تعمیر کولر ابی و عیب یابی

تعمیر کولر ابی و عیب یابی  :

تعمیرات کولر ابی خطر دارد پس قبل از هر اقدام برق ورودی را حتماً قطع کنید

تعمیر کولر ابی : عیب ۱- با زدن کلید ها ،الکتروموتور دو دور وپمپ آب روشن نمی شوند.

تعمیر کولر ابی  علت ۱- فیوز قطع است ویا خراب شده.  رفع عیب۱- ورود و خروج فاز به فیوز را بتوسط فاز متر بررسی نمایید.

اگر به فیوز فاز می رسد اما با حرکت اهرم آن فاز خارج نمی شود ،فیوز خراب شده است آن را با فیوزی هم آمپر خودش تعویض نمایید.

عیب ۲- با زدن کلید ها الکتروموتور وپمپ آب روشن نمی شود.

  علت ۲- در فاز یا نول اصلی (سیم رابط ) مشکلی بوجود آمده.

رفع عیب ۲- اگر در مبدأ درون کلید برق وجود دارد ،فیوز هم سالم است اما به ترمینال کولر برق ۲۲۰ ولت نمی رسد،

بطور قطع سیم (کابل) رابط دچار اشکال شده است. آن را تعویض نمایید.

عیب ۳- موتور کار می کند اما باد کولر خنک نیست.

علت ۳- در کف تشتک آبی وجود ندارد.

رفع عیب ۳- عدم وجود آب یا کافی نبودن آن می تواند به سوراخ شدن تشتک کولر – نشتنمودن آب از شیر اطمینان- تنظیم نبودن فلوتر (شناور) مربوط باشد.

عیب ۴- موتور کار می کند اما باد کولر خنک نیست.

علت ۴- واتر پمپ عمل نمی کند یا شلینگ رابط پاره شده.

رفع عیب ۴- به کنار کولر بروید وبه پوشال ها دقت نمایید.

اگر صدای ریزش آب به گوش نرسید و همچنین قطرات آب جاری روی پوشال ها رؤیت نشد،مطمئن باشید در سیستم پمپاژ آب مشکلی بوجود آمده.

این عیب می تواند به خود واتر پمپ ویا پارگی شلینگ مربوط باشد.

دریچه ها را باز نمایید تا مورد معیوب را دقیقا” شناسایی کنید.

خرابی واتر پمپ می تواند به هرزگرد شدن پروانه ویا نیم سوز شدن موتور مربوط باشد البته گاها”دیده می شود که واتر پمپ کاملا” سالم است اما در سیستم برق رسانی به آن مشکل بوجود آمده قبل از آن که واتر پمپ را سوخته تلقی کنید، سیم های رابطش را جدا نموده و بتوسط دو سیم دیگر به آن برق ۲۲۰ ولت برسانید.

اگر عمل نکرد و پروانه هم گریپاژ نیست پس واتر پمپ سوخته است در صورت پاره شدن شلینگ نیز آن را تعویض نمایید.

سيم پيچي الكتروموتور
سيم پيچي الكتروموتور برق 09140282957

عیب ۵- موتورکار می کند اما باد کولر خنک نیست.

علت ۵- سوراخ ناودان ها مسدود شده .

رفع عیب ۵- دریچه ها را از کولر جدا نموده ودر صورت امکان پوشال ها را نیز جدا نمایید سپس سوراخ های موجود روی ناودان ها را با جوهر نمک وبرس بشوئیدتا جرم روی حفره ها کاملا” پاک شود.

سپس ناودان ها را با آب کافی بشوئید تا بوی جوهر نمک کاملا” رفع گردد، سپس پوشال ها وشبکه های توری را ببندید و مطمئن باشید به تهویه مناسبی دست خواهید یافت.

عیب۶- واتر پمپ والکتروموتور دو دور در حال کارند اما خنک کنندگی کولر ، کیفیت چندانی ندارد.

علت ۶- تسمه تنظیم نیست.

