واحدی یک عدد پمپ CB 160 1.5 دوپروانه با منبع 50 لیتری و کلید ایتال تکنیک PM12 نصب نمودم ولی فشار آب خیلی کمی داشت که دوباره پمپ عوض نمودم و یک پمپ جتی CAM 100 با منبع 24 لیتری نصب نمودم که فشار خیلی بیشتری داشت که همین اتفاق در یک مجتمع دیگر هم افتاد میخواستم بدونم چرا پمپ CB160 1.5 اسب فشار آب کمتری نسبت به پمپ CAM 100 1 اسب جتی دارد با تشکر

  پاسخ
  • سلام .
   فرمول را ساده كرديم تا بتوانيد بدون محاسبات زياد قدرت پمپ مورد نياز را محاسبه كنيد .1 : به علت تعداد پروانه ها داخل كلگي و نوع كلگي پمپ است .2 :هر کلید مكانيكي حداكثر فشار مشخصي دارد كه روي ان مشخص شده است ممكن است کلید مكانيكي مناسب قدرت پمپ نباشد
   برای انتخاب پمپ اب بهتر است از این فرمول استفاده کنید .

   075. × (ارتفاع(متر) دورترین مسیر تا محل نصب پمپ اب ) =حد اقل قدرت پمپ بر حسب اسب (هر طبقه يك واحد )

   3/ 1 × 075. × (ارتفاع دورترین مسیر تا محل نصب پمپ اب ) =حداقل قدرت پمپ بر حسب اسب (هر طبقه دو واحد )

   6/ 1 × 075. × (ارتفاع دورترین مسیر تا محل نصب پمپ اب ) =حداقل قدرت پمپ بر حسب اسب (هر طبقه سه واحد )

   پاسخ
   • سلام

    من برای ساختمان سه طبقه و هر طبقه یک واحد از فرمول اول استفاده کردم ولی مقدار اسب شد 18 اسب

    دورترین محل تا محل نصب پمپ برای ما 24 متر است یعنی 12 متر طول پارکینگ و حدود 12 متر هم ارتفاع تا جایی که نیاز به پمپ داریم

    24 ضربدر 0.75 می شه 18
    اگه می شه شما بفرمائید پمپ چند اسبی باید بخریم

    پاسخ
    • سلام
     24 ضربدر 0.075 می شه 1.8
     1.5 اسب کافی است
     و هد برابر 45 باشد — Hmax = 45
     اتوماتیک هم اسکوارد d

     پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

یک × 2 =

خدمات تاسیسات اب اصفهان 

{تلفن اصفهان : 91002201 – 031}

{خدمات: 09130294933 }

خدمات  تاسیسات و  لوله کشی 

فروش و خدمات نصب و تعمیرات و سرويس:

لوله بازکنی و رسوب زدایی

جرم گیری لوله های اب گرم 

1:  پمپ اب ساختمان ( فروش –

سرویس دوره ای  – نصب –

رفع عیوب – رفع ضربه قوچ  –

سیم پیچی الكتروپمپ

  – تعمیرات و خدمات )

1:1: نصب اینورتر Inverter – 

نصب تابلو برق تک فاز و سه فاز پمپ

( محافظ مدار فرمان و قدرت الکتروپمپ )

2: توالت فرنگی (نصب+ تعمیرات ) 

 3: سيم پيچي الكتروموتور

4: شیرالات و رادیاتور ( تعمیرات )

5: کولرابی

( سرویس + الكتروموتور جایگزین )

6:پکیج شوفاژ (فروش – تعمیرات)