Posted on

راهنمای خرید پمپ اب خانگی

خرید پمپ اب خانگی : فاکتورها وشرایط برای انتخاب

 1: قبل از خرید پمپ اب خانگی تعداد طبقات ساختمان و تعداد واحدها و مساحت هر واحد مسکونی رامحاسبه و بررسی شود .

نصب پمپ اب خانگی اصفهان  خرید پمپ اب خانگی2: سیستم تاسیسات فنی اب ساختمان و روش لوله کشی اب باید قبل از خرید پمپ اب خانگی بررسی شود. 

3: قطر لوله های ساختمان و انشعابات فرعی بررسی شود .

4:روش ورود اب اصلی ساختمان به پمپ اب باید مشخص شود .(مستقیم از انشعاب اصلی – منبع اب وانشعاب اصلی – فقط منبع اب )

هنگام انتخاب کلید مکانیکی پمپ باید این پرشرسویچ را با دقت انتخاب کرد و پارامترهای مانند قدرت و هد ودبی الکتروپمپ و ارتفاع ساختمان وتعداد مصرف کنندها را در نظر گرفت ونکته مهم اینکه برخی کلیدها ها فقط فرمان می باشد و نمی تواند مستقیما پمپ اب را راه اندازی کند .

راهنمای خرید پمپ اب خانگی 

 هد 30 (کلید اتوماتیک دیجیتال )حداقل ابدهی 2.4 m3/hحداقل قدرت hp.5  اسب1 طبقه  1واحدی 
 هد 30 (کلید اتوماتیک دیجیتال)حداقل ابدهی 2.4 m3/hحداقل قدرت 5.hp  اسب

1 طبقه  2واحدی 

 هد 35 (کلید مکانیکی + منبع فشار 24 لیتری)  یا (کلید اتوماتیک دیجیتال)حداقل ابدهی 3.0 m3/hحداقل قدرت 75.hp  اسب2 طبقه  1واحدی 
 هد 35 کلید مکانیکی + منبع فشار 60- 50 لیتریحداقل ابدهی 3.6 m3/h    حداقل قدرت 1.0hp  اسب2 طبقه  2واحدی 
 هد 42 کلید مکانیکی + منبع فشار 60 لیتریحداقل ابدهی 3.6 m3/hحداقل قدرت 1.0hp  اسب3 طبقه  1واحدی 
 هد 42 کلید مکانیکی + منبع فشار 80 لیتریحداقل ابدهی 6.3 m3/hحداقل قدرت 1.0hp  اسب3 طبقه  2واحدی 
 هد 47 کلید مکانیکی + منبع فشار 80 لیتریحداقل ابدهی 6.3 m3/hحداقل قدرت 1.0hp  اسب4 طبقه  1واحدی 
 هد 47 کلید مکانیکی + منبع فشار 100 لیتریحداقل ابدهی 7.2 m3/hحداقل قدرت 1.5hp  اسب4 طبقه  2واحدی 
 هد 47 کلید مکانیکی + منبع فشار 100 لیتریحداقل ابدهی 7.2 m3/hحداقل قدرت 1.5hp  اسب5 طبقه  1واحدی 
 هد 47 کلید مکانیکی + منبع فشار 150 لیتریحداقل ابدهی 8.4 m3/hحداقل قدرت 2.0hp  اسب5 طبقه  2واحدی 
      
      
 هد 52 کلید مکانیکی + منبع فشار 100 لیتریحداقل ابدهی 7.2 m3/hحداقل قدرت 2.0hp  اسب6 طبقه  1واحدی 
 هد 52 کلید مکانیکی + منبع فشار 150 لیتریحداقل ابدهی 8.4 m3/h    حداقل قدرت 2.2hp  اسب6 طبقه  2واحدی 
 هد 57 کلید مکانیکی + منبع فشار 100 لیتریحداقل ابدهی 7.2 m3/hحداقل قدرت 2.2hp  اسب7 طبقه  1واحدی 
 هد 57 کلید مکانیکی + منبع فشار150 لیتریحداقل ابدهی 8.4 m3/hحداقل قدرت 2.5hp  اسب7 طبقه  2واحدی 
 هد 62 کلید مکانیکی + منبع فشار 150 لیتریحداقل ابدهی 8.4 m3/hحداقل قدرت 2.5hp  اسب8 طبقه  1واحدی 
 هد 62 کلید مکانیکی + منبع فشار 200 لیتریحداقل ابدهی .10 m3/hحداقل قدرت 2.5hp  اسب8 طبقه  2واحدی 
      
      
تویپ مخزن فشار
تویپ منبع فشار

 چرا ما برای واحد های بیشتر مخزن های بزرگتری می گذاریم ؟

یا می خواهیم فشار آب بیشتری داشته باشیم ؟  خیر.

مخزن فشار به هیچ عنوان در فشار آب تاثیر ندارد. بلکه پمپ اب هست که فشار آب را تامین می کند.