رفع عیب ۶- برای تنظیم تسمه باید پیچ های پایه الکتروموتور را شل کرد و پایه را طوری جابجا کرد که تسمه نه شل باشد که روی پولی ها کمانه کند و نه آنقدر سفت باشد که محور را تحت تنش قرار داده بوش ویا تاقان ها را خراب کند ویا سبب سوختگی موتور گردد.

بهترین حالت رگلاژ تسمه آن است که اگر تسمه را نزدیک پولی کوچک توسط دو انگشت به هم نزدیک کنیم به اندازه یک بند انگشت با هم فاصله داشته باشند.

یا اینکه اگر موتور را خاموش نمودیم سریع فن توقف نکند بلکه حدود ۵ الی ۶ دور بزند سپس بایستد.برای تعویض تسمه ضخامت و طول تسمه را باید جزء مشخصات آن در نظر داشته باشید.

عیب ۷- واتر پمپ والکتروموتور در حال کارند اما خنک کنندگی کولر کیفیت چندانی ندارد.

علت ۷- پارچه برزنتی لرزه گیر پاره است.

رفع عیب۷- پارچه برزنتی را بررسی نمایید واگر در آن پارگی مشاهده و قابل تعمیر نیست،آن را تعویض نمایید.

 عیب ۸- واترپمپ و الکتروموتور کار می کنند اماخنک کنندگی کولر کم است.

علت ۸- موتور فن نیم سوز است.

رفع عیب ۸- بتوسط یک آمپر متر ،جریان موتور فن را اندازه گیری نموده و با جریان ثبت شده بر روی آن مطابقت دهید.

اگر جریان اندازه گیری شده چند برابر جریان نامی موتور بوده و بدنه استاتور سریع داغ می شود موتور نیم سوز است.

عیب۹- واتر پمپ والکتروموتور درحال کارند اماکیفیت خنک کنندگی کم است.

علت ۹- مقدار پوشال ها کم است و هوا آزادانه وارد کولر می شود.

رفع عیب۹- اگر پوشال ها را تعویض نموده اید ،در جاگذاری پوشال های جدید دقت به عمل نیامده سعی شود جاگذاری پوشال ها یکدست باشد و پوشال ها همه ی سطح در پوش ها را اشغال نماید زیرا اگر قسمتی بدون پوشال باشد هوای گرم خارج کولر از آن قسمت مکیده شده و به محیط ساختمان راه یافته و تهویه هوا را مختل می سازد.6

عیب۱۰-موتور فن کار نمی کند (واتر پمپ کار می کند.).

علت۱۰- به موتور فن برق نمی رسد.

رفع عیب۱۰- ممکن است فاز مربوط به موتور در کلید مخصوص کولر قطع شده ویا موردی مشابه در مورد نول صورت گرفته باشد.

اگر مشکل از پارگی و یا قطع شدگی فاز یا نول است ،نقطه پاره شده را ترمیم نمایید.

تعمیر کولر ابی عیب۱۱- موتور فن کار نمی کند.

علت۱۱- بازدن کلید بین کنتاکت های HI وCOM (روی تخته فیبری موتور) برق ۲۲۰ ولت وجود دارد اما راه نمی افتد.

رفع عیب ۱۱- به عیب یابی موتور های آسنکرون مراجعه کنید.

عیب ۱۲- موتور صدای هوم می دهد.اما براه نمی افتد.

رفع عیب ۱۲- برای اطلاع بیشتر به عیب یابی موتور ها مراجعه نمایید.

اما بطور مختصر متوان گفت :سیم پیچ راه انداز سوخته است -سیم بندی راه انداز به کلید گریز از مرکز وصل نشده است- پس از خاموش کردن کولر کلید گریز از مرکز به حالت عادی خود باز نگشته است- تسمه بیش از حد سفت شده است-پولی ها در یک امتداد نیستند-سیم بندی دور تند نیم سوز شده است- اگر موتورفن ۴/۳ اسب است،احتمال دارد خازن راه انداز آن سوخته باشد.

عیب ۱۳- فقط یکی از دور های موتور فن کار می کند.

علت ۱۳- سیم مربوط به دور دوم از صفحه کلید موتور قطع شده.

رفع عیب۱۳- ابتدا برق کولر را قطع نمایید.

