4 مرحله اموزش هواگیری شوفاژ رادیاتور

اموزش هواگیری شوفاژ رادیاتور ؟

 هرگاه پکیج  ساختمان به‌‌ درستی کار کند ولی شوفاژ رادیاتور گرم نباشند یا چند تا شوفاژگرم نمی شود یا نیمی ازرادیاتور گرم و نیمی دیگر سرد است.

، نشان دهندهٔ هوا گرفتن رادیاتورها می‌باشدو و نیاز به هواگیری دارد .

هواگیری شوفاژ شیر هواگیری اتوماتیک رادیاتور
پیچ هواگیری شوفاژ

1:برای هواگیری شوفاژ یا رادیاتور با استفاده از پیچ‌گوشتی  یا اچار رادیاتور یا عنبر دست  پیچ هوای شوفاژ را کمی باز کرده تا هوای داخل رادیاتور به‌ طورکامل خارج گردد.

2:با دیدن خروج آب از رادیاتور نبایستی به این فکر بیفتیم که هوای داخل آن کاملاً تخلیه شده است بلکه بایستی چندین مرحله آب را ازشوفاژ  خارج گردد تا هوای ما بین پرهای  رادیاتور تخلیه شود.

3:برای جلوگیری از ریزش آب به کف اتاق  کاسه ای را زیر پیچ مخصوص قرار داده تا آب‌های تخلیه شده درون آن بریزد.

4: برای هواگیری  لوله ها  از حوله خشکن داخل حمام استفاده کنید.

آچار هواگیری شوفاژ شیر هواگیری رادیاتور شوفاژ

نكات مهم

 اگر پیچ هواگیری  را زیاد باز کنید پیچ بیرون زده و مقدار زیادی اب خارج می شود .

در صورتي كه  فرش  يا موكت زیر شوفاژ مي باشد آن را کنار بزنید و زیر شوفاژ كهنه اي  پهن کنید و یا با پوششی پلاستیکی روی موكت يا فرش را بپوشانید.

درساختمان های که موتورخانه مرکزی وجوددارد رادیاتورها  زیاد هوا میگیرد که استفاده ازشیر هواگیری اتوماتیک رادیاتور( شیر هواگیری اتوماتیک شوفاژ) توصیه می شود.

دلایل هواگیری شوفاژها :

شیر هواگیری اتوماتیک شوفاژ رادیاتور
شیر هواگیری اتوماتیک شوفاژ رادیاتور

در صورتي كه شوفاژها به شكل مداوم هوا ميگیرد باید راهی برای ورود هوای در سیستم گرمایشي وجود داشته باشد. 

اما اگر یک یا چند شوفاژ نیاز به هواگیری دارند و تغییراتی مهمي در سیستم گرمایشي بوجود نیامده است، یک مسئله جدید وجود دارد که احتماالت زیر در این مورد ممکن است:

1 :هـوا از محلي وارد سیستم گرمایش می شود که بـاید بررسي شود. ممکن است ایـن مشکل مـربوط به سطـح پایین آب باشد .مخصوصا در شوفاژها در طبقات بالاتر.

این مشكل همين طور می تواند به سوراخ های ریز در خطوط لوله هاي گرمایش مربوط باشد که به سمت پمپ سيركوله باز میگردد محلي که هوا می تواند وارد سيستم شود اما آب نمی تواند خارج شود.

این هوا وقتی پمپ سيركوله کار می کند وارد مي شود.

همين طور اگر سرعت پمپ سيركوله خیلی بالا باشد که هوا را وارد اب کرده و این هوا فرصت حل شدن در آب را پیدا نمي کند وهوا می تواند در شوفاژها جمع شود.

2: اگر مدت زمان زیادی از عمر شوفاژ گذشته باشد و اتصالات فلزی غیر آلومینیومی ولوله هاي فلزي بکار گرفته شده در آن مانند آهن كه در محل مغزی ها وجود دارد باعث انواع خوردگی در فلز دوم شده ,مانند خوردگی در آهن و گازهای آزاد شده در واکنش های شیمیایی آن، خود یک دلیل هواگیری میتواند باشد. سركار خانم مهندس زهرا دلیری

 

نکته : در ساختمانهای که سیستم گرمایش(موتور خانه) قدیمی دارد .

1: یکی از دلایل گرم نشدن شوفاژها می تواند رسوب گرفتن مسیر اب گرمایش باشد  

2: اب  گرم توسط پمپ سیرکولاتور بیشتر از بویلر  اب گرم مصرفی عبور میکند

بنابراین رادیاتور های که دورتر هستند به خوبی گرم نمی شوند

تاسیسات گرمایش…

 خرید رادیاتور اصفهان خرید شوفاژ رادیاتور خرید شوفاژ اصفهان خرید شوفاژ رادیاتور اصفهان فروش رادیاتور اصفهان فروش شوفاژ رادیاتور اصفهان فروشگاه رادیاتور شوفاژ اصفهان شهر اصفهان  خرید رادیاتور اصفهان خرید شوفاژ رادیاتور خرید شوفاژ شهر اصفهان خرید شوفاژ رادیاتور اصفهان فروش رادیاتور اصفهان فروش شوفاژ رادیاتور شهر اصفهان فروشگاه رادیاتور شوفاژ شهر اصفهان