مخزن انبساط تنها برای ذخیره مقدار آبی می باشد که به پمپ استراحت میدهد و از مصرف برق بیش از حد پمپ جلوگیری می نماید همچنین باعث تنظیم گام های روشن و خاموش شدن اتوماتیک میشود .

هرچقدر مخزن انبساط بزرگتر بود  پمپ شما ذخیره آب بیشتری دارد پس دیرتر روشن میشود و همچنین عمر مخزن انبساط بیشتر میشود .پس به هیچ عنوان مخزن انبساط دخالتی در فشار آب ندارد.

شما اگر مخزن انبساط 24 لیتری را برای چندین واحد به صورت مشترک استفاده کنید ماهي یکبار میترکد و شما را کلافه می نماید!! پس باید همیشه نسبت به ساختمان  مخزن استاندارد تهیه کنید.

آیا مخزن فشار قدرت پمپ اب را کم میکند ؟خیر

شاید به شما گفته باشند که بجای مخزن انبساط , اتوماتیک دیجیتال بگذارید زیرا مخزن انبساط زور پمپ را کم میکند و فشار آب شما در نهایت ضعیف است.

علم فیزیک این گفته را رد می نماید.

در این سیستم شما یا شیر آب باز دارید یا ندارید! اگر شیر آب باز باشد پمپ بنا بر علم فزیک انرژی خود را که همان فشار آب را به طرف شیر هدایت می نماید نه به طرف مخزن انبساط که مقاومت دارد در برابر ورود آب .

بعلت وجود باد در پشت تیوپ فشاری که پمپ باید آب را وارد مخزن کند بیشتر از فشاری هست که باید سمت شیر خروجی برود پس آب ابتدا به سمت شیر میرود و از وارد شدن به مخزن امتناع می نماید.

پس شما اگر شیر را باز کنید پمپ ابتدا شیر را تامین می نماید و اگر فشار اضافه ای بود آنرا درون مخزن انبساط ذخیره می نماید.

پس هیچ فرقی برای پمپ نمی نماید که سیستم اتوماتیک آن دیجیتال هست و یا مکانیکی.

اگر در بعضی موارد مشاهده میشود که فشار آب سیستم دیجیتالی زیادتر میباشد بخاطر این هست که ماهیت اتوماتیک دیجیتال اینست که تمام فشار پمپ را به درون لوله هدایت کند که برای وسایل مرتبط با آب بسیار مضر است.

اما فشار پمپ های دارای مخزن انبساط قابل تنظیم میباشد و هیچوقت بر روی آخرین حد تنظیم نمی کنند مگر در بعضی موارد.

 نحوه عملکرد مخزن انبساط چیست ؟

روش کار یک مخزن انبساط به شکلی است که در عکس  میبینید .

منبع انبساط
مخزن انبساط

آب با فشار پمپ در درون تیوپی که در داخل مخزن هست ذخیره گشته و آماده میباشد تا زمانی که شیر آب را شما باز کنید.

با توجه به حجم مخزن تان و همچنین نوع تنظیم اتوماتیک,  5 الی 10 لیتر آب(برای مخزن های 24لیتری) اولیه را مخزن انبساط تامین می نماید.

اگر باز هم شما شیر را باز بگذارید آنوقت اتوماتیک دستور میدهد به پمپ تا روشن شود و مابقی آب شما و همچنین آب مصرف شده مخزن انبساط را تامین کند.

پمپ آنقدر روشن می ماند تا مخزن انبساط پر شود و فشار درون شبکه به حد تایین شده برسد.سپس اتوماتیک دستور خاموش شدن پمپ را خواهد داد.

چرا وقتی شیر باز می باشد باز هم پمپ اب خاموش می شود؟

زیرا اب درون منبع فشار را مصرف می کند.

بر گرفته از سایت مرکز فنی پمپ استان قم-الکتروتکنیک باقریان

شناخت منبع انبساط اب یا مخزن دیافراگمی….

خريد مخزن فشار اب اصفهان خريد مخزن فشار اصفهان خريد منبع تحت فشار خريد منبع تحت فشار اب اصفهان خريد منبع دیافراگمی اصفهان خريد منبع فشار اب اصفهان خريد منبع فشار اصفهان خريد منبع فشار پمپ اب اصفهان فروش مخزن فشار اب اصفهان فروش مخزن فشار پمپ اب اصفهان فروش منبع انبساط اب فروش منبع انبساط اصفهان فروش منبع تحت فشار اب اصفهان خريد مخزن فشار اب اصفهان خريد مخزن فشار اصفهان خريد منبع تحت فشار خريد منبع تحت فشار اب اصفهان خريد منبع دیافراگمی اصفهان خريد منبع فشار اب اصفهان خريد منبع فشار اصفهان خريد منبع فشار پمپ اب اصفهان فروش مخزن فشار اب اصفهان فروش مخزن فشار پمپ اب اصفهان فروش منبع انبساط اب فروش منبع انبساط اصفهان فروش منبع تحت فشار اب اصفهان خرید پمپ اب خانگی خرید پمپ اب خانگی

نوشته مرتبط

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارید

اشاره به موضوع
wpDiscuz