سپس سیم های متصله به موتور را از آن جدا نموده وبا اهم متر هر سیم پیچ به کلید موتور را بر رسی نمایید.

به احتمال زیاد یکی از سر سیم های HI ویا LOW از صفحه کائوچویی جدا شده است که می بایست سیم مربوطه را لحیم نمایید.

اگر پارگی در درون استاتور باشد،کار قدری مشکل می شود وبهتر است در صورت عدم تخصص کافی به سیم پیچ های استاتور دست نزنید واز تعمیر کار مجرب کمک بگیرید.

عیب ۱۴- فقط یکی از دور های موتور فن کار می کند.

تعمیر کولر ابی علت ۱۴- یکی از سر سیم های رابط بین کلید تبدیل وپایه های LOW ویا HI در مسیر قطع شده است.

رفع عیب ۱۴- برای آن که مطمئن شویم سیم های رابط بین تبدیل و موتور سالم اند بهتر است دو خروجی را داخل کلید تبدیل به یکدیگر متصل نموده و دو سیم متصل به پایه های LOW و HI را از اتصالات تخته کلید موتور جدا نموده و اهم متر را به آن ها متصل می کنیم .

اگر دو سیم رابط سالم بوده و در مسیر دچار پارگی نشده باشند عقربه منحرف شده و مقداری اهم که در واقع اهم سیم های رابط است را نشان می دهد.

و اگر عقربه منحرف نشده ،سیم ها دچار پارگی شده اند وچون کابل چهار سیمه است باید کابل اصلی تعویض شود.

عیب ۱۵- فقط یکی از دور های موتور کار می کند.

علت ۱۵- کلید گریز از مرکز عمل نمی کند.

رفع عیب ۱۵- در موتور کولر همیشه در لحظه اول سیم پیچ های استارت و دور تند در مدارند و به محض رسیدن سرعت موتور به ۷۵ درصد سرعت نامی کلید عمل نموده و استارت را از مدار خارج می کند و با خارج شدن استارت دور تند در مدار مانده و موتور سرعت می گیرد.

سپس می توان با تغییر دادن وضعیت تبدیل از دور کند موتور استفاده نمود و اگر کلید گریز از مرکز عمل نکند و سیم پیچ کمکی در مدار باقی بماند، موتور سرعت چندانی نداشته وضمن بگوش رسیدن صدای خشن از موتور ،داغ هم می شود.

مشکل کلید گریز از مرکز معمولا” شکستن صفحه فیبری و یا اکسید شدن فنر ها است که می بایست روتور را از استاتور جدا نموده و پس از سرویس محرک کلید ، یقینا” موتور به کار نرمال خود ادامه می دهد.

عیب۱۶- فقط یکی از دور های موتور کار می کند.

علت ۱۶ – کلید تبدیل خراب است.

رفع عیب ۱۶- به علت بالا بودن جریان مصرفی در کولر گاها”کنتاکت ها درون کلید تبدیل به یکدیگر جوش می خورند.

قاب کلید تبدیل را باز نموده ،وبا اهم متر (در حالی که فیوز اصلی کولر قطع است ) از حرکت اهرم کلید بین کنتاکت مشترک با دو خروجی اطمینان حاصل کنید.

اگر در کنتاکت ها جوش خوردگی دیده شود،آن ها را از یکدیگر جدا نموده وپس از سمباده کشی کلید را مجددا” در مدار قرار می دهیم.

اگر همچنان عملکرد مثبتی نداشت آن را تعویض می کنیم.

تعمیر کولر ابی عیب۱۷- با روشن نمودن کولر ،موتور براه نمی افتد اما اگر پولی با دست چرخانده شود موتور بکار خواهد افتاد.

رفع عیب۱۷- از آن جا که این عیب مشابه عیب۱۲ است به رفع عیب ۱۲ مراجعه نمایید.

عیب۱۸- صدای کولر در حال کار زیاد است.

علت۱۸- پولی ها یا یکی از پولی ها شل شده است.

رفع عیب۱۸- در پوش سمت پولی ها را از بدنه جدا نموده و اتصال آن ها به محور را کنترل نمایید.

در صورت لزوم ،پولی ها را محکم بر روی محور فن ببندید.

عیب۱۹- صدای کولر در حال کار زیاد است.

علت۱۹- یاتاقان ها گشاد شده اند.

رفع عیب ۱۹- در پوش های دو طرف فن را باز نموده و محور را بصورت شعاعی (عمودی) حرکت دهید اگر محور حرکت عمودی داشت ،نیاز است بوش ها را تعویض نمایید.

البته در بعضی موارد یاتاقان ها (بوش ها) سالم اند اما به سبب شل شدن بست یاتاقان این عیب بروز می کند.

عیب۲۰- صدای کولر در حال کار زیاد است.

علت۲۰- محور فن تاب بر داشته است.

رفع عیب۲۰- اگر محور فن تاب داشته باشد،در حال گردش لنگر انداخته و علاوه بر تولید صدای زیاد،سبب خرابی یاتاقان نیز می گردد.

رفع این عیب نیاز به تجربه و مهارت خاصی دارد و از جمله مهارت های تراشکاران محسوب می شود.

عیب۲۱-صدای کولر در حال کار زیاد است.

علت۲۱- صدا از موتور فن است.

رفع عیب۲۱- صدای خشن موتور فن می تواند از در گیر شدن پروانه خنک کننده با در پوش به سبب خرابی یاتاقان و تاب داشتن محور فن ناشی گردد.

موارد فوق را بررسی نمایید و قطعه معیوب را شناسایی و عیب را بر طرف نمایید.3

تعمیر کولر ابی عیب۲۲- صدای کولر در حال کار زیاد است.

علت۲۲- تسمه خراب است.

رفع عیب۲۲- خراش های روی تسمه موجب صدای خشن کولر در حال کار می شود.

اگر تسمه معیوب است با ارائه آن به فروشگاه قطعات کولر، تسمه ای با سایز خودش را تهیه نمایید.

عیب۲۳- موتور فن مرتبا” خاموش وبصورت خودکار روشن میشود.

رفع عیب۲۳- روشن و خاموش شدن مرتب موتور نشانگر وجود اورلود سر راه سیم مشترک موتور و یا داخل آن (موتور ) می باشد.

در بعضی از لوازم الکتریکی مثل چرخ گوشت ها جهت حفاظت موتور در برابر جریان اضافه بار ویا اتصال کوتاه در داخل موتور از محافظ استفاده می شود .

این محافظ گاها” فیوز شیشه ای است که جریان نامی آن متناسب با جریان دستگاه انتخاب می گردد و در موارد دیگر از اورلود بعنوان محافظ استفاده می شود.

با عبور جریان بیش از حد از وسیله و بوجود آمدن گرمای زیاد اورلود بطور خودکار عمل کرده وجریان را قطع می کند وبا سرد شدن مجدد وسیله (موتور ) جریان بر قرار وموتور به حرکت در می آید .

عوامل تحریک کننده اورلود در کولر عبارتند از: نیم سوز بودن موتور- خارج نشدن سیم پیچ استارت از مدار (عمل نکردن کلید گریز از مرکز )-سفت بودن تسمه – گریپاژ بودن یاتاقان ها -بسته بودن دریچه هوای کولر و در نتیجه آن تراکم هوای داخل که گردش فن را مشکل می سازد – در یک امتداد نبودن پولی ها .

کلیه موارد مذکور می بایست مورد به مورد بررسی گردد تا مشکل اصلی شناسایی و عیب بر طرف شود.

عیب۲۴- آب کولر سر ریز می شود. رفع عیب

۲۴- این مشکل می تواند به تنظیم نبودن فلوتر مربوط باشد.

همچنین سوراخ شدن گوی پلاستیکی شناور سبب می شود گوی پر از آب شود و به ته آب تشتک رود ، در نتیجه آب بیش از حد وارد کولر شده و سر ریز می کند در این صورت می بایست شناور تعویض شود.

تعمیر کولر ابی عیب۲۵- هنگام کار کولر قطرات ریز آب وارد محیط می شود.

رفع عیب۲۵- شلینگ پاره شده و آب بداخل پره های توربین پاشیده می شود.

آب از طریق پوشال و تسمه بداخل فن ریخته می شود

**کولر بالا پشت بوم لرزش داره و باعث لرزش سقف و کف میشود ؟

اتصالات موتور کولر و فولی با بدنه را کنترل کنید.

تسمه کولر نیز باید در یک وضعیت تعادلی (نه چندان سفت و نه چندان شل) باشد.

بهتر است از موزاییک یا سنگ با قطر حداکثر ۳ تا ۵ سانتی‌متر استفاده کنید.

ضمناً کولر باید تراز باشد یعنی کاملاً افقی بوده و به هیچ سمتی متمایل نباشد. 

برای کاهش صدای کولر باید محور توربین و اتصالات آن را روغن‌کاری کنید، پمپ آب را رسوب‌زدایی کنید و تسمه کولر را چک کنید.

**كم بودن باد کولر به عوامل زیر ارتباط دارد:
۱. اطراف کولر بسته است و هوادهی به کولر به درستی انجام نمی‌شود
۲. موتور و تسمه، عملیات چرخاندن توربین هوا را به درستی انجام نمی‌دهند
۳. کانال کولر طولانی و پر پیچ و خم است یا در برخی جاها تنگ شده است و قدرت باد کولر را می‌گیرد

4: پوشال کولر خراب شده است و باید ان را تعویض کنید
اگر مدت زیادی از تعویض پوشال کولر گذشته است ، تمام منافذ عبور هوا مسدود شده و اجازه عبور هوا را نمیدهد

 

نوشته شده در سایتbarghkari.ir

تعمیر کولرابی اصفهان تعمیرکار کولرابی اصفهان خدمات کولرابی سرويس کولرابی سرویسکار کولرابی اصفهان کولر ابی اصفهان تعمیرکار کولرابی اصفهان تعمیرکار کولر ابی در شهر اصفهان  تعمیر کولرابی اصفهان تعمیرکار کولرابی اصفهان خدمات کولرابی سرويس کولرابی سرویسکار کولرابی اصفهان کولر ابی اصفهان تعمیرکار کولرابی اصفهان تعمیرکار کولر ابی در شهر اصفهان تعمیر کولرابی اصفهان تعمیرکار کولرابی اصفهان خدمات کولرابی سرويس کولرابی سرویسکار کولرابی اصفهان کولر ابی اصفهان تعمیرکار کولرابی اصفهان تعمیرکار کولر ابی در شهر اصفهان  تعمیر کولرابی اصفهان تعمیرکار کولرابی اصفهان خدمات کولرابی سرويس کولرابی سرویسکار کولرابی اصفهان کولر ابی اصفهان تعمیرکار کولرابی اصفهان تعمیرکار کولر ابی در شهر اصفهان تعمیر کولر ابی شهر اصفهان تعمیر کولر ابی شهر اصفهان تعمیر کولر ابی سيم پيچي الكتروموتور در اصفهان سیم پیچی الکتروموتور اصفهان سیم پیچی الکتروموتور اصفهان 

24 دیدگاه دربارهٔ «تعمیر کولر ابی و عیب یابی;

  • سلام
   1 ، تسمه موتور کولر شل شده .
   باید آن را محکم کنید
   ۲ ، موتور نیم سوز شده است

 1. سلام و ممنونم از کمکتون . اخیر خیرتون با خدای مهربان
  کولر را روشن میکنم پمپ آب کار میکنه موتور کولرم میچرخه ولی بوی سیم سوخته از موتور بلند میشه علتش چیه متشکرم

  • سلام
   1، الکتروموتور کولر تحت فشار است و نمی‌تواند به راحتی بچرخد بنابراین موتور به شدت گرم شده بوی سیم سوخته می دهد
   ۲، پمپ آب و یا موتور کولر ابی سوخته است

 2. با سلام
  کولر روی دور کند استارت نمیشود ولی روی دور تند استارت میشود و بعدا میشود به دور کند تغییر داد و بدون مشکل به کار خود ادامه میدهد.
  مشکل از کجاست ؟ و آیا گارانتی الکترو موتور این مشکل را قبول میکند!

  • سلام
   کلاچ الکتروموتور اشکال دارد باید تعمیر شود
   بله گارانتی الکترو موتور این مشکل را قبول میکند

 3. سلام ما طبقه ۴ اخر یه اپارتمان هستیم.کولر همسایمون نوتورش سوخت عوض کرده اما از وقتی عوض شده یه صدای بم مانندی میاد داخل خونه و دیوار اون سمتی که لوله تهویه رد شده لرزه داره.در صورتی که کولر نسبت به قبل سوختن موتورش لرزش کمتری اما صدای بم بیشتری داره.به خاطر موتورشه این صدا؟

  • سلام
   بررسی کنید که اگر تسمه کولر را آزاد و کولر را روشن کنید باز صدا می آید ؟
   اگر صدا نیامد اشکال در قسمت دیگر کولر است .
   کانل کولر را نیز بررسی کنید نباید کانل کولر بلرزد .

 4. سلام خسته نباشید ,وقتی کلید موتور رو میزنم فیوز میزنه به نظر شما مشکل از چی میتونه باشه
  باتشکر

  • سلام
   1، موتور کولر سوخته است
   2، سیم کشی کولر اتصالی دارد

 5. سلام خسته نباشید
  سرعت تسمه کولر آبی ما خیلی کندشده حتی درحالت تند و خاموش روشن بودن کولر فرقی نداره
  مشکل ازکجاست؟؟

  • سلام
   بررسی کنید که اگر تسمه کولر را آزاد و کولر را روشن کنید سرعت کولر فرقی نداره ؟

 6. بعد از این که کلید پمپ و دور کند کولر را میزنیم پمپ اب شروع به کار میکند اما کولر بادی تولید نمیکند مشکل از کجاس؟

 7. سلام، دور کند کلید کولر رو که میزنیم باز هم موتور کولر فقط دور تند کار میکنه. علتش چیه؟ سپاس

 8. باسلام و خسته نباشید خدمت شما
  کولر لر آبی هوادهی مطلوبی نداره و سرد نمی کنه
  و اینکه همه چیز از موتر و تسمه و پولی چک شده آب کولر هم خوبه فقط مشکلی که هست جریان هوا خیلی خوبه تو پارچه برزنتی لرزه گیر کولر جمع میشه و جریان داره اما توی کانال هوا خیلی کم جریان داره و باد کمی از دریچه کولر میاد و سردم نیس علت اینکه هوا به کانال نمی تونه جریان پیدا کنه و در ابتدا جمع میشه چیه؟ ممنونم از شما

  • سلام
   بررسی کنید آیا مانعی در مسیر کانال گیر نکرده
   احتمال دارد که مسیر باد تنگ شده باشد ( مقوایی ، پارچه ای ، گونی…..) در مسیر است

 9. باسلام خدمت شماوهمکاران عزیزتون.ممنون ازاینکه انقدرقشنگ وواضح این اطلاعات رودراختیارمردم میزارید.کولرخونه ماچندروزیه ک دورکندش دقایقی کمصداوکم بادیاخنک کنندگی کم داردودقایقی هم بحالت عادی برمیگردد.ایااشکال ازموتورفن هستش؟

  • سلام ، احتمالا اشکال از یاتاقان و یا تسمه کولر است و باید بررسی ایا پروانه به راحتی حرکت میکند
   شاید پولی کولر شل شده

 10. سلام خسته نباشید موتور کولر در دور کند به صورت مداوم خاموش و روشن میشود مممنون از راهناییتان

  • سلام ، اشکال از کلاچ اتوماتیک موتور کولر است
   موتور کولر را باز کرده و به تعمیرگاه سیم پیچی ببرید

 11. سلام ببخشید من یه کولرآبی نصب کردم شرکت دونار صدای موتورش میاد اب پاشش کار میکنه اما تسمه نمیچرخه مشکلش چیه؟

  • سلام. ۱: تسمه کولر مشکل دارد
   ۲: برق موتور کولر وصل نیست و برقی به موتور کولر نمیرسه
   ۳: پولی موتور شل شده

دیدگاه‌ها غیرفعالند.